Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013

Kazalo

2251. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Ločica pri Polzeli – II. faza, stran 6695.

Na podlagi 61.b člena v zvezi s 53.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 19. redni seji dne 26. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Ločica pri Polzeli – II. faza
1. člen
S tem odlokom se določijo spremembe in dopolnitve Odloka o Zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli – II. faza (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 77/94, 49/99, 9/00, 80/02, 53/05), tako, da se za obstoječe objekte in pripadajoče zemljiške parcele na območju obstoječe pozidave označene na grafični prilogi, dodajo novi pogoji.
2. člen
5. člen se dopolni tako, da se za sedmim odstavkom doda nov odstavek ki glasi:
»Pri rekonstrukcijah in novogradnjah na območju obstoječe pozidave, je pri lociranju in oblikovanju objekta potrebno upoštevati pravila, ki veljajo za posamezen TIP objekta z oznako c, ter splošna pravila po tem odloku.«
3. člen
V 12. členu se zadnji odstavek v celoti spremeni in glasi:
»Znotraj ureditvenega območja je obstoječe objekte dovoljeno odstraniti, rekonstruirati, dozidati ali nadzirati, spreminjati namen ali zgraditi dopolnilno gradnjo, skladno s tipom, katerim pripada in skladno s splošnimi pogoji tega odloka po predhodni prostorski preveritvi in ob upoštevanju veljavnih normativov za varstvo okolja.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-15/2012-10
Polzela, dne 26. junija 2013
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti