Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2013 z dne 3. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2013 z dne 3. 12. 2013

Kazalo

3561. Dopolnitev Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, stran 10835.

Na podlagi 64. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D in 63/13) sprejemam
D O P O L N I T E V P O S L O V N I K A
Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
1. člen
V Poslovniku Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Poslovnik) se za 22. členom doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
(Vrstni red obravnavanja zadev)
1. Državna revizijska komisija obravnava zadeve praviloma po vrstnem redu njihovega prejema.
2. Državna revizijska komisija prednostno obravnava zadeve, za katere tako določa zakon.
3. Prednostne zadeve se obravnavajo po vrstnem redu prejema istovrstnih prednostnih zadev.«.
2. člen
(uveljavitev)
(1) Po prejemu soglasja Državnega zbora Republike Slovenije k dopolnitvi Poslovnika se ta objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ta dopolnitev Poslovnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0200-3/2012-4
Ljubljana, dne 10. septembra 2013
Borut Smrdel l.r.
Predsednik
Državne revizijske komisije

AAA Zlata odličnost