Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013

Kazalo

2486. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepov, ki jih je izdala Agencija za zavarovalni nadzor, v delih, ki urejajo način poročanja, stran 7426.

Na podlagi 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12 in 102/12) izdaja strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepov, ki jih je izdala Agencija za zavarovalni nadzor, v delih, ki urejajo način poročanja
I. del
Splošne določbe
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep, v delih, ki urejajo način poročanja Agenciji za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija), spreminja in dopolnjuje določbe naslednjih predpisov:
1. Sklepa o pošiljanju zavarovalno statističnih podatkov (Uradni list RS, št. 125/06, 118/07, 120/08, 8/09, 104/09 in 4/10);
2. Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009 (Uradni list RS, št. 111/02, 129/03, 74/04, 139/04, 89/05, 31/06, 28/07, 119/07, 47/09, 99/10 in 47/11);
3. Sklepa o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic (Uradni list RS, št. 137/06, 25/07 in 50/10);
4. Sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic (Uradni list RS, št. 83/04, 65/05, 31/06, 25/07,17/08, 99/10);
5. Sklepa o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja (Uradni list RS, št. 122/00, 108/01, 86/05 in 85/10);
6. Navodila o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij (Uradni list RS, št. 118/05, 28/07, 39/08 in 99/12).
II. del
Spremembe in dopolnitve sklepov
2. člen
(Sklep o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov)
V Sklepu o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
Zavarovalnice in pokojninske družbe predložijo Agenciji statistične podatke v obrazcih St1 do St56 v elektronski obliki.«
3. člen
(Sklep o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009)
V Sklepu o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009 se v petem odstavku 26. člena besedilo »tudi v papirni obliki« nadomesti z besedilom »z digitalnim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.«.
4. člen
(Sklep o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic)
V Sklepu o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic se tretji odstavek 21. člena spremeni tako, da se besedilo »na papirju in« črta.
5. člen
(Sklep o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic)
V Sklepu o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic se 13. člen spremeni tako, da se besedilo »na papirju in« črta. Na koncu stavka se pred piko doda besedilo »z digitalnim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis«.
6. člen
(Sklep o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja)
V Sklepu o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja se 15. člen spremeni tako, da se besedilo »na papirju in« črta.
7. člen
(Navodilo o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij)
V Navodilu o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij se v tretjem odstavku 1. člena besedilo ». Do datuma nadgradnje sistema elektronskega poročanja Agencije, z uvedbo možnosti elektronskega podpisa, poročevalci predložijo Agenciji tudi papirno obliko poročila, podpisano s strani oseb pooblaščenih za pripravo poročila.« nadomesti z besedilom », ki ga podpišejo osebe, pooblaščene za pripravo poročila, z digitalnim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.«.
III. del
Končna določba
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40151-1242/2013
Ljubljana, dne 11. julija 2013
EVA 2013-1611-0127
Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti