Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2013 z dne 16. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2013 z dne 16. 9. 2013

Kazalo

2808. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013, stran 8688.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 11. dopisni seji dne 16. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013 (Uradni list RS, št. 63/13) se za 1. členom doda 2. člen, ki se glasi:
»2. člen
Mestna občina Slovenj Gradec se bo v letu 2013 dolgoročno zadolžila za 200.000,00 EUR za izvrševanje občinskega proračuna za investicije, predvidene v občinskem proračunu.«
2. člen
Dosedanji 2. člen postane 3. člen.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-50/2013
Slovenj Gradec, dne 16. septembra 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.