Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

Št. 110-1/2013 Ob-5347/12 , Stran 118
Št. 110-1/2013 Ob-5347/12
Svet Centra za socialno delo Nova Gorica, Delpinova 18 b, Nova Gorica, na podlagi sklepa 6. seje Sveta Centra za socialno delo Nova Gorica, z dne 7. 11. 2012, razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Nova Gorica. Za direktorja/direktorico je po določilih 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 451/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US U-I-34/98, 36/00 – ZPD- ZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 114/06 –ZUTPG, 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 5/08 – ZUTPG in 73/08 – ZUTPG) in 31. in 32. člena Statuta Centra za socialno delo Nova Gorica, lahko imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, – 5 let delovnih izkušenj, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja ali – višja strokovna izobrazba iz 69, člena Zakona o socialnem varstvu, – 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Zaželjeno je, da kandidati vlogi priložijo program dela oziroma vizijo dela Centra za socialno delo. Od kandidatov se pričakuje, da Svetu zavoda predstavijo program dela oziroma vizijo dela Centra za socialno delo Nova Gorica. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Center za socialno delo Nova Gorica, Delpinova 18b, 5000 Nova Gorica, s pripisom »Prijava za razpis za direktorja – Ne odpiraj«. Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za socialno delo Nova Gorica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti