Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2013 z dne 30. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2013 z dne 30. 7. 2013

Kazalo

2579. Sklep o ceni storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šentjur, stran 7801.

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 19. redni seji dne 16. 7. 2013 sprejel
S K L E P
o ceni storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šentjur
I.
Ceno storitve javne službe oskrbe s pitno vodo sestavljata cena vodarine v višini 0,7761 EUR/m3 in cena omrežnine za premer vodomera DN≤20 v višini 4,7738 EUR/mesec v skladu z Elaboratom o oblikovanju cene oskrba s pitno vodo v Občini Šentjur, ki ga je izdelala JKP Šentjur, d.o.o., v juniju 2013.
Za ostale premere vodomerov se cena omrežnine preračuna po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12).
II.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 8. 2013 dalje.
Št. 354-0051/2013(221)
Šentjur, dne 16. julija 2013
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost