Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2013 z dne 22. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2013 z dne 22. 10. 2013

Kazalo

3175. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Grosuplje, stran 9508.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10), Pravilnika za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 108/01, 88/04, 20/07 in 79/12) je Občinski svet Občine Grosuplje na 20. redni seji dne 9. 10. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Grosuplje
1. člen
Spremeni in dopolni se Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 108/01, 88/04, 20/07 in 79/12) (v nadaljevanju: pravilnik).
2. člen
V tretjem odstavku 6. člena se za prvo alinejo dodata novi druga in tretja alineja, katerih besedilo se glasi:
»– gostinski obrati na bencinskih servisih in počivališčih ob avtocesti vse dni v tednu, od 24. ure do 6. ure naslednjega dne,
– gostinski lokali, v katerih se v skladu z veljavno zakonodajo izvajajo igre na srečo, vse dni v tednu, od 24. ure do 6. ure naslednjega dne.«.
3. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo tretje alineje spremeni tako, da se po novem glasi:
»– gostinskemu obratu, ki gostom nudi jedi in pijače (gostilne, restavracije, izletniške kmetije) in organizira različna praznovanja za zaključene družbe (poroke, obletnice, praznovanja) ob petkih in sobotah, najdlje do 6. ure naslednjega dne, v prednovoletnem času pa vse dni v tednu, do 6. ure naslednjega dne.«
4. člen
Spremeni se drugi stavek 15. člena, ki se po novem glasi: »Slednjim se lahko odobri izjemno podaljšanje obratovalnega časa od januarja do novembra največkrat štirikrat na mesec, v decembru pa po potrebi tudi večkrat.«
5. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 306-23/99
Grosuplje, dne 9. oktobra 2013
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti