Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2013 z dne 25. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2013 z dne 25. 11. 2013

Kazalo

3487. Odlok o spremembi Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj, stran 10580.

Na podlagi 3., 7., 33. in 34. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07 in 314/09), 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US, 10/12 in 94/12), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo), 4. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 15/10 – uradno prečiščeno besedilo, 55/11, 107/12) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 28. seji dne 20. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj
1. člen
Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 54/09) se spremeni tako, da se peti odstavek 13. člena odloka in 57. člen odloka v celoti črtata.
2. člen
Ta odlok začne veljati v osmih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-4/2013-15/2013-46/01
Kranj, dne 21. novembra 2013
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost