Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013

Kazalo

2245. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije, stran 6686.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvi Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije
1. člen
V Sklepu o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije (Uradni list RS, št. 31/01, 60/01, 4/05, 23/06, 61/06 – ZSRib, 116/07, 4/09, 96/09 in 16/11) se prvi odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet javnega zavoda šteje pet članov, od katerih:
– tri člane imenuje ustanovitelj (po enega člana iz: ministrstva, pristojnega za ribištvo, ministrstva, pristojnega za znanost, in ministrstva, pristojnega za okolje);
– enega člana imenuje Ribiška zveza Slovenije;
– enega člana volijo zaposleni javni uslužbenci v zavodu.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Mandat članov sveta je štiri leta od dneva njegovega konstituiranja.«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»V primeru predčasnega prenehanja mandata članu sveta imenuje oziroma voli nadomestnega člana za preostali del mandata predlagatelj, katerega predstavnik je bil član, ki mu je mandat prenehal, in sicer do naslednje seje sveta, najkasneje pa v dveh mesecih po predčasnem prenehanju mandata članu sveta.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-22/2013
Ljubljana, dne 4. julija 2013
EVA 2013-2330-0050
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti