Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3902. Sklep o vrednosti točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ilirska Bistrica, stran 12405.

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč Občine Ilirska Bistrica (Uradni objave PN, št. 14/93, in Uradni list RS, št. 21/01, Uradni objave Snežnik, št. 5/04) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99, in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006, Uradne objave Bistriški odmevi, št 5/10) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 11. korespondenčni seji sklicani dne 3. 12. 2013 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Vrednost točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ilirska Bistrica se za leto 2014 poveča za indeks cen življenjskih potrebščin oktober 2013 v primerjavi z mesecem oktobrom 2012, ki znaša 101,3.
II.
Vrednost točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Il. Bistrica znaša v letu 2014:
– za fizične osebe EUR 0,00167
– za pravne osebe EUR 0,00147.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republieke Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2014.
Št. 422-185/2013
Ilirska Bistrica, dne 3. decembra 2013
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.