Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

2821. Odlok o uvedbi uličnega sistema v naseljih Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji in Polzela, stran 8715.

Na podlagi 7. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS) (Uradni list RS, št. 25/08) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 20. redni seji dne 3. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o uvedbi uličnega sistema v naseljih Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji in Polzela
1. člen
S tem odlokom se uvede ulični sistem v naseljih Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji in Polzela.
2. člen
V naselju BREG PRI POLZELI se uvedejo naslednje ulice:
BREŠKA CESTA (regionalna cesta med naselji Ločica in Polzela)
1, 2a, 2, 34, 5a, 5, 6, 7, 8, 8b, 8a, 9, 10a, 10b, 10, 11a, 11b, 11, 12, 13,14 b, 14a, 14, 14d, 15a, 22
SAVINJSKI LOG (novo naselje pod cesto)
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267a, 268, 269, 270
CESTA V GAJ (JP na relaciji odcep R-cesta pri kapeli-gostišče Gmajna)
19a, 19, 18, 17, 20, 16, 15, 15b, 41a,42,43b, 40c, 41b, 60a, 36a, 36d, 36b, 62, 62a, 62b, 62c, 65, 66, 66a, 66b, 66c, 68, 68a, 76, 69c, 69a, 77, 78, 70c, 69b, 79b, 79, 90, 90a, 70, 70a74, 74d, 69,48, 47, 46,31, 32, 32a, 32b, 33a, 33, 33b, 39, 40b, 40a, 42a, 42b, 42c, 68b, 81b, 67, 70b, 81a, 81c, 91, 81, 80, 91b, 91a
POD BREGOM (LK na relaciji zadružni dom–Štahl–Škoflek)
237, 23, 24, 25, 26a, 26, 27, 28, 29, 30, 30c, 41f, 36c, 41e, 36, 41d, 41c, 235, 231, 229, 30a, 34a, 34, 35, 37, 37a, 38, 38a, 40, 41, 60b, 49e, 43a, 43, 44, 49g, 44a, 45, 45a, 45b, 50a, 52c, 52d, 52e, 52b, 52a, 52, 89e, 89d, 89c, 89, 54, 53, 51a, 51, 50, 49, 89a, 89b
KRATKA POT (dovozna cesta do bloka – Lenič)
84, 83, 85, 86, 86a, 86b, 55a, 55, 87, 88, 56
SAVINJSKA CESTA (od Pevca do naselja Ločica)
105, 115, 117, 72, 72c, 72a, 72b, 94, 92, 80a, 93, 93a, 93b, 120, 121, 123, 122, 131, 80b, 127, 126, 124, 133, 135, 137, 132, 139, 138, 141, 145, 140, 144, 151, 153, 71b, 71, 71a, 71c, 78a, 158, 71d, 90c, 90e, 157, 159, 90d, 90b, 160, 161, 163, 162, 79c, 164, 167, 169, 168, 166, 165, 79a, 79d, 79e, 67b, 67d, 67c, 82, 82a, 215, 218, 217, 216, 101,220a, 220, 223, 224, 211, 212, 214, 206, 207, 201, 203, 196, 197, 198, 199, 192, 194, 191, 102, 102a, 102e, 102b, 102c, 102d, 102f, 99a, 99, 100, 104, 103, 73
KROŽNA POT
49a, 60, 60c, 60d, 60e, 60f, 59, 58, 57, 57a, 57b, 57c, 49b, 49c, 49d, 49f
OB POTOKU
61, 75, 75a, 61b, 61a, 61d, 61c, 63, 63a, 63d, 63b, 64, 64a.
3. člen
V naselju LOČICA OB SAVINJI se uvedejo naslednje ulice:
LOČIŠKA CESTA (regionalna cesta med naselji Ločica in Breg)
31, 26, 27, 28, 29, 30, 26a, 36a, 36, 25, 24, 24a, 22b, 23, 22, 21, 22a, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 18, 19, 20, 18a, 19a, 13, 14, 15, 16, 17, 14a, 5, 11, 12, 79, 37, 41, 42, 41a, 15a, 15b, 15c, 15d, 3d, 3b, 3c, 4a, 4b, 3, 4, 3a, 3e, 3f, 2a, 2b, 1, 2, 1a, 47, 47b, 47a, 47c, 45a, 45b, 45, 46, 44a, 44, 43
SONČNA CESTA (LC na relaciji Štorman–Vašl–Otorepec)
39, 40, 64a, 64, 65d, 65c, 65e, 77, 61, 61a, 60a, 60b, 60, 59, 50a, 50, 62, 63, 63a, 63b, 67, 67a, 67b, 66a, 66, 90, 90a, 89, 89a, 88, 58a, 86, 58, 56m, 56f, 83, 84
PREČNA ULICA (LC na relaciji Voh–Šalamon–Šabič)
56l, 56j, 56k, 56h, 56p, 55f, 56i, 57f, 57g, 55c, 57d, 85a, 57b, 85, 57a, 57, 83a, 83b, 83c, 87, 87a, 87b, 53, 53a, 82a, 82, 82b, 214
TRAVNIŠKA CESTA (dovozna cesta na relaciji Ortl–Pajk)
92, 91, 93, 94, 51h, 51e, 51f, 51d, 58b, 51k, 51j, 51c, 51a, 51l, 51, 51g, 51n, 51m, 51i, 51b
ROŽNA CESTA (LC na relaciji Drobež–Kelher–Breg)
65, 65b, 78, 75a, 75, 73, 74, 74a, 74b, 64b, 64c, 69a, 69, 68, 68b, 68a, 71, 71a, 70a, 70, 76, 73a, 72
RIMSKE TERASE (novo naselje ob avtocesti)
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 212, 213
OB SAVINJI (LC na relaciji TP Ločica–poslovna cona–priključek na regionalno cesto)
80, 48, 49, 49a, 49b, 49c, 49d, 49e, 49f, 49g, 52, 52a, 54, 54a, 54b, 54c, 54d, 54e, 54f, 84c, 55, 84d, 56, 55a, 56d, 56n, 56c, 55b, 56b, 84a, 107, 106, 84b,56e, 104, 103, 56f, 56s, 56r, 100, 101, 102, 109, 110, 111, 112, 117, 118, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 56a, 129, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 153a, 154, 155, 55i, 55g, 56g, 55h
BRINSKA CESTA(JP na relaciji Ducman–Košec)
38, 35, 34, 33, 33a, 32, 34a.
4. člen
V naselju POLZELA se uvedejo naslednje ulice:
MALTEŠKA CESTA (regionalna cesta od naselja Breg pri Polzela do mostu čez Savinjo)
150, 1, 2, 2a, 3, 4, 5a, 5b, 5, 148, 149, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 91, 91a, 92, 129, 131b, 19, 21, 90, 89a, 88, 23, 24a, 85, 83, 84, 84a, 28, 82, 81, 30, 31, 31a, 32, 58, 57, 57a, 56b, 51, 49, 38, 39, 39b
VELENJSKA CESTA (regionalna cesta smer Velenje)
14a, 14b, 15, 15a, 16, 17, 17a, 20
POT V ŠENEK (dovozna cesta do doma upokojencev)
22, 22a, 18, 18b, 18a
POT NA VIMPERK (dovozna cesta do Vimperka)
25a, 25b, 26, 25, 26b, 26c, 27, 26a, 24b, 24
SAVINJSKA CESTA (novi most do Pevca)
161a, 161, 163, 162, 162b, 173, 164c, 164a, 164d, 250, 252, 253, 255, 251, 254, 267, 268, 172a, 274, 166, 166a, 282, 280,281, 291, 289, 288, 284, 287, 284a, 165, 249, 262, 263, 246, 245, 164, 164b, 264, 257a, 258, 259, 257, 172, 272, 272a, 279, 276, 275, 290, 290a, 286a, 285, 286, 283, 292)
CVETLIČNA ULICA
(lokalna cesta od Garanta – Keblič do krožišča na R-cesti)
119, 191d, 119f, 134, 134b, 134a, 136, 136a, 137, 138, 167, 155, 156, 157, 157a, 156a, 155a, 155b, 155c, 154d, 154, 154a, 154b, 153, 153a, 168, 171, 169, 169, 152e, 13a, 151
139d, 174, 174a, 175, 175a 231, 231a
NOVA ULICA (dovozna cesta od Govedič–Lukner)
135, 119 g, 119 e, 119b, 119a, 119 c
GLAVNI TRG (Ulice pri Zdrav. domu, vrstne hiše)
129a, 127, 220c, 220b, 220a, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 206, 131, 131a, 209a, 209b, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 233, 130, 210, 205a, 205b, 205c, 205, 208, 207, 207a, 207b, 209, 209c, 11a, 11b, 232
OB ŽELEZNICI (priključek na R cesto – ŽP–Cvenk hšt. 18–Uratnik 146)
56, 55a, 55, 55b, 54, 53, 53a, 219, 68c, 69, 95a, 95, 96c, 96b, 97c, 193a, 202a, 202b, 202c, 202d, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 204, 203, 99, 99a, 118, 124a, 124b, 120a, 120, 121, 126, 195a, 195, 122a, 122c, 145, 122d, 122g, 122h, 194, 194a, 145a, 133
POD GRADOM (lokalna cesta na relaciji Cimperman–Marovt)
128, 128a, 128b, 123, 125, 124, 117, 116, 115, 114
117a, 117b, 117c, 117d
GRAJSKI TRG (dovozna cesta do gradu, odcep Zoffel – Plaskan, Ašnberger)
93, 112, 113, 89, 89b
VRTNA ULICA (lokalna cesta Čmak–Podvoz, ulica ob Strugi do Herodež)
59, 80, 60, 62, 61, 62a, 62b, 62c, 61a, 63, 189, 189a, 64a, 64, 65, 66, 67d, 66c, 67, 68a, 66d, 66b, 66a, 67a, 67c, 67b, 108b, 70, 73, 192, 70a, 107b, 107e, 108, 107a, 107c, 107f, 197a, 105c, 105b, 105a, 106b, 106c, 105, 109a, 108a, 96a, 96, 107, 106, 97, 97a, 97b, 98, 193, 104, 104a, 103, 102a, 102, 103b, 103a, 101, 101a, 101b, 196, 100, 68, 68b
POD GORICO (Lokalna cesta na relaciji Cvenk–Cajhen)
112, 94, 110b, 111, 110a, 110, 87, 87a,
OB STRUGI (LK na relaciji Mešič–Divjak–Cizej)
109, 86, 76, 77, 78, 79, 191, 75, 79a, 72, 71, 71a, 190
SAVINJSKO NABREŽJE (LK na relaciji Frizerstvo Močnik–Garant, ul. za Ganatom, novo naselje)
39c, 39a, 40, 50, 41, 41b, 41c, 42b, 42a, 42, 41a, 48, 47, 46, 46a, 188, 45, 187, 44, 44a, 43a, 43b, 43d, 43, 178, 177a, 177, 176, 176a, 179, 180, 181, 182, 182a, 183, 184, 184a, 185, 186, 218, 217, 215a, 215, 216, 214, 213, 212, 211, 330, 329, 340, 310
POT NA TOPLICE (LK na relaciji Palir–Terglav)
122, 122b, 144, 144a, 144b, 141, 137a, 140a
ZELENA ULICA (LK na relaciji Korber–Zupan)
139a, 139, 139b, 139c, 140, 141d, 142, 142a
DVOJNA ULICA (dovozna cesta do Sever, do Švab)
143c, 143f, 143a, 143b, 143c, 143g, 143i, 143l
141b, 141a, 143e, 143, 143d, 142d, 142c, 142b, 143n
OB PROGI (LK na relaciji R-cesta pri Matjažu–Močnik)
38a, 37, 36, 34, 34a, 35, 35a, 33a, 33, 32a, 33b, 33c
POD LIPAMI (LK na relaciji Jovan–Završnik–Pilko)
29a, 29, 31c, 32c, 32d, 57c, 57d, 57e, 32b
ŠOLSKA ULICA (LK mimo Cizeja–igrišče–Orova vas)
6, 7, 10b
POLJSKA CESTA (vila–Povše–Turk)
152, 152a, 152b, 152c, 152d, 158, 158a, 158b, 158c, 159, 160
TRG Sv. MARJETE (območje cerkve)
132, 132a.
5. člen
Grafični prikaz ulic v naseljih Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji in Polzela je sestavni del tega odloka.
6. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Velenje, Geodetska pisarna Žalec, mora izvesti postopek za preštevilčenje stavb.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 11. 2013.
Št. 032-16/2012-7
Polzela, dne 3. septembra 2013
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

AAA Zlata odličnost