Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2013 z dne 30. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2013 z dne 30. 9. 2013

Kazalo

2917. Seznam o dopolnitvah Seznama dokazil kvalifikacij za magistra farmacije oziroma magistro farmacije, diplomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega zdravstvenika in diplomirano babico oziroma diplomiranega babičarja, stran 8940.

Na podlagi drugega odstavka 73.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) minister za zdravje objavlja
S E Z N A M
o dopolnitvah Seznama dokazil kvalifikacij za magistra farmacije oziroma magistro farmacije, diplomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega zdravstvenika in diplomirano babico oziroma diplomiranega babičarja
I.
V Seznamu dokazil kvalifikacij za magistra farmacije oziroma magistro farmacije, diplomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega zdravstvenika in diplomirano babico oziroma diplomiranega babičarja (Uradni list RS, št. 16/07) se v točki IV. »Seznam dokazil o formalnih kvalifikacijah za magistra farmacije« po vnosu za Francijo vstavi:
+----------------+-------------+-------------+---------+--------+
|Hrvaška/Hrvatska|Diploma   |-      |     |1. julij|
|        |"magistar  |Farmaceutsko-|     |2013  |
|        |farmacije / |biokemijski |     |    |
|        |magistra   |fakultet   |     |    |
|        |farmacije"  |Sveučilišta u|     |    |
|        |       |Zagrebu   |     |    |
|        |       |- Medicinski |     |    |
|        |       |fakultet   |     |    |
|        |       |Sveučilišta u|     |    |
|        |       |Splitu    |     |    |
|        |       |- Kemijsko- |     |    |
|        |       |tehnološki  |     |    |
|        |       |fakultet   |     |    |
|        |       |Sveučilišta u|     |    |
|        |       |Splitu    |     |    |
+----------------+-------------+-------------+---------+--------+
II.
V točki VI. »Seznam dokazil o formalnih kvalifikacijah za diplomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega zdravstvenika« se po vnosu za Francijo vstavi:
+----------+--------------+-------------+---------------+-------+
|     |1. Svjedodžba |1. Srednje  |1. medicinska |    |
|Hrvaška/ |"medicinska  |strukovne  |sestra opće  |1.   |
|Hrvatska |sestra opće  |škole koje  |njege /    |julij |
|     |njege /    |izvode    |medicinski   |2013  |
|     |medicinski  |program za  |tehničar opće |    |
|     |tehničar opće |stjecanje  |njege     |    |
|     |njege"    |kvalifikacije|        |    |
|     |       |"medicinska |        |    |
|     |       |sestra opće |        |    |
|     |       |njege /   |        |    |
|     |       |medicinski  |2. prvostupnik |    |
|     |       |tehničar opće|(baccalaureus) |    |
|     |       |njege"    |sestrinstva / |    |
|     |2. Svjedodžba |       |prvostupnica  |    |
|     |"prvostupnik |2. Medicinski|(baccalaurea) |    |
|     |(baccalaureus)|fakulteti  |sestrinstva  |    |
|     |sestrinstva / |sveučilišta u|        |    |
|     |prvostupnica |Republici  |        |    |
|     |(baccalaurea) |Hrvatskoj  |        |    |
|     |sestrinstva" |Sveučilišta u|        |    |
|     |       |Republici  |        |    |
|     |       |Hrvatskoj  |        |    |
|     |       |       |        |    |
|     |       |       |        |    |
|     |       |       |        |    |
|     |       |       |        |    |
|     |       |       |        |    |
|     |       |Veleučilišta |        |    |
|     |       |u Republici |        |    |
|     |       |Hrvatskoj  |        |    |
+----------+--------------+-------------+---------------+-------+
III.
V točki VIII »Seznam dokazil o formalnih kvalifikacijah za diplomirano babico« se po vnosu za Francijo vstavi:
+----------+--------------+-------------+---------------+-------+
|Hrvaška/ |Svjedodžba  |- Medicinski |prvostupnik  |1.   |
|Hrvatska |"prvostupnik |fakulteti  |(baccalaureus) |julij |
|     |(baccalaureus)|sveučilišta u|primaljstva / |2013  |
|     |primaljstva / |Republici  |prvostupnica  |    |
|     |sveučilišna  |Hrvatskoj  |(baccalaurea) |    |
|     |prvostupnica |- Sveučilišta|primaljstva  |    |
|     |(baccalaurea) |u Republici |        |    |
|     |primaljstva" |Hrvatskoj  |        |    |
|     |       |-      |        |    |
|     |       |Veleučilišta |        |    |
|     |       |i visoke   |        |    |
|     |       |škole    |        |    |
|     |       |u Republici |        |    |
|     |       |Hrvatskoj  |        |    |
+----------+--------------+-------------+---------------+-------+
IV.
Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-39/2013
Ljubljana, dne 26. avgusta 2013
EVA 2013-2711-0030
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost