Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3919. Sklep o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Puconci, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti, stran 12466.

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB-1, 18/10 in 103/11), Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javnega vodovoda Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/09) ter 2. in 3. točke 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je Občinski svet Občine Puconci na 23. redni seji dne 12. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Puconci, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
1. člen
Občina Puconci bo storitev javne službe oskrbe s pitno vodo v delu, ki se nanaša na ceno omrežnine, torej najemnine za uporabo javne infrastrukture, subvencionirala v višini 40%.
2. člen
Cena omrežnine:
+-----------------+--------+---------+------------+-------------+
| Vrsta storitve | Faktor | Enota |  Cena  | Cena v EUR Z|
|         |    |     |  v EUR  |  9,5% DDV |
|  Omrežnina  |    |     | brez DDV |       |
+-----------------+--------+---------+------------+-------------+
|DN13, DN15    |  1  | mesec |   6,9994|    7,6643|
+-----------------+--------+---------+------------+-------------+
|DN20       |  1  | mesec |   6,9994|    7,6643|
+-----------------+--------+---------+------------+-------------+
|DN25       |  3  | mesec |   20,9981|   22,9929|
+-----------------+--------+---------+------------+-------------+
|DN30, DN32    |  3  | mesec |   20,9981|   22,9929|
+-----------------+--------+---------+------------+-------------+
|DN40       |  10  | mesec |   69,9936|   76,6430|
+-----------------+--------+---------+------------+-------------+
|DN50, DN50/20  |  15  | mesec |  104,9905|   114,9646|
+-----------------+--------+---------+------------+-------------+
|DN80, DN80/20  |  50  | mesec |  349,9682|   383,2152|
+-----------------+--------+---------+------------+-------------+
|DN100, DN100/20 | 100  | mesec |  699,9364|   766,4304|
+-----------------+--------+---------+------------+-------------+
|DN150, DN150/40 | 200  | mesec | 1.399,8728|  1.532,8607|
+-----------------+--------+---------+------------+-------------+
3. člen
Storitev, navedeno v tem sklepu, zaračunava v okviru javne službe oskrbe s pitno vodo Vodovod Murska Sobota, javno podjetje d.o.o.
4. člen
Razliko do potrjene cene omrežnine – najemnine za uporabo javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo, bo Občina Puconci pokrivala iz sredstev občinskega proračuna in jih na podlagi posebej sklenjene pogodbe nakazovala izvajalcu javne službe.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu Občine Puconci, cene se začnejo uporabljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
6. člen
Z dnem začetka uporabe tega sklepa, preneha veljati Sklep o določitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Puconci, št. 243, ki ga je Občinski svet Občine Puconci sprejel na 18. redni seji dne 28. 2. 2013.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zap. št. 354-0022/2013
Puconci, dne 12. decembra 2013
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.