Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

Št. 1/2013 Ob-1050/13 , Stran 119
Št. 1/2013 Ob-1050/13
Svet Vrtca Dravograd, Trg 4. julija 65, 2370 Dravograd, v skladu s sprejetim sklepom 9. redne seje Sveta Vrtca Dravograd, z dne 7. 1. 2013, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 in 40/12 – ZUJF), razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice Vrtca Dravograd, Trg 4. julija 65, 2370 Dravograd, izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 40/12 – ZUJF), in sicer: – ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, – ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, – ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor in – ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga pridobi v enem letu po začetku mandata. Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let (zaposlitev za določen čas, to je za čas trajanja mandata, če bo imenovan zunanji kandidat). Pisno izjavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev o: – izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, – potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, – potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, ki ga izda krajevno pristojno okrajno sodišče, – pisno izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču zoper kandidata/ko ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, kot tudi – program vodenja vrtca in – kratek življenjepis, pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Vrtca Dravograd, Trg 4. julija 65, 2370 Dravograd s pripisom »Za razpis ravnatelja/ico«. Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Vrtca Dravograd

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti