Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

2813. Odredba o določitvi objektov in okolišev objektov policije v Tacnu, na Gmajnicah in v Gotenici za objekte in okoliše objektov posebnega pomena ter ukrepih za njihovo varovanje, stran 8691.

Na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13) izdaja minister za notranje zadeve
O D R E D B O
o določitvi objektov in okolišev objektov policije v Tacnu, na Gmajnicah in v Gotenici za objekte in okoliše objektov posebnega pomena ter ukrepih za njihovo varovanje
1. člen
Objekti in okoliši objektov policije, ki so posebnega pomena za opravljanje njenih nalog, so objekti Policijske akademije v Tacnu, Oddelka za šolanje službenih psov in Policijske postaje vodnikov službenih psov Ljubljana na Gmajnicah ter Vadbenega centra Gotenica in Centra za oskrbo Gotenica v Gotenici.
2. člen
(1) Objekti in okoliši objektov so last Republike Slovenije, v upravljanju ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
(2) Objekti in okoliši objektov:
1. Policijske akademije v Tacnu so namenjeni:
– izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju,
– vadbi na poligonih in športnih igriščih,
– namestitvi ter prehrani,
– infrastrukturi Policijske akademije,
– upravljanju, varovanju in vzdrževanju Policijske akademije in
– skladiščenju tehničnih sredstev in druge opreme.
2. Oddelka za šolanje službenih psov in Policijske postaje vodnikov službenih psov Ljubljana na Gmajnicah so namenjeni:
– šolanju in vadbi službenih psov,
– namestitvi in oskrbi službenih psov in udeležencev usposabljanj in izpopolnjevanj,
– skladiščenju tehničnih sredstev in druge opreme, potrebne za delo policijske enote in
– opravljanju operativnih nalog policije.
3. Vadbenega centra Gotenica in Centra za oskrbo Gotenica v Gotenici, na Mrzlem Studencu in v Grčaricah so namenjeni:
– namestitvi, izpopolnjevanju in usposabljanju ter prehrani policistov,
– vadbi na poligonih in vadbiščih,
– infrastrukturi centra,
– upravljanju, vzdrževanju in varovanju centra,
– hranjenju arhivskega in filmskega gradiva,
– skladiščenju materialno-tehničnih sredstev in druge opreme in
– ravnanju z zaseženimi in odvzetimi predmeti.
3. člen
Okoliši objektov iz 1. člena te odredbe so funkcionalna zemljišča, ki obsegajo:
1. parcele, vpisane v katastrski občini Tacen: 270/4, 262/2, 262/6, 262/5, 262/1, 262/4, 581/1, 262/3, 270/5, 263, 264/4, 261/1, 264/1, 261/4, 264/3, 264/2, 261/3, 257/12, 261/1, 581/2, 267/1, 266/4, 267/3, 266/1, 267/2, 266/2, 266/3, 266/5, 266/8, 266/9, 245/3, 245/4, 245/11, 245/14, 245/15, 245/35, 245/36;
2. parcelo, vpisano v katastrski občini Dobrova: 2847/12;
3. parcele, vpisane v katastrski občini Gotenica: 3, 20/3, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/6, 26/7, 26/8, 26/12, 26/14, 26/19, 37/1, 37/2, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 69/1, 76, 94, 201/2, 216/2, 216/3, 216/4, 250/1, 250/2, 277/2, 284/74, 284/75, 284/77, 284/78, 284/79, 284/81, 284/100, 284/101, 284/102, 284/105, 284/106, 298/2, 298/3, 298/4, 802/2, 813/1, 813/2, 827/3, 828/3, 829/3, 846, 848, 853, 860/2, 862/2, 862/3, 863/2, 866, 867, 868/1, 868/2, 870/1, 871, 872/2, 874, 875/2, 876, 877, 879/3, 881, 882, 883/2, 884/1, 884/2, 886/1, 887/1, 887/2, 887/3, 893, 894, 900/1, 900/4, 900/5, 900/6, 900/7, 906, 918/2, 926/2, 927/1, 934/1, 935/2, 951/2, 966/1, 977, 985, 988/1, 989/1, 991, 997, 998, 999/1, 999/2, 1000, 1003/7, 1003/8, 1003/9, 1003/12, 1007/4, 1011, 1016, 1017, 1018/2, 1020, 1021/2, 1038/2, 1081/53, 1091/2, 1099/2, 1116/6, 1149/6, 1164/2, 1359/3, 1430/3, 1431/2, 1431/5, 1433/3, 1434/6, 1435/1, 1435/2, 1456/4, 1510/2, 1510/3, 1528/1, 1530/1, 1543/3, 1545/3, 1614/2, 1629/2, 1629/3, 1629/4, 1630/2, 1630/3, 1630/4, 1631/42, 1631/44, 1631/45, 1631/47, 2438/3, 2662/1, 2670/2, 2686/1, 2686/12, 2686/2, 2686/13, 2686/14, 2686/16, 2688/2, 2689/6, 2689/8, 2692/3, 2692/4, 2692/6, 2692/8, 2692/12, 2692/41, 2698/1, 2698/2, 2698/3, 2698/5, 2702/5, 2702/7, 2702/8, 2703/2, 2703/3, 2703/4, 2704/3, 2704/5, 2704/6, 2707/2, 2708/2, 2708/4, 2708/6, 2708/7, 2708/8, 2708/10, 2708/11, 2708/12, 2711/1, 2711/3, 2711/4, 2711/5, 2712, 2714, 2716, 2717, 2720, 2721, 2723, 2726, 2727, 2728, 2730, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2745, 2748, 2750, 2752, 2755, 2758, 2759, 2760, 2763, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788/1, 2788/2, 2789, 2790, *35/3, *38, *76/1, *130, *144, *145, *147, *165, *170, *171, *173, *174, *175, *176, *178, *181, *182/1, *184, *186, *189, *194, *195, *197, *198, *199, *204, 26/5, 28, 31/1, 33/2, 36, 42/8, 42/9, 63/2, 66/2, 67, 68/2, 69/2, 70/2, 70/3, 71/1, 71/4, 72/2, 72/3, 72/4, 73/2, 73/3, 73/5, 74/1, 74/3, 74/5, 75/1, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 186/2, 187, 188, 204/2, 205/1, 205/2, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 214, 216/1, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238/1, 238/2, 239/1, 239/2, 239/3 240, 241, 242/1, 242/2, 242/3, 243/1, 243/2, 244, 245, 246, 249, 250/3, 251, 252, 253, 257, 258, 260, 274, 276/2, 277/1, 277/3, 298/5, 815/1, 816/1, 818/1, 818/2, 819/1, 819/4, 819/5, 822/1, 822/3, 823/1, 823/3, 827/1, 827/5, 828/1, 834/5, 845/2, 858/2, 863/1, 864, 879/1, 895/2, 898/1, 900/2, 900/3, 910/1, 910/3, 911/1, 911/2, 912/1, 913/1, 914/1, 915/1, 915/2, 916/1, 916/2, 917, 918/1, 919, 920, 921, 922, 923, 924/2, 925/1, 925/2, 926/1, 927/2, 930/1, 930/2, 931, 933/1, 933/2, 934/2, 934/3, 935/1, 936, 937, 938/2, 939/2, 940/2, 942, 943, 944/2, 965/2, 965/3, 966/2, 967, 968/1, 968/2, 969, 970, 971, 972/1, 974/2, 975/2, 982/2, 983/1, 984/2, 986/1, 988/2, 989/2, 1001/1, 1002/1, 1002/2, 1003/3, 1003/4, 1003/5, 1003/6, 1004/1, 1007/1, 1007/2, 1007/3, 1008, 1009/1, 1009/2, 1009/4, 1009/8, 1010/1, 1010/2, 1010/3, 1018/1, 1019/1, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1533/2, 1534/1, 1535/1, 1536/1, 1537/1, 1538/1, 1539/1, 1540/1, 1541/1, 1542/1, 1543/4, 1543/5, 2662/2, 2663/2, 2666/1, 2667/1, 2667/3, 2668/1, 2668/3, 2669/1, 2669/3, 2670/1, 2670/3, 2673/1, 2673/3, 2674/1, 2674/3, 2675/1, 2675/3, 2676/1, 2676/2, 2676/4, 2677/1, 2677/3, 2678/1, 2678/2, 2678/3, 2678/5, 2679, 2680, 2681/2, 284/85, 284/86, 284/87, 284/83, 284/84, 284/89, 284/90, 284/91, 284/95, 284/96, 284/92, 284/93, 284/94, 407/2, 1154/3, 1154/4, 1164/7, 1164/8, 1630/12, 1431/3, 189/2, 190/2, 191/2, 192/2, 193/2, 194/2, 196/2, 197/2, 198/2, 199/2, 200/2, 202/2, 203/2, 204/4, 254, 255/1, 256/1, 259/1, 261/1, 262/2, 263/2, 264/1, 265/1, 266/2, 271/2, 271/3, 276/3, 276/5, 282/2, 282/4, 298/7, 298/8, 815/6, 815/9, 820/2, 821/2, 824/2, 825/2, 826/2, 829/5, 830/4, 832/5, 833/5, 834/7, 835/5, 836/4, 838/2, 839/2, 856/1, 857/1, 858/4, 859/2, 862/4, 950/4, 1003/15, 1003/16, 1003/18, 1003/20, 1003/21, 1003/22, 1003/23, 1003/24, 1510/5, 1518/6, 1530/4, 1544/5, 1545/5, 1546/6, 1547/6;
4. parceli, vpisani v katastrski občini Koče: 1141/115, 1141/116;
5. parcelo, vpisano v katastrski občini Grčarice: 1702/13.
4. člen
(1) Med okoliše objektov Gotenice sodijo tudi parcele v katastrski občini Gotenica, ki jih je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije dal v zakup Ministrstvu za notranje zadeve za opravljanje vadbene dejavnosti, in sicer: 725/1, 726/1, 729/1, 730/1, 734/1, 734/2, 735/1, 736/1, 739, 740, 743, 744, 747, 748, 752/1, 753/1, 804, 805, 806, 808, 809, 810, 811/1, 816/3, 817, 820, 821, 824, 825, 826, 829/1, 830/1, 831, 832/1, 833/1, 834/2, 834/3, 835/1, 836/1, 838, 839, 856, 857, 858/1, 859, 860/1, 862/1, 945, 946/1, 946/2, 946/3, 947, 948/1, 948/2, 949/1, 949/2, 950/1, 950/2, 951/1, 952/1, 952/2, 954, 957, 958, 959, 960, 1003/1, 1003/2, 1003/10, 1022/1, 1023/2, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1036, 1037/1, 1145/28, 1145/29, 1145/34, 1145/35, 1145/41, 1145/42, 1145/43, 1145/47, 1147/1, 1147/2, 1148/1, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154/1, 1154/2, 1158, 1159, 1161/1, 1162/1, 1163, 1164/1, 1164/6, 1166, 1167, 1173, 1174, 1198, 1212/1, 1212/2, 1212/3, 1241, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1294, 1295, 1296, 1298, 1304, 1306/2, 1307/2, 1308, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315/2, 1316/2, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1355/2, 1356/2, 1357/2, 1358/2, 1360/2, 1370/2, 1371/2, 1372/2, 1373, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1387, 1394, 1395, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427/2, 1428, 1430/1, 1430/4, 1431/1, 1431/4, 1431/6, 1433/2, 1434/1, 1434/2, 1434/3, 1434/4, 1437, 1438, 1439/1, 1439/2, 1440/1, 1440/2, 1441, 1442, 1443, 1445, 1446, 1447/1, 1447/2, 1449, 1450, 1452/1, 1452/2, 1453, 1454, 1455, 1456/2, 1456/3, 1456/5, 1457, 1458, 1459/1, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1472/1, 1473/1, 1474/1, 1475/1, 1475/3, 1476/1, 1476/3, 1477/1, 1477/3, 1478/1, 1478/3, 1479, 1480, 1482/1, 1482/3, 1483/1, 1483/3, 1484/1, 1484/3, 1485/1, 1485/3, 1486/1, 1486/3, 1487/1, 1487/3, 1488/1, 1488/3, 1489/1, 1489/3, 1490/1, 1490/3, 1491/1, 1491/3, 1492/1, 1492/3, 1493/1, 1493/3, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498/1, 1499/1, 1499/3, 1500/1, 1500/3, 1501/1, 1501/3, 1502/1, 1502/3, 1503/1, 1503/3, 1504/1, 1504/3, 1505/2, 1506/1, 1507, 1508/2, 1508/3, 1508/4, 1508/6, 1509/1, 1509/3, 1510/1, 1511/1, 1511/3, 1512/1, 1512/3, 1513, 1514/1, 1515, 1516/1, 1517, 1518/1, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527/1, 1528/2, 1529/1, 1544/1, 1544/3, 1607/1, 1614/1, 1630/9.
(2) Med okoliše objektov Gotenice sodijo tudi parcele v katastrski občini Gotenica, ki jih je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije dal v souporabo Ministrstvu za notranje zadeve za opravljanje vadbene dejavnosti, in sicer: 749, 802/1, 803/1, 803/2, 1156, 1165, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, 1203/1, 1204, 1205, 1206, 1207, 1210, 1211, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1251, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1293, 1309, 1319, 1321, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1350/1, 1350/2, 1351, 1352, 1353, 1433/1, 1436/1, 1545/1, 1546/1, 1547/1, 1548/1, 1548/4, 1549/1, 1549/2, 1550/1, 1550/2, 1551/1, 1551/2, 1552/1, 1552/2, 1553/1, 1553/2, 1554/1, 1554/2, 1555/1, 1555/2, 1556/1, 1556/2, 1557/1, 1557/2, 1558/1, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563/1, 1563/2, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591/1, 1592, 1596, 1597, 1598, 1601, 1602, 1604/1, 1604/2, 1606/2, 1608.
5. člen
(1) Zaradi varovanja objektov in okolišev objektov policija izvaja ukrepe operativnega, tehničnega in fizičnega varovanja.
(2) Operativno varovanje obsega patruljiranje, opazovanje in zbiranje informacij z namenom spremljanja vseh pojavov in dogodkov na varovanem območju.
(3) Tehnično varovanje obsega sistem protivlomnega in protipožarnega varovanja, video nadzor, fizične ograde ter sistem, ki omogoča kontrolo vstopa in izstopa ter zadrževanja v objektih in okoliših objektov.
(4) Fizično varovanje obsega neposredno, stalno ali občasno fizično prisotnost policistov v objektih in okoliših objektov.
6. člen
(1) Objekti in okoliši objektov se varujejo po stopnjah varovanja, ki jih narekujejo ocena stopnje ogroženosti objekta in trenutne varnostne razmere.
(2) Stopnja varovanja pomeni količino in vrsto varnostnih ukrepov za posamezne objekte in okoliše objektov.
(3) Obseg in vrsto varnostnih ukrepov določi za posamezna območja generalni direktor policije z načrtom varovanja.
7. člen
Način vstopanja v objekte in na območja okolišev objektov ter gibanja v objektih in okoliših objektov določi generalni direktor policije.
KONČNI DOLOČBI
8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati:
– Odredba o določitvi objektov in okolišev objektov Centra za oskrbo Gotenica ter ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 3/10 in 15/13 – ZODPol),
– Pravilnik o določitvi objekta in okoliša objekta Policije na lokaciji Gmajnice ter ukrepih za njegovo varovanje (Uradni list RS, št. 56/08 in 15/13 – ZODPol) in
– Pravilnik o določitvi objektov in okolišev objektov Policijske akademije ter ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 68/07 in 15/13 – ZODPol).
9. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-356/2013
Ljubljana, dne 12. septembra 2013
EVA 2013-1711-0055
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost