Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013

Kazalo

2745. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško, stran 8569.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odločba US RS in 40/12 – ZUJF), 16. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) ter 16. in 108. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 27. seji, dne 29. 8. 2013, sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško
1. člen
V Pravilniku o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško (Uradni list RS, št. 4/11 in 97/11) se v prvem odstavku 3. člena znesek »100.000« nadomesti z zneskom »96.000«, znesek »15.000« pa se nadomesti z zneskom »11.000«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se točka a) spremeni tako, da glasi:
»za možno nagrado predsednika krajevne skupnosti glede na število prebivalcev:
– nad 3000 prebivalcev 5,20 % županove plače,
– od 2000 do 2999 prebivalcev 3,90 % županove plače,
– od 1000 do 1999 prebivalcev 3,25 % županove plače,
– do 999 prebivalcev 2,60 % županove plače.«.
3. člen
V 7. členu se besedna zveza »31.12. predpreteklega leta« nadomesti z besedno zvezo »1.7. tekočega leta«.
4. člen
V drugem odstavku 13. člena se datum »31. 8.« nadomesti z datumom »1. 7.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne pri proračunu za leto 2014.
Št. 007-2/2008-O301
Krško, dne 29. avgusta 2013
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost