Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2013 z dne 10. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2013 z dne 10. 6. 2013

Kazalo

1929. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Aleji zaslužnih Ločanov in postavitvi drugih umetniških del, stran 5863.

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o Aleji zaslužnih Ločanov in postavitvi drugih umetniških del, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 11/13, sta bili ugotovljeni redakcijski napaki, zato na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10) župan Občine Škofja Loka dajem
P O P R A V E K
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Aleji zaslužnih Ločanov in postavitvi drugih umetniških del
1. člen
Besedilo 5. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Aleji zaslužnih Ločanov in postavitvi drugih umetniških del (Uradni list RS, št. 11/13) se spremeni tako, da glasi: Besedilo zadnje alineje 7. člena se spremeni tako, da glasi: »soglasje živečih potomcev zaslužnih Ločanov ali drugih pomembnih umrlih oseb, njihovih posvojencev in njihovih potomcev, njihovih prednikov in posvojiteljev, njihovih sorodnikov v stranski vrsti do vštetega drugega kolena in njihovega zakonca (samo za postavitev spominskih obeležij v Aleji zaslužnih Ločanov in tretjo alinejo drugega odstavka 4. člena)«.
2. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o Aleji zaslužnih Ločanov in postavitvi drugih umetniških del se doda nov 6. člen, ki glasi: »Besedilo 8. člena Odloka o Aleji zaslužnih Ločanov in postavitvi drugih umetniških del se spremeni tako, da glasi »O predlogu iz 7. člena tega odloka odloča občinski svet.«
Dosedanji šesti in sedmi člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Aleji zaslužnih Ločanov in postavitvi drugih umetniških del postaneta sedmi in osmi člen.
Št. 61700-2/2001
Škofja Loka, dne 4. junija 2013
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost