Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

Ob-1038/13 , Stran 111
Ob-1038/13
Občina Šempeter - Vrtojba na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) objavlja
javni razpis
za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Občini Šempeter - Vrtojba z javnim zbiranjem ponudb
Predmet najema je: – poslovni prostor, na naslovu Cesta goriške fronte 2, Šempeter pri Gorici, z ID oznako stavbe 2315-2462, parc. št. 3079/2, k.o. Šempeter, v skupni izmeri 102 m2, od tega 54 m2 v pritličju ter 48 m2 v nadstropju, primeren za opravljanje trgovske, obrtne ali podobne dejavnosti. Izklicna mesečna najemnina znaša 510,00 €; – poslovni prostor – v pritličju poslovnega večnamenskega nestanovanjskega objekta, na naslovu Ulica IX. septembra 137 v Vrtojbi, Šempeter pri Gorici, na parc. št. 2794, k.o. Vrtojba, z ID oznako stavbe 2316-1131-2, poslovni prostor, v izmeri 342 m2 in letnim vrtom, v izmeri 350 m2, primeren za opravljanje gostinske dejavnosti. Izklicna mesečna najemnina znaša 1.419,71 €. Oddaja ponudb Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo (vključno s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe), v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za najem poslovnega prostora«, navede se naslov prostora, za katerega je najemnik zainteresiran« (npr. Cesta goriške fronte 2 ali Ulica IX. septembra 137) z oznako 47803-1/2013, na naslov: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, najpozneje do 25. 1. 2013. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, vsak delovni dan od 8. do 12. ure in v sredo tudi od 14. do 16.30. Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo dne 30. 1. 2013, ob 9. uri, na sedežu občine, sejna soba/pritličje. Razpisno dokumentacijo za prijavo na javni razpis lahko zainteresirani ponudniki iztiskajo na spletni Občine Šempeter - Vrtojba na naslovu: www.sempeter-vrtojba.si. ali jo prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Šempeter - Vrtojba v času uradnih ur. Za dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki pokličejo na tel. 05/335-10-00 ali 05/335-16-26 – kontaktna oseba Regina Dragoljević. Ogled poslovnih prostorov je možen po predhodnem dogovoru na zgornjo telefonsko številko.
Občina Šempeter - Vrtojba

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti