Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2013 z dne 25. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2013 z dne 25. 11. 2013

Kazalo

3483. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil, stran 10395.

Na podlagi 47. in 61. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
1. člen
V Pravilniku o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 44/13) se v drugem odstavku 17. člena v drugem stavku beseda »tehnični« nadomesti z besedo »tehničnega«.
2. člen
V četrtem odstavku 26. člena se v 2. točki za besedo »vozila« doda vejica in besedilo »če izvajalcu tehničnega pregleda vsebina dokazila ni razumljiva«.
3. člen
V prvem, drugem in tretjem odstavku 29. člena se besedilo »2. decembra 2013« nadomesti z besedilom »7. maja 2014«.
4. člen
Drugi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nova pooblastila strokovnim organizacijam za izvajanje tehničnih pregledov vozil samo na preskuševalni stezi za osebne avtomobile, lahko agencija podeli, če je bilo za objekt pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje do 1. septembra 2013.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Nova pooblastila strokovnim organizacijam za izvajanje tehničnih pregledov vozil na preskuševalni stezi, ki ne izpolnjuje pogojev iz 9. člena tega pravilnika lahko agencija podeli, če preskuševalna steza izpolnjuje pogoje, ki so se za tako stezo uporabljali pred uveljavitvijo tega pravilnika in je bilo za objekt pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje do 31. decembra 2013.
(4) Nova pooblastila strokovnim organizacijam za izvajanje tehničnih pregledov vozil lahko agencija podeli tudi, če preskuševalna steza ne izpolnjuje pogojev tega pravilnika, vendar je bilo za objekt, v katerem je ta preskuševalna steza, že pridobljeno pooblastilo za izvajanje tehničnih pregledov vozil.«.
5. člen
V 32. členu se besedilo »3. decembra 2013« nadomesti z besedilom »8. maja 2014«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-386/2013
Ljubljana, dne 5. novembra 2013
EVA 2013-2430-0120
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost