Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2013 z dne 16. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2013 z dne 16. 9. 2013

Kazalo

2806. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2013, stran 8686.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10) in 12. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) je Občinski svet Občine Rogašovci na 22. seji dne 6. 9. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2013
I.
Ugotovi se, da skupna vrednost pravnih poslov, zajetih v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2013, znaša 113.987,00 EUR, in sicer:
– Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v orientacijski vrednosti 36.708,00 EUR,
– Pridobivanje nepremičnega premoženja v orientacijski vrednosti 77.276,00 EUR.
II.
V primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali v primeru nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko Občina Rogašovci sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem.
III.
Skupna vrednost poslov iz prejšnje točke tega sklepa lahko znaša 1.139,00 EUR.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2013, uporablja pa se za sklepanje pravnih poslov v letu 2013.
Št. 478-33/2012-8
Rogašovci, dne 6. septembra 2013
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.