Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2013 z dne 18. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2013 z dne 18. 12. 2013

Kazalo

3861. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013, stran 12213.

Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr. in 101/13) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013
1. člen
V Pravilniku o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013 (Uradni list RS, št. 76/13 in 92/13) se v 1.a členu za besedo »države« črtata vejica in besedilo »za namen skupnih javnih naročil,«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-950/2013/4
Ljubljana, dne 13. decembra 2013
EVA 2013-1611-0223
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost