Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013

Kazalo

2261. Odlok o spremembi območja naselja Donačka Gora, stran 6705.

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) je Občinski svet Občine Rogatec na 16. redni seji dne 27. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi območja naselja Donačka Gora
1. člen
S tem odlokom se spremeni območje naselja Donačka Gora.
2. člen
Območje naselja Donačka Gora se spremeni tako, da se razširi in zajame parcele št. 127/1, 127/2, 128/1, 128/2, 78, 79, del 1213, del 1211/1, 53, 52/2, 51/1, 51/3, 51/2 in 54, k.o. Donačka gora, kot je razvidno iz elaborata.
Sprememba iz prejšnjega odstavka je prikazana v elaboratu za določitev območja naselja št. 02122-1/2013-2 z dne 6. 2. 2013, ki ga je izdelala Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Celje, Geodetska pisarna Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 11, 3240 Šmarje pri Jelšah, in je sestavni del tega odloka. Elaborat se, kot sestavni del odloka, objavi na spletni strani Občine Rogatec.
3. člen
Geodetska uprava RS mora najpozneje v 30 dneh, po začetku veljavnosti tega odloka, evidentirati spremembo podatkov o območju naselja Donačka Gora v registru prostorskih enot.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0002/2013
Rogatec, dne 27. junija 2013
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost