Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2013 z dne 16. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2013 z dne 16. 9. 2013

Kazalo

2810. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste, stran 8689.

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) in 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (UPB3) (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija
u g o t o v i l a,
da je mandat člana Občinskega sveta Občine Žalec prešel na naslednjega kandidata z liste 12 ZVEZA ZA PRIHOD­NOST, to je:
Jasmin Fideršek, roj. 30. 10. 1985, Cankarjeva 5, Žalec, po poklicu: ekonomski tehnik, delo, ki ga opravlja: študent.
Kandidat je dne 27. avgusta 2013 podal pisno izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Žalec.
Št. 006-07-0001/2013
Žalec, dne 30. avgusta 2013
Predsednik
Občinske volilne komisije
Slavko Košenina l.r.