Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013

Kazalo

2249. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Cerknica, stran 6693.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 57/11), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19), 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 18. redni seji dne 27. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Cerknica
1. člen
V Odloku o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 45/10, 80/12) se v prvem odstavku 35. člena pred besedilom »30 let« doda beseda »do« in nov stavek »Obdobje podelitve koncesije se definira z javnim razpisom«, tako da se prvi odstavek 35. člena pravilno glasi:
»35. člen
Koncesijsko obdobje se sklene za dobo do 30 let.
Obdobje podelitve koncesije se definira z javnim razpisom.«
2. člen
V poglavju prehodne in končne določbe se za 54. členom doda nov 54.a člen, ki se glasi:
»54.a člen
Vsa določila tega odloka veljajo za celotno območje Občine Cerknica, razen za območje, kot je razvidno iz grafične priloge, ki je sestavni del tega odloka. Na tem območju se daljinsko ogrevanje lahko izvaja tudi kot tržna dejavnost oskrbe končnih odjemalcev v skladu z veljavno zakonodajo.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2013
Cerknica, dne 27. junija 2013
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti