Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

Ob-1066/13 , Stran 154
Ob-1066/13
Uprava družbe Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, na podlagi 300. in 301. člena ZGD-1 na podlagi predloga oziroma zahteve delničarja Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana objavlja nasprotni predlog sklepa pod predlagano točko 1. dnevnega reda – »Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles« in točko 2. dnevnega reda – »Imenovanje posebnega revizorja« – izredne skupščine družbe Premogovnik Velenje d.d., katere sklic je bil objavljen v Uradni listu RS, št. 96, dne 14. 12. 2012, in bo izvedena v nedeljo, 27. 1. 2013, ob 4. uri. Predlog sklepa se po podanem nasprotnem predlogu k 1. točki dnevnega reda glasi: »Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se izvoli mag. Miran Kos. Za preštevalca glasov se izvolita Simona Ferarič in Sabina Movh. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Marko Salmič iz Velenja«. Obrazložitev: Delničar HSE d.o.o. se ne strinja s predlogom manjšinskih delničarjev glede imenovanih oseb v delovna telesa, zato predlaga nasprotni predlog, ki bo zagotavljal neodvisno in strokovno delovno telo v skladu z interesi vseh delničarjev in družbe. Predlog sklepa se po podanem nasprotnem predlogu k 2. točki dnevnega reda glasi: »Za posebnega revizorja, ki bo preveril pravilnost in zakonitost vodenja poslov družbe Premogovnik Velenje d.d., se imenuje družba Ernst&Young, Dunajska cesta 111 1000 Ljubljana. Posebna revizija se opravi za obdobje od 1. 1. 2010 pa do dneva imenovanja posebnega revizorja. Revizor naj: – preveri ustreznost cene, po kateri je družba Premogovnik Velenje d.d. premog prodajala povezani družbi Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.; – preveri gibanje cen električne energije v tem času oziroma cen ter drugih kazalcev poslovanja družbe Temoelektrarna Šoštanj d.o.o.; – razhajanja med gibanjem cen električne energije, ki jo je prodajala družba Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. in cen premoga, ki ga je prodajala družba Premogovnik Velenje d.d.; – obseg morebitnega oškodovanja družbe Premogovnik Velenje d.d. in njenih delničarjev zaradi neustrezne prodajne cene premoga; – obseg morebitnega okoriščanja družbe Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. ali krovne družbe HSE d.o.o. Revizor bo o obsegu opravljene posebne revizije in ugotovitvah izdelal poročilo ter ga bo nemudoma posredoval organom družbe«. Obrazložitev: Delničar HSE d.o.o. ocenjuje, da je za posebnega revizorja, ki bo preverila pravilnost in zakonitost vodenja poslov Premogovnika Velenje d.d., ustrezna revizijska družba Ernst & Young, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana. Družba AUDIT & CO d.o.o. je pripravila posebno revizijo že za obdobje od leta 2005 do 2009, zaradi omenjenega poročila pa so v teku postopki pred Okrožnim sodiščem v Celju. Zato delničar HSE d.o.o. z nasprotnim predlogom predlaga za posebnega revizorja revizijsko družbo Ernst & Young, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana, ki doslej s Premogovnikom Velenje d.d. še ni sodelovala. V skladu z 296/4 členom ZGD-1 bo nasprotni predlog z gradivom objavljen tudi na spletni strani družbe: http://www.rlv.si.
Premogovnik Velenje d.d. predsednik uprave dr. Milan Medved

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti