Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2013 z dne 5. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2013 z dne 5. 8. 2013

Kazalo

2611. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, stran 7963.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09 in 16/10, 47/10, 20/11, 34/11, 40/12, 57/12), določil Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10, 94/10, 40/12), določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10 in 40/12) so Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v skladu z določili 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10), na redni 17. seji dne 6. 6. 2013 Občinski svet Občine Oplotnica v skladu s 16. členom Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12), na 11. redni seji dne 20. 12. 2012, Občinski svet Občine Poljčane v skladu s 17. členom Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07), na 20. redni seji dne 26. 6. 2013 in Občinski svet Občine Makole v skladu s 16. členom Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/07) na 17. redni seji dne 18. 6. 2013 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 81/08, 41/11 in 18/12).
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»(1) Zavod posluje pod imenom Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica.
Skrajšano ime zavoda je Vrtec Otona Župančiča.
Sedež zavoda je Zidanškova ulica 1/a, 2310 Slovenska Bistrica.
(2) V sestavo Vrtca Otona Župančiča sodijo naslednje enote:
V Občini Slovenska Bistrica:
– enota Ciciban, ki deluje na lokacijah Tomšičeva ulica 1 in Kopališka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica,
– enota Čebelica, ki deluje na lokacijah Tomšičeva ulica 12, Tomšičeva ulica 2, 10–12, 14 in 20, 2310 Slovenska Bistrica,
– enota Sonček, ki deluje na lokacijah Zidanškova ulic 1, Zidanškova 1/a in Ozka ulica 7, 2310 Slovenska Bistrica,
– enota Pragersko, ki deluje na lokacijah Pionirska ulica 13 in Ulica Karla Paja 10, 2331 Pragersko,
– enota Spodnja Polskava, ki deluje na lokacijah Spodnja Polskava 240 in Spodnja Polskava 245, 2331 Pragersko,
– enota Zgornja Polskava, ki deluje na lokacijah Ingoličeva 7, Ulica dr. Babnika 11 in Mladinska ulica 12, 2314 Zgornja Polskava,
– enota Kebelj, ki deluje na lokacijah Kebelj 23 in Kebelj 26a, 2317 Oplotnica,
– enota Tinje, ki deluje na lokaciji Veliko Tinje 30, 2316 Zgornja Ložnica,
– enota Zgornja Ložnica, ki deluje na lokaciji Zgornja Ložnica 43 2316 Zgornja Ložnica.
(3) V Občini Oplotnica:
– enota Mlinček, ki deluje na lokacijah Ulica Pohorskega bataljona 23a in Ulica Pohorskega bataljona 23, 2317 Oplotnica,
– enota Oplotnica, ki deluje na lokaciji Pohorskega bataljona 19, 2317 Oplotnica,
– enota Prihova, ki deluje na lokaciji Prihova 1, 2317 Oplotnica.
(4) V Občini Poljčane:
– enota Mehurčki, ki deluje na lokaciji Bistriška cesta 64, 2319 Poljčane,
– enota Pikapolonica, ki deluje na lokaciji Kajuhova ulica 6–8, 2319 Poljčane,
– enota Studenice, ki deluje na lokaciji Studenice 53, 2319 Poljčane.
(5) V Občini Makole:
– enota Krtek, ki deluje na lokaciji Makole 39, 2321 Makole.
(6) Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanovitelji organizira delo v enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
(7) Vrtec lahko po predhodnem soglasju z ustanovitelji in v skladu z zakonom ter podzakonskimi akti organizira vzgojo in varstvo otrok tudi v vzgojno-varstveni družini. Vrtec lahko organizira za otroke, ki zaradi bolezni ne morejo biti vključeni v vrtec, predšolsko vzgojo na domu. Predšolsko vzgojo na domu vrtec organizira v skladu z zakonom in podzakonskimi akti ter v soglasju s svetom zavoda.«
3. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V objavo ga posreduje Občina Slovenska Bistrica v roku osem dni po tem, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.
Št. 9000-3/2013-17/7
Slovenska Bistrica, dne 26. junija 2013
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.
 
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.
 
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.
 
Župan
Občine Makole
Alojz Gorčenko l.r.

AAA Zlata odličnost