Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013

Kazalo

2485. Sklep o podrobnejši vsebini obvestila o vključitvi v kolektivno zavarovanje, izjave o izbiri naložbene politike in pristopne izjave o vključitvi v individualno zavarovanje, stran 7422.

Na podlagi osmega odstavka 238. člena ter petega odstavka 240. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12 in 102/12) izdaja strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor
S K L E P
o podrobnejši vsebini obvestila o vključitvi v kolektivno zavarovanje, izjave o izbiri naložbene politike in pristopne izjave o vključitvi v individualno zavarovanje
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep za pokojninski sklad, oblikovan kot kritni sklad, določa podrobnejšo vsebino:
– obvestila o vključitvi v kolektivno zavarovanje iz sedmega odstavka 238. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), (v nadaljnjem besedilu: obvestilo),
– izjave o izbiri naložbene politike iz šestega odstavka 238. člena ZPIZ-2,
– pristopne izjave k pokojninskemu načrtu individualnega zavarovanja iz četrtega odstavka 240. člena ZPIZ-2, vključno z izjavo iz drugega odstavka 240. člena ZPIZ-2 o izbiri kritnega sklada iz skupine kritnih skladov (v nadaljnjem besedilu: pristopna izjava).
2. člen
(besedilo obvestila in izjav)
Besedilo obvestila, pristopne izjave in izjave o izbiri naložbene politike iz 1. člena tega sklepa mora biti enopomensko oblikovano, pregledno razčlenjeno, razumljivo in sestavljeno v slovenskem jeziku.
3. člen
(vsebina obvestila in izjav)
(1) Obvestilo vsebuje informacije in podatke iz Priloge 1 k temu sklepu.
(2) V primeru dodatnega zavarovanja, ki se izvaja preko skupine kritnih skladov z različnimi naložbenimi politikami, je izjava o izbiri naložbene politike iz šestega odstavka 238. člena ZPIZ-2 sestavni del obvestila. Vsebovati mora informacije in podatke iz Priloge 2 k temu sklepu.
(3) Pristopna izjava vsebuje informacije in podatke iz Priloge 3 k temu sklepu.
(4) Priloge 1, 2 in 3 so sestavni del tega sklepa.
4. člen
(prehodna določba)
Zavarovalnice in pokojninske družbe morajo vsebino obvestila in izjav iz 1. člena tega sklepa prilagoditi določbam tega sklepa do 1. novembra 2013.
5. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40151-1241/2013
Ljubljana, dne 11. julija 2013
EVA 2013-1611-0125
Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti