Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013

Kazalo

2495. Splošni akt o pretvorbi številk v ENUM – številke, stran 7462.

Na podlagi drugega odstavka 77. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 – ZEKom-1) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS
S P L O Š N I A K T
o pretvorbi številk v ENUM – številke
1. člen
(vsebina)
Ta splošni akt podrobneje ureja način pretvorbe številk v ENUM – številke in način upravljanja podatkovnih zbirk ter določa tehnične in druge zahteve, ki so povezane s pretvorbo številk.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo naslednji pomen:
1. ENUM – je standardni protokol, ki preslika mnemonične internetne naslove sistemskega imenskega prostora (DNS) v telefonsko številko in obratno,
2. IETF – Internet Engineering Task Force,
3. RIPE NCC – RIPE Network Coordination Centre – organizacija dodeljuje naslove za evropski del interneta,
4. DNS – Domain Name System – domenski imenik.
3. člen
(pretvorba številk)
Način pretvorbe številk v ENUM – številke se izvaja po tehničnih specifikacijah IETF standarda RFC 3761.
4. člen
(skrbništvo nad domeno)
Agencija je v soglasju z ITU – TSB pri RIPE NCC februarja 2008 registrirala domeno 6.8.3.e164.arpa.
5. člen
(izvajalec pretvorbe številk v ENUM domene)
(1) Agencija po uveljavitvi tega splošnega akta in po preteku aktualne Pogodbe o izvajanju pretvorbe številk v ENUM domene za uporabnike, št. 1/2009-ENUM, objavi javni poziv za ugotovitev pripravljenosti zainteresiranih izvajalcev pretvorbe številk v ENUM – številke za potrebe uporabnikov.
(2) V javnem pozivu agencija določi osnovne načine in pogoje izvajanja storitve (referenčno arhitekturo, registracijske procese, entitete udeležencev, dovoljena območja oštevilčenja).
(3) V kolikor se za izvajanje pretvorbe številk v ENUM – številke na predpisan način odzove več interesentov agencija izvede javni razpis za izbor izvajalca – v skladu z ustreznimi določili ZEKom-1. V nasprotnem primeru z interesentom, ki izpolnjuje pogoje, sklene pogodbo o izvajanju pretvorbe številk v ENUM – številke za uporabnike.
6. člen
(prenos skrbništva nad domeno)
V skladu z določili ITU – TSB in RIPE NCC Agencija prenese skrbništvo nad domeno 6.8.3.e164.arpa na izbranega izvajalca.
7. člen
(pogoji upravljanja s številko za končnega uporabnika)
Končni uporabnik lahko vnaša, spreminja in briše parametre v sistemu ob naslednjih pogojih:
– spreminjanje parametrov se mora nanašati na obstoječo aktivno številko,
– ob prijavi v sistem mora biti preverjena upravičenost do uporabe odgovarjajoče E.164 številke,
– številka ne sme biti trajno ali začasno izključena iz omrežja operaterja, pri katerem se nahaja.
8. člen
(začetek veljavnosti)
(1) Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se prenehajo uporabljati določbe Splošnega akta o upravljanju pretvorbe številk v ENUM domene številk (Uradni list RS, št. 89/08 in 48/09 – popr.).
Št. 0073-12/2013/6
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EVA 2013-3330-0109
po pooblastilu št. 0202-1/2013-11 z dne 20. 6. 2013
Mark Pohar l.r.
Namestnik direktorja

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti