Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013

Kazalo

Ob-3531/13 , Stran 2555
Ob-3531/13
Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ – Uradni list RS, št. 60/06, 56/08 Skl. US: U-I-120/08-6, 32/09 Odl. US: U-I-155/07-10, 32/09 Odl. US: U-I-120/08-25, 110/09, 14/10 Skl. US: U-I-27/10-8, 51/10 Odl. US: U-I-27/10-12, 77/11) Associazione ASSER sklicuje
ustanovno skupščino
Slovensko – Italijanske gospodarske zbornice,
ki bo dne 12. 9. 2013 ob 18. uri, v Ljubljani, na naslovu Pot za Brdom 4. Dnevni red: 1. Predstavitev namena in ciljev ustanovitve Slovensko – Italijanske gospodarske zbornice. 2. Obravnava in sprejem statuta zbornice. 3. Določitev poslovnega naslova zbornice. 4. Izvolitev organov zbornice. 5. Sprejem programa dela in finančnega načrta zbornice. 6. Določitev višine članarine. 7. Razno. Ustanovne skupščine se lahko udeleži vsaka oseba, ki je lahko v skladu z ZGZ in predlogom Statuta član zbornice, in sicer pravne in fizične osebe, s sedežem ali krajem dejanskega opravljanja dejavnosti v Republiki Sloveniji ali Republiki Italiji, ki sodelujejo v slovensko-italijanskih gospodarskih odnosih. Ustanovne skupščine se lahko udeležijo zakoniti zastopniki ali pooblaščenci v prejšnjem odstavku navedenih oseb. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu Slovensko – Italijanske gospodarske zbornice. Pravico udeležbe na ustanovni skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tiste osebe, ki bodo do vključno 10. 9. 2013 do 12. ure prijavili svojo udeležbo na elektronski naslov sklicatelja: associazione.asser@gmail.com. Gradivo za ustanovno skupščino je bodočim članom zbornice na vpogled na sedežu združenja Associazione ASSER.
Associazione ASSER

AAA Zlata odličnost