Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013

Kazalo

2266. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 6714.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 25. seji dne 18. 6. 2013 sprejel naslednji
S K L E P: (št. 11.3 – 421)
1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 307/7, k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID).
2. Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-18/2013
zveza spis št. 478-36/2013
Slovenj Gradec, dne 19. junija 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost