Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2013 z dne 30. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2013 z dne 30. 12. 2013

Kazalo

4234. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Divača, stran 13346.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 22. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Divača
1. člen
V Pravilniku o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Divača (Uradni list RS, št. 29/06) se črta besedilo 6. člena in se nadomesti z novim besedilom:
»Višina enkratne denarne pomoči za novorojenega otroka znaša 250,00 EUR bruto. Višino denarne pomoči lahko Občinski svet Občine Divača do konca leta spremeni s sklepom za naslednje leto. Sredstva za dodeljevanje denarnih pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Divača.«
2. člen
Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka se uporablja za otroke, rojene po 31. 12. 2013.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0012/2013-07
Divača, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.