Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

Št. 30 Ob-5342/12 , Stran 118
Št. 30 Ob-5342/12
Svet Centra za socialno delo Velenje na podlagi sklepa 10. seje z dne 13. 12. 2012, v skladu z določili Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 122/07 – Odl. US, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS) ter 26. člena Statuta Centra za socialno delo Velenje razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Velenje. Skladno s Statutom Centra za socialno delo Velenje mora kandidat/ka poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu: – visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu (socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo) in pet let delovnih izkušenj ali višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu (socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo), dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje oziroma ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se bo sklenilo delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter vizijo razvoja zavoda, naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z opombo »Ne odpiraj – Prijava na razpis« na naslov: Center za socialno delo Velenje, Prešernova cesta 10, 3320 Velenje. Nepopolne vloge bodo takoj izločene. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.
Svet Centra za socialno delo Velenje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti