Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013

Kazalo

Št. 06/2013 Ob-3530/13 , Stran 2544
Št. 06/2013 Ob-3530/13
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom Statuta Odvetniške zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo: I. V imenik odvetnikov se vpišejo: Obveščamo vas, da se Eva Golob, rojena 15. 8. 1980 v Slovenj Gradcu, z dnem 17. 7. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno na Ravnah na Koroškem, Koroška cesta 14 (zaposlena v Odvetniški pisarni Kos, Štumpfl in partnerji, d.o.o.). Obveščamo vas, da se Urška Golob, rojena 4. 9. 1984 v Ljubljani, z dnem 17. 7. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Hrvatski trg 3 (zaposlena pri odvetniku Bojanu Župevcu). Obveščamo vas, da se Vanja Janžekovič, rojena 23. 3. 1983 na Ptuju, z dnem 16. 7. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno na Ptuju, Mestni trg 4. Obveščamo vas, da se Mojca Jesenek, rojena 17. 8. 1984 v Celju, z dnem 18. 7. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Kersnikova ulica 12 (zaposlena pri odvetniku Blažu Žibretu). Obveščamo vas, da se Ines Ocepek Koprivc, rojena 5. 6. 1979 v Celju, z dnem 17. 7. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Šentjurju, Cesta Valentina Orožna 8 (zaposlena v Odvetniški družbi Gregorovič – Pungartnik, o.p.-d.o.o.). Obveščamo vas, da se Petra Smolnikar, rojena 5. 9. 1983 v Kranju, z dnem 20. 6. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Tomšičeva 3 (zaposlena v Odvetniški pisarni Schönherr – podružnica v Sloveniji). Obveščamo vas, da se Katja Višnjevec, rojena 21. 1. 1982 v Kopru, z dnem 17. 7. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Šestova ulica 2 (zaposlena pri Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.). Obveščamo vas, da se Blaž Bolcar, rojen 12. 1. 1980 v Šempetru pri Gorici, z dnem 17. 7. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Solkanu, Cesta IX. korpusa 46 (zaposlen pri odvetnici Nadi Bolcar). Obveščamo vas, da se Blaž Ivančič, rojen 24. 12. 1983 v Ljubljani, z dnem 20. 6. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Slovenska cesta 56 (zaposlen v Odvetniški družbi Fašun, Melihen, Milač, Strojan o.p. d.o.o.). Obveščamo vas, da se Uroš Križanec, rojen 21. 3. 1982 v Ljubljani, z dnem 9. 7. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Dalmatinova 2 (zaposlen v Odvetniški družbi Križanec & Potočnik o.p., d.o.o.). Obveščamo vas, da se Jaka Ločniškar, rojen 28. 7. 1983 v Kranju, z dnem 9. 7. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Grosupljem, Taborska cesta 13 (zaposlen v Odvetniški družbi Čeferin, o.p., d.o.o.). Obveščamo vas, da se dr. Janko Tischler jun., rojen 2. 4. 1958 v Celovcu, z dnem 9. 7. 2013 vpiše v imenik tujih odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije po 34. členu Zakona o odvetništvu, s pisarno na naslovu Delavska ulica 1/V, 4270 Jesenice. Dr. Janko Tischler jun. opravlja svojo dejavnost pod poklicnim nazivom odvetnik. II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo: Obveščamo vas, da se Gorazd Pipan, odvetnik iz Sevnice, Naselje heroja Maroka 17, z dnem 8. 6. 2013 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, zaradi smrti. Prevzemnica odvetniške pisarne odvetnika Gorazda Pipana je Albina Krulc, odvetnica iz Sevnice, Naselje heroja Maroka 17. Obveščamo vas, da se Natalija Drožina, odvetnica iz Portoroža, Obala 114, z dnem 13. 6. 2013 izbriše iz imenika odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije, iz razloga po 7. točki prvega odstavka 30. člena Zakona o odvetništvu v zvezi z 2. točko prvega odstavka 25. člena Zakona o odvetništvu. Za prevzemnika odvetniške pisarne Natalije Drožina, odvetnice iz Portoroža, Obala 114, je bil določen odvetnik Jani Soršak, Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana (družbenik Odvetniške pisarne Soršak, družbe za opravljanje odvetniškega poklica d.o.o., Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana). Obveščamo vas, da se Mirjana Dmitrović, odvetnica iz Kopra, Vojkovo nabrežje 23 (zaposlena v Odvetniški pisarni Cek d.o.o.), z dnem 15. 7. 2013 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve. Obveščamo vas, da se Božo Vrtačnik, odvetnik iz Ljubljane, Frankopanska 18, z dnem 15. 8. 2013 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, zaradi smrti. Prevzemnika odvetniške pisarne odvetnika Boža Vrtačnika sta Lučka Perme, odvetnica iz Ljubljane, Frankopanska 18 in Boris Pertovt, odvetnik iz Ljubljane, Frankopanska 18. Janez Vrviščar, odvetnik iz Kamnika, Japljeva 4, se je z dnem 30. 4. 2012 izbrisal iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve, za prevzemnika njegove pisarne pa je bil določen odvetnik Mihael Šuštar, odvetnik iz Ljubljane, Trubarjeva 24. Obveščamo vas, da je odločba št. 302/2012 z dne 12. 4. 2012 v drugi točki, v kateri je bil za prevzemnika odvetniške pisarne Janeza Vrviščarja določen odvetnik Mihael Šuštar, razveljavljena. Nova prevzemnica poslov odvetniške pisarne odvetnika Janeza Vrviščarja je Aleksandra Cvikl, odvetnica iz Odvetniške družbe Vidovič & Partnerji o.p., d.o.o., Vodnikova cesta 172, Ljubljana. Obveščamo vas, da se mag. Aleksandra Cvikl, odvetnica iz Ljubljane, Vodnikova cesta 172 (zaposlena v Odvetniški družbi Vidovič & Partnerji o.p., d.o.o.), z dnem 25. 8. 2013 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica. Janez Vrviščar, odvetnik iz Kamnika, Japljeva 4, se je z dnem 30. 4. 2012 izbrisal iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve. Za prevzemnika njegove pisarne je bil z odločbo opr. št. 302/2012 z dne 12. 4. 2012 v drugi točki določen Mihael Šuštar, odvetnik iz Ljubljane, Trubarjeva 24. Druga točka citirane odločbe je bila z odločbo opr. št. 302/2012 z dne 9. 7. 2013 razveljavljena, za prevzemnico odvetniške pisarne Janeza Vrviščarja pa je bila določena odvetnica mag. Aleksandra Cvikl iz Odvetniške družbe Vidovič&Partnerji o.p., d.o.o., Vodnikova cesta 172, Ljubljana. Nadalje vas obveščamo, da je bila z odločbo opr. št. 302/2012 z dne 19. 8. 2013, razveljavljena druga točka odločbe opr. št. 302/2012 z dne 9. 7. 2013, v kateri je bila za prevzemnico odvetniške pisarne Janeza Vrviščarja, določena odvetnica mag. Aleksandra Cvikl. Nova prevzemnica odvetniške pisarne odvetnika Janeza Vrviščarja je mag. Nataša Vidovič Plantan, odvetnica iz Odvetniške družbe Vidovič&Partnerji o.p., d.o.o., Vodnikova cesta 172, Ljubljana. III. Preselitve Obveščamo vas, da je Igor Marinšek, odvetnik iz Maribora, z dnem 1. 7. 2013 preselil sedež pisarne z naslova Ulica Vita Kraigherja 1 a, Maribor, na novi naslov: Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor, tel. 02/620-78-60 in 02/620-78-61, faks: 02/620-78-62. Obveščamo vas, da Odvetniška pisarna Hacin Kölner, d.o.o. z dnem 3. 7. 2013 preseli sedež pisarne z naslova Čufarjeva ulica 3, Ljubljana, na novi naslov: Pod javorji 6, Poslovna cona Žeje pri Komendi, 1218 Komenda, GSM: 031/347-989, e-pošta: info@moj-odvetnik.si in irena.hacin.kolner@moj –odvetnik.si. Obveščamo vas, da Jurij Kutnjak, odvetnik iz Maribora, z dnem 8. 7. 2013 preseli sedež pisarne z naslova Partizanska cesta 32, Maribor, na novi naslov: Cankarjeva ulica 16, 2000 Maribor, tel. 02/252-37-80, faks: 02/251-05-93. Obveščamo vas, da Barbara Kolenko, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 15. 7. 2013 preseli sedež pisarne z naslova Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana, na novi naslov: Partizanska cesta 23, 2000 Maribor, GSM: 051/603-755, e-pošta: barbara.kolenko@odvetnica-kolenko.si. Obveščamo vas, da Rok Pelko, odvetnik iz Celja, z dnem 26. 7. 2013 preseli sedež pisarne z naslova Lava 11, Celje, na novi naslov: Razlagova ulica 9, 3000 Celje, tel. 03/422-41-41, 03/422-41-44, faks: 03/422-41-08, GSM: 051/343-632, e-pošta: tajnistvo@odvetnik-pelko.si. Obveščamo vas, da Anja Kovač, odvetnica iz Celja (zaposlena pri odvetniku Roku Pelku), z dnem 26. 7. 2013 preseli sedež pisarne z naslova Lava 11, Celje, na novi naslov: Razlagova ulica 9, 3000 Celje, tel. 03/422-41-41, 03/422-41-44, faks: 03/422-41-08, e-pošta: anja.kovac@odvetnik-pelko.si. IV. Spremembe Obveščamo vas, da Nina Cek Perhavec, rojena 15. 9. 1982 v Šempetru pri Gorici, odvetnica iz Kopra, Ulica ob parku 2, z dnem 15. 7. 2013 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena v Odvetniški družbi Matoz o.p., d.o.o., Koper. Odvetnica Nina Cek Perhavec z dnem 16. 7. 2013 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Ulica 15. maja 24, 6000 Koper, tel. 05/630-81-21, GSM: 031/334-295. Obveščamo vas: 1. da se na podlagi izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi Upravne enote Maribor z dne 21. 5. 2011 spremeni priimek odvetnice Vanje Jelen iz Grosupljega, Taborska cesta 13 (zaposlena v Odvetniški družbi Čeferin o.p., d.o.o.), v: Vanja Jelen Polanc. 2. da je odvetnici Vanji Jelen Polanc z dnem 18. 6. 2013 prenehalo delovno razmerje v Odvetniški družbi Čeferin o.p., d.o.o., Taborska cesta 13, Grosuplje in se je z dnem 19. 6. 2013 zaposlila pri odvetnici Maji Vogrin, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor. Obveščamo vas, da Vanja Jelen Polanc, rojena 25. 6. 1978 v Mariboru, odvetnica iz Maribora, Ulica Vita Kraigherja 5, z dnem 15. 7. 2013 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena pri odvetnici Maji Vogrin. Odvetnica Vanja Jelen Polanc z dnem 16. 7. 2013 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor, tel. 02/621-78-54, faks: 02/621-78-55. Obveščamo vas, da je Damijan Gregorc, rojen 16. 3. 1972 v Kranju, odvetnik iz Ljubljane, Barjanska cesta 3, z dnem 30. 6. 2013 prenehal opravljati odvetništvo v okviru poslovanja Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Ljubljana. Odvetnik Damijan Gregorc z dnem 1. 7. 2013 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na istem naslovu: Barjanska cesta 3, 1000 Ljubljana, tel. 01/252-80-00, faks: 01/252-80-80. Obveščamo vas, da sta odvetnika Slavko Pukšič in Peter Pavlič, oba iz Ljubljane, Dalmatinova ulica 2 z dnem 30. 6. 2013 ukinila Civilno odvetniško družbo, Ljubljana, Dalmatinova ulica 2. Odvetnik Slavko Pukšič in odvetnik Peter Pavlič z dnem 1. 7. 2013 nadaljujeta odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnika na istem naslovu: Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da odvetnik Niko Praznik, družbenik Odvetniške pisarne Cmok & Praznik, o.p. – d.o.o., Celje, z dnem 29. 7. 2013 izstopi iz Odvetniške pisarne Cmok & Praznik, o.p. – d.o.o., ki je bila ustanovljena s preoblikovanjem iz družbe Odvetniška pisarna Cmok & Praznik o.p., d.n.o., Celje. Odvetnik Niko Praznik z dnem 30. 7. 2013 prične s samostojnim odvetništvom na naslovu: Gledališka ulica 2, 3000 Celje, tel. 03/426-70-00, faks: 03/426-70-01, e-pošta: niko@cmok-praznik-op.si. Obveščamo vas, da Monika Marinčič, rojena 29. 6. 1977 v Ljubljani, odvetnica iz Grosupljega, Taborska cesta 13, z dnem 31. 8. 2013 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena v Odvetniški družbi Čeferin o.p., d.o.o., Taborska cesta 13, Grosuplje. Odvetnica Monika Marinčič z dnem 1. 9. 2013 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Majorja Lavriča 12, 1000 Ljubljana, GSM: 041/313-757, e-pošta: marincic.monika@gmail.com. Obveščamo vas, da se na podlagi izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi Upravne enote Kranj z dne 17. 8. 2013 spremeni priimek odvetnice Janje Gaber iz Ljubljane, Resljeva cesta 25 (zaposlena pri odvetniku Petru Meletu), v: Janja Kaluža. Obveščamo vas, da se na podlagi izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi Upravne enote Ljubljana z dne 2. 8. 2013 spremeni priimek odvetnice Branke Španić iz Ljubljane, Tavčarjeva 6 (zaposlena v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.n.o.-o.p.) v: Branka Sedmak. Obveščamo vas, da se na podlagi izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi Upravne enote Izola z dne 6. 7. 2013 spremeni priimek odvetnice Tjaše Prvulovič iz Kranja, Cesta Staneta Žagarja 27 (zaposlena v Odvetniški pisarni Csipö in Kozamernik d.o.o.), v: Tjaša Čarman. Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška pisarna Sergej Šuštar d.o.o., Pražakova ulica 10, 1000 Ljubljana spremenjena in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniška pisarna Šuštar in Zorić d.o.o., Pražakova ulica 10, 1000 Ljubljana. V. Družbe Obveščamo vas, da sta odvetnika Slavko Pukšič in Peter Pavlič, oba iz Ljubljane, Dalmatinova ulica 2 z dnem 30. 6. 2013 ukinila Civilno odvetniško družbo, Ljubljana, Dalmatinova ulica 2. Obveščamo vas, da z dnem 10. 7. 2013 preneha samostojno odvetništvo odvetnika Dragutina Mikše iz Celja, Gledališki trg 2, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Mikša d.o.o., Gledališki trg 2, 3000 Celje. Odvetnik Dragutin Mikša z dnem 11. 7. 2013 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške pisarne Mikša d.o.o., Gledališki trg 2, 3000 Celje. Obveščamo vas, da z dnem 15. 7. 2013 preneha samostojno odvetništvo odvetnika Marka Zamana iz Ljubljane, Župančičeva ulica 8, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Zaman d.o.o., Župančičeva ulica 8, 1000 Ljubljana. Odvetnik Marko Zaman z dnem 16. 7. 2013 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške pisarne Zaman d.o.o., Župančičeva ulica 8, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da z dnem 18. 7. 2013 preneha samostojno odvetništvo odvetnika Dušana Kecmana iz Ljubljane, Vurnikova ulica 2, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Dušan Kecman d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana. Odvetnik Dušan Kecman z dnem 19. 7. 2013 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške pisarne Dušan Kecman d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da odvetnik Andrej Brezavšček, roj. 17. 5. 1983 v Kranju, z dnem 31. 7. 2013 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposlen pri Zoranu Korenčanu, odvetniku iz Ljubljane, Komenskega 36, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Brezavšček o.p., d.o.o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana. Odvetnik Andrej Brezavšček z dnem 1. 8. 2013 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Brezavšček o.p., d.o.o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da odvetniku Mitji Kocmutu z dnem 9. 8. 2013 preneha delovno razmerje v Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o., Tivolska 48, Ljubljana, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Kocmut o.p., d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana. Odvetnik Mitja Kocmut z dnem 10. 8. 2013 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Kocmut o.p., d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana.
Odvetniška zbornica Slovenije

AAA Zlata odličnost