Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2013 z dne 18. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2013 z dne 18. 12. 2013

Kazalo

3876. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2014, stran 12328.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 100. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2014
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto 2014 se financiranje funkcij Občine Kozje ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljujejo na podlagi proračuna Občine Kozje za leto 2013.
2. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 1. 1. 2014 do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto 2014 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2014.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2013.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014.
Št. 410-0112/2013-1
Kozje, dne 10. decembra 2013
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost