Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2013 z dne 5. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2013 z dne 5. 8. 2013

Kazalo

2608. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, stran 7957.

V skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 51/04, 26/05 – UPB1, 118/06, 9/07 – popr., 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), Soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči, št. 38005-003/2005, z dne 21. 4. 2005, Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 33/13) in v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 22/10 – EZ-D in 57/11) distributer toplote objavlja
C E N I K
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+
| Proizvod – | Enota   | Cena | Dodatek na | Končna| Končna|
| storitev |      | brez | povečanje | cena | cena z|
|      |      | DDV na| energetske | brez | DDV na|
|      |      | enoto |učinkovitosti| DDV na| enoto |
|      |      |    | na enoto* | enoto |    |
+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+
| Variabilni |      |    |       |    |    |
|  del:  |      |    |       |    |    |
+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+
|Dobavljena | EUR/MWh  |    |       |    |    |
|toplota   |      |    |       |    |    |
+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+
|–      |      |67,6650|  0,5000  |68,1650|81,7980|
|stanovanjski|      |    |       |    |    |
|odjem    |      |    |       |    |    |
+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+
|– ostali  |      |82,7294|  0,5000  |83,2294|99,8753|
|odjem    |      |    |       |    |    |
+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+
| Fiksni del:|      |    |       |    |    |
+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+
|Priključna |EUR/kW/mesec|    |       |    |    |
|moč     |      |    |       |    |    |
+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+
|–      |      | 1,5100|       | 1,5100| 1,8120|
|stanovanjski|      |    |       |    |    |
|odjem    |      |    |       |    |    |
+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+
|– ostali  |      | 1,5100|       | 1,5100| 1,8120|
|odjem    |      |    |       |    |    |
+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+
* S 1. februarjem 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 22/10-EZ-D in 57/11), na obračunane količine toplote po merilniku toplote, zaračuna prispevek k ceni toplote za povečanje energetske učinkovitosti.
III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja št. C0-014/2013-DP, objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/13.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. avgusta 2013 dalje.
Zap.št. C0-031/2013-DP
Murska Sobota, dne 25. julija 2013
KOMUNALA javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
mag. Drago Šiftar l.r.

AAA Zlata odličnost