Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2013 z dne 31. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2013 z dne 31. 12. 2013

Kazalo

4309. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Novo mesto, stran 13836.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS - UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08 in 79/09 (Zakon o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi - ZLS-P) Uradni list RS, št. 94/07) in 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je župan Mestne občine Novo mesto dne 10. 12. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Novo mesto
1. člen
Spremeni se 4. člen, tako, da se glasi:
»Pravica do pomoči se uveljavlja pisno na predpisanem obrazcu »Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca«, ki je sestavni del tega pravilnika.
Rok za vložitev pisne vloge je štiri mesece od dneva otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do pomoči ni mogoče več uveljavljati in se vloga zavrže kot prepozna.«
2. člen
Spremeni se 5. člen, tako, da se glasi:
»Pisni vlogi iz prejšnjega člena vlagatelj priloži naslednje dokumente:
- izpisek ali potrdilo iz matičnega registra o rojstvu otroka, ki je tudi dokazilo o državljanstvu otroka,
- potrdilo iz gospodinjske evidence in
- odločbo pristojnega organa za primere iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika.
V primeru, ko vlagatelj sam ne predloži zgoraj navedenih dokumentov, bo podatke o rojstvu otroka in potrdilo iz gospodinjske evidence pridobil organ sam.«
3. člen
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene in v veljavi.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 12205-42/2010
Novo mesto, dne 10. decembra 2013
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost