Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2013 z dne 3. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2013 z dne 3. 12. 2013

Kazalo

3579. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave, semaforjev ter druge cestne prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Mežica, stran 10882.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/10), 62. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 39.c člena ZGO-1 (Uradni list RS, št. 126/07), ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06), 3. in 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 39/97, 25/01, 17/02, 112/02 in 126/04), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB) ter 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 23. seji dne 20. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave, semaforjev ter druge cestne prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Mežica
1. člen
V Odloku o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave, semaforjev ter druge cestne prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Mežica (Uradni list RS, št. 94/11) se v točki (1) 3. člena Odloka besedilo:
»JKP Log, d.o.o. Dobja vas 187, Ravne na Koroškem« nadomesti z besedilom: »Komunala Mežica, d.o.o., Trg Svobode 1, Mežica«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-004/2013
Mežica, dne 20. novembra 2013
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost