Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

Št. 1/2012 Ob-1007/13 , Stran 119
Št. 1/2012 Ob-1007/13
Znanstveni svet Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem (UP ZRS) v skladu s 83. in 85. členom Statuta UP ter skladno s 14. členom Pravil UP ZRS, objavlja javni razpis za imenovanje direktorja UP ZRS. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat: – ima doktorat znanosti, – ima sposobnost za organiziranje in vodenje raziskovalnega dela, – ima objavljena znanstvena dela v zadnjih petih letih, – aktivno obvlada slovenski in dva tuja jezika s prednostjo znanja italijanskega jezika in – izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja raziskovalno dejavnost. Direktorja imenuje rektor univerze na predlog Znanstvenega sveta UP ZRS. Kandidati za direktorja UP ZRS se predstavijo na Zboru raziskovalcev UP ZRS, ki poda svoje mnenje o kandidatih na tajnem glasovanju. Znanstveni svet UP ZRS izvoli direktorja UP ZRS izmed kandidatov, ki pridobijo pozitivno mnenje na Zboru raziskovalcev UP ZRS. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas – za 5-letni mandat. Pisno prijavo s prilogami je potrebno poslati po pošti kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z označbo: »Javni razpis za imenovanje direktorja UP ZRS« na naslov: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, in sicer v roku 15 dni od dne objave. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Kristjan.Hrvatin@zrs.upr.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijavi morajo biti priložene naslednje priloge: – dokazilo o opravljenem doktoratu, – dokazila o znanju tujih jezikov, – življenjepis, – bibliografija (s poudarkom na zadnjih petih letih), – program dela in razvoja zavoda (UP ZRS) za mandatno obdobje. Kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku 90 dni od dneva objave razpisa. Oseba pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Kristjan Hrvatin, kadrovska služba UP ZRS, tel. 05/663-77-84; Kristjan.Hrvatin@zrs.upr.si. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Znanstveni svet Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti