Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3894. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice, stran 12371.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) in 69. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 80/10) je Občinski svet Občine Brezovica na 22. redni seji dne 5. 12. 2013 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 UPB-1)
2. točka 6. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 UPB-1) v naslednjem besedilu:
2. Samostojna stanovanjska stavba je samostoječa hiša (11100 CC-SI), ki obsega eno stanovanje in z do 20% bruto etažnih površin, ki so namenjene za okolje nemoteči poslovni dejavnosti, in je po obliki in strukturi prilagojena gradbeni strukturi enodružinskih hiš.
Se razlaga:
1. Na zemljiščih, navedenih v 4. točki 64. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 UPB-1), je odmik med obstoječimi enostanovanjskimi objekti lahko manjši od 4 m. Posamezne stranice obstoječih enostanovanjskih objektov se lahko tudi stikajo.
2. Obvezna razlaga 2. točke 6. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 UPB-1) se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. izv. 49/2013
Brezovica, dne 9. decembra 2013
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.