Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013

Kazalo

2481. Pravilnik o določitvi kategorij posamičnih krmil, ki se lahko uporabljajo pri označevanju hrane za hišne živali, stran 7375.

Na podlagi tretjega odstavka 28. člena in 76. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05 in 90/12 – ZdZPVHVVR) ter šestega odstavka 6. člena in 29. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/06 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o določitvi kategorij posamičnih krmil, ki se lahko uporabljajo pri označevanju hrane za hišne živali
1. člen
Ta pravilnik določa kategorije posamičnih krmil, ki se lahko uporabijo na oznaki krmnih mešanic za hišne živali v skladu z Direktivo Komisije 82/474/EGS z dne 23. junija 1982 o določitvi kategorij za sestavine, ki se lahko uporabijo za označevanje krmnih mešanic za hišne živali (UL L št. 213 z dne 21. 7. 1982, str. 27).
2. člen
(1) V skladu s točko (c) drugega odstavka 17. člena Uredbe (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o dajanju krme v promet in njeni uporabi, spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Direktive Sveta 79/373/EGS, Direktive Komisije 80/511/EGS, direktiv Sveta 82/471/EGS, 83/228/EGS, 93/74/EGS, 93/113/ES in 96/25/ES ter Odločbe Komisije 2004/217/ES (UL L št. 229/2009 z dne 1. 9. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 939/2010 z dne 20. oktobra 2010 o spremembi Priloge IV k Uredbi (ES) št. 767/2009 glede dovoljenih toleranc pri označevanju sestave posamičnih krmil ali krmnih mešanic iz člena 11(5) (UL L št. 277/2010 z dne 21. 10. 2010, str. 4) se na oznaki krmne mešanice za hišne živali imena posamičnih krmil, ki so bila uporabljena pri proizvodnji krmnih mešanic lahko nadomesti z imenom kategorije v katero so uvrščena posamezna posamična krmila.
(2) Imena kategorij posamičnih krmil, ki se jih lahko uporabi pri označevanju krmnih mešanic za hišne živali so navedene v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-34/2013
Ljubljana, dne 24. junija 2013
EVA 2013-2330-0009
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti