Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013

Kazalo

2281. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina, stran 6734.

Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUJPS, 94/10 ZIU, 40/11 – ZUJPS-A in 40/12 – ZUJF), določil Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS in 40/11), 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09 in 105/10), 19. in 68. člena Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10 in 47/13) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 25. redni seji dne 26. 6. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina
1. člen
Cena dnevnega programa (6–9 ur) za otroka v oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja od 1. do 6. leta starosti znaša 363,41 EUR na otroka mesečno.
2. člen
Kot osnova za izračun plačila staršev za vse otroke v javnem vrtcu pri OŠ Tišina, ki imajo stalno bivališče v Občni Tišina, se v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev določi cena 312,27 EUR na otroka mesečno. Razliko do dejanske cene dnevnega programa iz 1. člena v višini 51,14 EUR (subvencija) bo varstvo za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Tišina pokrivala Občina Tišina iz sredstev občinskega proračuna za predšolsko vzgojo.
3. člen
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (v nadaljevanju: Pravilnik o metodologiji), bo Občina Tišina vrtcu pri OŠ Tišina v odobrenih oddelkih zagotavljala finančna sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavljajo razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in maksimalnim normativnim številom.
4. člen
V skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji bo Občina Tišina kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala finančna sredstva izven cene programov za zaposlene delavce po potrjeni sistematizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi ter druge nujne stroške, navedene v tem členu pravilnika.
V skladu z drugim odstavkom 11. člena Pravilnika o metodologiji bo Občina Tišina v primeru potreb zagotavljala tudi sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.
5. člen
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačilni razred) vrednosti živil; ta mesečno znašajo 35,28 EUR na otroka.
6. člen
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak dan odsotnosti otroka staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Občina Tišina na podlagi izdanih računov vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške neporabljenih živil.
7. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta Občine Tišina o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina (Uradni list RS, št. 20/09).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2013 dalje.
Št. 007-0021/2013
Tišina, dne 27. junija 2013
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti