Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2013 z dne 5. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2013 z dne 5. 8. 2013

Kazalo

2614. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko Reko (PUP3) v Občini Kočevje, stran 7967.

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 74. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 29. redni seji dne 9. 7. 2013 sprejel
T E H N I Č N I P O P R A V E K
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko Reko (PUP3) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/01) – tabelarični del
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko Reko (PUP3) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/01) se v katalogu morfoloških enot besedilo v enoti K3 (coni P3 in G5), ki je sestavni del odloka pravilno glasi:
– Ureditvena območja P1, P2, P4 in P5:
Novogradnje: niso dovoljene
Pomožni in začasni objekti: dovoljena postavitev prež in krmišč za divjadi (usmeritev: objekti morajo biti leseni)
– Ureditveno območje P3
Novogradnje: dovoljeni so pomožni kmetijski in gozdarski objekti. Velikost objektov je pogojena s funkcijo glede na dejavnost kmetije. Dovoljene so tudi legalizacije, rekonstrukcije in dozidave obstoječih objektov.
Pomožni in začasni objekti: Dovoljeni so postavitve pomožnih kmetijskih in začasnih objektov, kot funkcionalna dopolnitev obstoječe kmetije.
– Ureditvena območja G1, G2, G3 in G4:
Novogradnje: niso dovoljene
Pomožni in začasni objekti: dovoljena postavitev prež in krmišč za divjadi (usmeritev: objekti morajo biti leseni)
– Ureditveno območje G5
Novogradnje: Niso dovoljene. Dovoljene so tudi legalizacije, rekonstrukcije in dozidave obstoječih objektov.
Pomožni in začasni objekti: Dovoljena je postavitev pomožnih kmetijskih in začasnih objektov izključno kot funkcionalna dopolnitev obstoječe kmetije (kot na primer nadstrešnica za živino na pašniku)
Namenska raba zemljišč znotraj morfološke enote se ne spremeni.
Št. 350-4/2013-2302
Kočevje, dne 15. julija 2013
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost