Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

, Stran 161
Drugo preklicujejo
4S MEDIA d.o.o., Štihova ulica 10, Ljubljana, izvode licenc: št. 001/1019255, reg. št. KP 84-06C; št. 007/1019381, reg. št. LJ SR-911; št. 008/1019383, reg. št. LJ TL-533 in št. 011/1019418, reg. št. LJ DA-991, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnx-330273 Avtoprevozništvo Rogač Oto s.p., Serdica 46, Rogašovci, izvod licence Skupnosti, številka 008149/002, za vozilo MAN, reg. oznaka MS C9-334. gnd-330293 Bajrektarević Nihad, Šegova ulica 4, Novo mesto, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500023767001, izdajatelj Cetis d.d. gnz-330296 Benko Robert, Rogoznica 16, Voličina, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500008478001, izdajatelj Cetis. m-625 Berto Camlek s.p., Črnova 35A, Velenje, potrdilo za Huseina Mašića, voznika, ki ni državljan EU, veljavno do 27. 7. 2010, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, številka 009037/AD69-2-3972/2009, izdano leta 2009. gnt-330277 Berto Camlek s.p., Črnova 35A, Velenje, potrdilo za Huseina Mašića, voznika, ki ni državljan EU, veljavno do 27. 7. 2011, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, številka 009037/SŠD69-2-327/2011, izdano leta 2011. gns-330278 Bošnjak Aleksander, Grič 15, Ig, certifikata za NPK varnostnik/ca, št. C 540 z dne 25. 11. 2009, izdajatelj ZRSZV. gnz-330271 Čečelič Robert, Šegova ulica 8, Novo mesto, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500031986000, izdajatelj Cetis d.d. gny-330272 Fartek Aleš, Kuzma 3, Kuzma, potrdilo za voznika, izdano na ime Fartek Aleš, veljavno od 23. 10. 2004, izdajateljica Gospodarska zbornica Slovenije, izdano leta 2004. gnn-330283 Homovec Matevž, Tržaška cesta 22, Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 19449684, izdala Ekonomska fakulteta. gnr-330304 Jože Cuderman s.p., Bašelj 5, Preddvor, kartico preizkuševališča za kontrolo tahografov SI-20, imetnik kartice Jože Cuderman, Bašelj 5, številka kartice 3070500000045004, veljavnost od 15. 3. 2012 do 15. 3. 2013. gnp-330281 Jožef Melavc s.p., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob Savinji, potrdilo za voznika Bogdana Lukić, veljavno od 3. 5. 2012 do 2. 11. 2012, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica, številka 007069/AD 45-3-1950/2012, izdano leta 2012. gnj-330287 Jožef Melavc s.p., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob Savinji, potrdilo za voznika Senahida Sulikanović, veljavno od 20. 10. 2011 do 14. 9. 2012, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica, številka 007069/AD 45-3-4359/2011, izdano leta 2011. gni-330288 Jožef Melavc s.p., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob Savinji, potrdilo za voznika Maria Šanjek, veljavno od 24. 2. 2011 do 17. 3. 2012, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica, številka 007069/AD 45-2-975/2011, izdano leta 2011. gnh-330289 Jožef Melavc s.p., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob Savinji, potrdilo za voznika Dalibora Šanjek, veljavno od 26. 4. 2010 do 14. 5. 2011, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica, številka 007069/SŠ 45-2-1715/2010, izdano leta 2010. gng-330290 Jožef Melavc s.p., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob Savinji, potrdilo za voznika Alexandra Ruzhitskiy, veljavno od 20. 3. 2010 do 19. 3. 2011, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica, številka 007069/AD 45-3-911/2010, izdano leta 2010. gnf-330291 Jožef Melavc s.p., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob Savinji, potrdilo za voznika Mirsada Džanić, veljavno od 11. 2. 2010 do 27. 2. 2011, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica, številka 007069/MJ 45-2-620/2010, izdano leta 2010. gne-330292 Kavčič Gabrijel, Lome 28, Črni vrh nad Idrijo, voznikovo kartico, številka 1070500029825000, izdajatelj Cetis d.d. gnv-330250 Kok Igor, Črtomirova ulica 7B, Celje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500030980010, izdajatelj Cetis d.d. gno-330307 Košak Niko, Cvetlična ulica 6, Radenci, voznikovo kartico, številka 1070500003880001, izdajatelj Cetis d.d. gne-330267 Lampič Jaka, Juričeva ulica 5, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasična gimnazija. gny-330247 Lavrač Solar Katarina, Kolovrat 12, Izlake, študentsko izkaznico, št. 19501633, izdala Ekonomska fakulteta, Ljubljana. gnu-330276 Loboda Jure, Homec, VII. ulica - del 31, Domžale, študentsko izkaznico, št. 31100097, izdala Fakulteta za farmacijo. gnw-330303 Merfin Sadić, Perovo 21B, Grosuplje, licenco odgovorne osebe, št. 617289, izdana 10. 12. 2003, izdal Inter-es. gne-330242 Mijatović Pejo s.p. - cestni, Cesta komandanta Staneta 39, Medvode, licenco Skupnosti, št. 008431/001, za vozilo marcedez - benz, reg. ozn. LJ M5-39L, in potrdilo za voznika Vladimirja Nedeljkovića, št. 008431SŠD37-2-4245/2009, z veljavnostjo do 6. 5. 2010. gnh-330243 Mohorko Natja, Hojče 9, Ortnek, študentsko izkaznico, št. 32070084, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnj-330312 Pelc Anton, Prevole 14, Hinje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500026546000, izdajatelj Cetis d.d. gnr-330279 Refik Dautović s.p., Stara cesta 4, Vrhnika, licenco, št. 012137/001, veljavna do 25. 5. 2014; vozilo (izvod): reg. št. LJ FS-487, volkswagen passat/1.9, ser. št. O1022811, ser. št. taxi nalepke: 02330. gnf-330274 Slatinjek Rene, Prvomajska 9, Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico, št. F0017736, izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-618 Šahtler Pavlina, Smolnik 24, Ruše, dijaško izkaznico, št. 0006065669. m-624 Škerlj Pika, Dražgoška ulica 6, Kranj, študentsko izkaznico, št. 42009056, izdala Akademija za likovno umetnost in oblikovanje. gnq-330280 Šošter Dejan, Rakovlje 17 G, Braslovče, študentsko izkaznico, št. 19399061, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnw-330249 TAKSI-GO d.o.o., Cankarjeva ulica 80, Nova Gorica, taksi nalepko, za vozilo opel zafira, registrska številka GO KZ-365, številka 0004191/05345/564/001. gnz-330246 Tutić Enis, Koroška cesta 3, Šoštanj, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500020161000, izdajatelj Cetis d.d. gnx-330298 Valič Jurij, Obala 124, Portorož - Portorose, ARPA pooblastilo št. FF000017. gnm-330309 Veolia transport Štajerska d.d., Meljska cesta 97, Maribor, licenco, osnovno, številka 0004671/00224/788/001, za vozilo volkswagen LT46, registrska številka MB US-471. gnk-330311 Vovk Anton, Ulica talcev 29, Kostanjevica na Krki, voznikovo kartico, številka 1070500020972000, izdajatelj Cetis d.d. gnd-330268 Završnik Urška, Turje 21, Dol pri Hrastniku, študentsko izkaznico, št. 30105345, izdala Fakulteta za zdravstvene vede, Maribor. m-614

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti