Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2013 z dne 11. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2013 z dne 11. 11. 2013

Kazalo

3386. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-proizvodno cono Mestinje – Bohor, stran 10234.

Na podlagi 61.b člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 21. redni seji dne 29. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-proizvodno cono Mestinje – Bohor
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-proizvodno cono Mestinje – Bohor (Uradni list RS, št. 105/09).
2. člen
(1) V tretji alineji 8. člena se besedilo: ''2 industrijski stavbi tipa C s proizvodno, skladiščno in upravno namembnostjo'' nadomesti z besedilom: ''1 industrijska stavba tipa C s proizvodno, skladiščno in upravno namembnostjo''.
(2) V 8. členu se doda nova (peta) alineja, ki glasi:
''industrijska stavba tipa E s proizvodno, skladiščno in upravno namembnostjo''.
3. člen
(1) Besedilo prvega odstavka 9. člena se nadomesti z besedilom, ki po novem glasi:
''Za objekte A, B, C in D so horizontalni gabariti objektov in ureditve razvidne iz grafičnih prilog karta št. 4 – ureditvena situacija in karta št. 5 – urbanistični pogoji, vertikalni gabariti pa iz karte št. 6 – karakteristični vzdolžni in prečni prerez. Za objekt E so horizontalni in vertikalni gabariti ter ureditev razvidni iz grafične priloge karta št. 7 – ureditvena situacija z urbanističnimi pogoji''.
(2) Črta se druga alineja drugega odstavka 9. člena.
(3) V tretjem odstavku 9. člena se doda nova točka e), ki glasi:
''e) industrijska stavba tipa E, ki je sestavljena:
– iz poslovne enote E1:
– orientacija: S–J;
– dopustna gradbena površina: 13,50 m x 34,0 m;
– etažnost: P+2;
– višinski gabariti: 11,0 m;
– in skladiščne enote E2:
– orientacija: S–J;
– dopustna gradbena površina: 15,0 m x 34,0 m;
– etažnost: P;
– višinski gabariti: 8,0 m''.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 03212-0043/2013
Šmarje pri Jelšah, dne 30. oktobra 2013
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti