Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2013 z dne 31. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2013 z dne 31. 12. 2013

Kazalo

4301. Navodilo o dopolnitvi Navodila o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja, stran 13702.

Na podlagi 21. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije
N A V O D I L O
o dopolnitvi Navodila o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja
1. člen
V Navodilu o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja (Uradni list RS, št. 93/07) se za 4. členom doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
Ne glede na 4. in 6. člen navodila sporočijo poročevalci, ki so v skladu z Zakonom o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 100/13) zavezanci za izplačilo tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij (v nadaljnjem besedilu: tretje četrtine), podatke o izplačilih na naslednji način:
- v sklop A (AOP 001, AOP 002 in AOP 003) se vpiše samo redno izplačilo za mesec opazovanja;
- izplačilo tretje četrtine se upošteva samo v sklopu B, in sicer:
1. v AOP 010 - število mesecev izplačil, se vedno vpiše podatek 12;
2. v AOP 011, AOP 012 in AOP 013 se vpiše bruto znesek tretje četrtine;
3. v AOP 014, AOP 015 in AOP 016 se vpiše število oseb, ki so prejele tretjo četrtino;
- v sklop D (AOP 024) se vpiše neto znesek rednih in izrednih izplačil brez neto zneska tretje četrtine;
- v sklop E (AOP 025) se vpiše število zaposlenih oseb, ki so prejele plačo za mesec opazovanja, brez zaposlenih oseb, ki so prejele tretjo četrtino;
- v sklop F (AOP 027) se vpiše število plačanih ur zaposlenih oseb, ki so prejele plačo za mesec opazovanja in so vpisane v AOP 025;
Zamudne obresti niso del plače, zato se ne vpišejo nikamor.
Poročevalci sporočijo podatke o izplačilih ob izplačilu tretje četrtine.«.
2. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-59/2013/8
Ljubljana, dne 30. decembra 2013
EVA 2013-1522-0041
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost