Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013

Kazalo

3446. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih, stran 10360.

Na podlagi prvega odstavka 4. člena, četrtega odstavka 6. člena, prvega in četrtega odstavka 9. člena, prvega odstavka 13. člena, prvega odstavka 17. člena in tretjega odstavka 18. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06 in 8/10 − ZNIBDR-A) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih
1. člen
V Uredbi o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih (Uradni list RS, št. 4/11) se v 1. členu v tretji alineji črta besedilo »oziroma za katere zadostuje priglasitev«, sedma alineja pa se spremeni tako, da se glasi:
»– strateško blago in dejavnosti, za katere je potrebno poročanje.«.
2. člen
V Prilogi se:
– pod Skupino 3 v opombi 2 besedilo »10 masnim« nadomesti z besedilom »1 masni«, v opombi 4 pa besedilo »10 masnih« z besedilom »1 masni«;
– pod Skupino 4 opomba 1 spremeni tako, da se glasi:
»1 Predhodno je treba najaviti kemikalijo v objektu, v katerem nameravajo zavezanci v naslednjem koledarskem letu proizvesti, predelati ali porabiti eno tono ali več čiste kemikalije na posamezni objekt.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-6/2013
Ljubljana, dne 21. novembra 2013
EVA 2012-2711-0028
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica