Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013

Kazalo

2273. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov v Občini Škofja Loka, stran 6721.

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13 – UPB1) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 24. redni seji dne 20. junija 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov v Občini Škofja Loka
1. člen
V prvem odstavku 12. člena Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 34/07, 109/07, 15/12 in 4/13; v nadaljevanju: Pravilnik) se za besedo »skupnosti« doda vejico in za njo besedilo: »razen njihovi predsedniki in tajniki sveta,«.
2. člen
Črtajo se prvi, drugi in tretji odstavek 12. člena Pravilnika.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki glasita:
»(2) Predsedniki krajevnih skupnosti imajo pravico do sejnine v višini 200,00 evrov bruto, ki se izplača za udeležbo na seji.
(3) Tajniki sveta krajevnih skupnosti imajo pravico do sejnine v višini 70,00 evrov bruto, ki se izplača za udeležbo/opravljanje tajniških opravil na seji.«
Dosedanji peti odstavek 12. člena Pravilnika postane tretji odstavek.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2011
Škofja Loka, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti