Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013

Kazalo

2244. Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013, stran 6669.

Na podlagi tretjega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12) in četrtega odstavka 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07, 36/07 in 37/10) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013
1. člen
Upravičenci do donacij za leto 2013 so upravičenci s seznama za leto 2012, ki je priloga k Sklepu o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2012 (Uradni list RS, št. 56/12 in 102/12), razen v delu, ki je s tem sklepom določen drugače.
Na koncu področja 1.1. INVALIDSKE ORGANIZACIJE se dodajo naslednji upravičenci:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE – DRUŠTVO |PODPLAT ŠT. 11B, 3241   |39990303 |
|ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI|PODPLAT          |     |
|V DUŠEVNEM RAZVOJU    |             |     |
|OBSOTELJE IN KOZJANSKO  |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA REHABILITACIJO |ULICA STANETA SEVERJA 7, |73496421 |
|INVALIDOV SLOVENIJE "TOP |2000 MARIBOR       |     |
|POWER STUDIO MARIBOR"   |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ILCO INVALIDSKO DRUŠTVO  |GORENJA VAS – RETEČE 61A, |20750064 |
|GORENJSKA         |4220 ŠKOFJA LOKA     |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «.
V področju 1.3. DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA se črtajo naslednji upravičenci:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO Z |HUJE 23 A, 4000 KRANJ   |27789195 |
|ROKO V ROKI        |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO TVOJ TELEFON   |PREČNA ULICA 002, 6230  |29993407 |
|POSTOJNA         |POSTOJNA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA POMOČ     |LJUBLJANSKA CESTA 006,  |51979969 |
|ODVISNIKOM IN NJIHOVIM  |6000 KOPER – CAPODISTRIA |     |
|SVOJCEM – SVIT KOPER   |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «
in na koncu se dodata naslednja upravičenca:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO SKUPINA MLADIH ZA |MASARYKOVA CESTA 23A,   |45187720 |
|OSEBNOSTNO RAST IN ZDRAVO |1000 LJUBLJANA      |     |
|ŽIVLJENJE         |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA ZDRAVO     |GUBČEVA CESTA 22, 9252  |26084317 |
|ŽIVLJENJE NOVA POT    |RADENCI          |     |
|RADENCI          |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «.
V področju 1.4. DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU DRUŽINE se na koncu dodata naslednja upravičenca:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO DRUŽINA IN    |GREBENČEVA CESTA 4, 8273 |55312284 |
|ŽIVLJENJE         |LESKOVEC PRI KRŠKEM    |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZVEZA PRIJATELJEV |FALSKA CESTA 15, 2342   |66420920 |
|MLADINE SLOVENIJE DRUŠTVO |RUŠE           |     |
|PRIJATELJEV MLADINE RUŠE |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «.
V področju 1.6. HUMANITARNE ORGANIZACIJE S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA se na koncu dodajo naslednji upravičenci:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO JESEN ILIRSKA   |LEVSTIKOVA ULICA 5, 6250 |90764935 |
|BISTRICA         |ILIRSKA BISTRICA     |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO TVOJ TELEFON   |PREČNA ULICA 2, 6230   |29993407 |
|             |POSTOJNA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA POMOČ     |LJUBLJANSKA CESTA 6, 6000 |51979969 |
|ODVISNIKOM IN NJIHOVIM  |KOPER – CAPODISTRIA    |     |
|DRUŽINAM SVIT KOPER    |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|LIONS KLUB TREBNJE    |GORENJE PONIKVE 8, 8210  |78636698 |
|             |TREBNJE          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO  |HUJE 23 A, 4000 KRANJ   |27789195 |
|»Z ROKO V ROKI«      |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV |LJUBLJANSKA CESTA 4, 4240 |90696875 |
|OBČINE RADOVLJICA     |RADOVLJICA        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZVEZA ROTARY KLUBOV    |STEGNE 35, 1000 LJUBLJANA |99584697 |
|SLOVENIJE, DISTRIKT 1912 |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «.
V področju 1.7. REPREZENTATIVNI SINDIKATI se podatki naslednjih upravičencev:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SINDIKAT IGRALNIŠKIH   |CESTA IX. KORPUSA 035,  |82158002 |
|DELAVCEV SLOVENIJE    |5250 SOLKAN        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SINDIKAT OBRTNIH DELAVCEV |DALMATINOVA ULICA 004,  |87004160 |
|SLOVENIJE         |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «
nadomestijo s podatki:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SINDIKAT IGRALNIŠKIH   |DELPINOVA ULICA 7/A, 5000 |82158002 |
|DELAVCEV SLOVENIJE    |NOVA GORICA        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SINDIKAT OBRTI IN     |DALMATINOVA ULICA 004,  |87004160 |
|PODJETNIŠTVA SLOVENIJE  |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «
in na koncu doda naslednji upravičenec:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SINDIKAT JAVNIH      |DALMATINOVA ULICA 4, 1000 |63089904 |
|USLUŽBENCEV        |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «.
V področju 1.8. USTANOVE S PODOČJA DELA, DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV se črtata naslednja upravičenca:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|"ŽELEZNIŠKI SKLAD DELA", |POTRČEVA ULICA 020, 1000 |66111153 |
|USTANOVA ZA IZVAJANJE   |LJUBLJANA         |     |
|AKTIVNE POLITIKE     |             |     |
|ZAPOSLOVANJA       |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|REGIONALNI SKLAD DELA   |RAZLAGOVA ULICA 022, 2000 |22709495 |
|PODRAVJE, USTANOVA ZA   |MARIBOR          |     |
|IZVAJANJE AKTIVNE     |             |     |
|POLITIKE ZAPOSLOVANJA   |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «
in na koncu dodajo naslednji upravičenci:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|FUNDACIJA DREVORED,    |BREZJE PRI GROSUPLJEM 90, |81070730 |
|USTANOVA         |1290 GROSUPLJE      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|FUNDACIJA EDI POBEGA,   |POTOK 6, 6276 POBEGI   |54425603 |
|USTANOVA ZA POMOČ     |             |     |
|INVALIDOM         |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|HUMANITARNA USTANOVA   |JAVORNIK 58, 2390 RAVNE  |43835678 |
|WAPENDWA WANGU, FUNDACIJA |NA KOROŠKEM        |     |
|ZA POMOČ SIROTAM V    |             |     |
|TANZANIJI         |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SIMON NOVAKOVA USTANOVA  |SLOVENSKA ULICA 20 A,   |98371843 |
|             |2000 MARIBOR       |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SKLAD 05 – USTANOVA ZA  |BRITOF 469, 4000 KRANJ  |85410292 |
|DRUŽBENE NALOŽBE     |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|USTANOVA MEMORES     |GORIČANE 38, 1215 MEDVODE |15382761 |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|FUNDACIJA VINCENCA    |SLOVENSKI TRG 1, 4000   |47223634 |
|DRAKSLERJA ZA ODVISNIKE – |KRANJ           |     |
|USTANOVA ZA ZDRAVLJENJE  |             |     |
|ODVISNIKOV, POMOČ     |             |     |
|ODVISNIKOM IN NJIHOVIM  |             |     |
|SVOJCEM, SO.P.      |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «.
V področju 1.9. ZAVODI S PODROČJA DELA, DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV se črtajo naslednji upravičenci:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ALEKSANDRA – ZAVOD ZA   |CESTA NA OBRIJE 31, 1000 |25652265 |
|POMOČ IN SVETOVANJE    |LJUBLJANA         |     |
|DRUŽINI          |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|CENTER PER-ME-UM,     |VESELOVA C. III/14, 1290 |67997732 |
|SVETOVANJE, RAZVOJ,    |GROSUPLJE         |     |
|PROJEKTNO DELO IN     |             |     |
|IZOBRAŽEVANJE       |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|CENTER ZA DRUŽINSKO    |TOMA BREJCA 4, 1241    |37916157 |
|TERAPIJO KAMNIK (CDTK)  |KAMNIK          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ČEBELA, DNEVNO VARSTVO  |ŽIČKA CESTA 15, 3210   |19856806 |
|KARITAS          |SLOVENJSKE KONJICE    |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŽINSKI INŠTITUT    |TRG SVOBODE 011, 8290   |71156453 |
|ZAUPANJE         |SEVNICA          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|FRIDOLIN, CENTER ZA ENAKE |SELO 11, 3320 VELENJE   |37718045 |
|MOŽNOSTI MLADIH      |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IKSA INŠTITUT ZA OSEBNI IN|GASILSKA CESTA 003, 1000 |89019369 |
|POSLOVNI RAZVOJ      |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|INŠTITUT KROG TERAPEVTSKI |KALIŠKA UL. 19, 4000   |89234928 |
|CENTER KRANJ       |KRANJ           |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|INŠTITUT OS, INŠTITUT ZA |CELOVŠKA CESTA 259, 1000 |50873369 |
|OSEBNO RAST IN SINERGIJO, |LJUBLJANA         |     |
|LJUBLJANA         |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|INŠTITUT ZA SOCIALNO   |STRJANCI 24, 2273     |49201611 |
|PSIHIATRIJO IN      |PODGORCI         |     |
|PSIHOTRAVMATOLOGIJO    |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IZIDA, INFORMACIJSKI,   |KOTNIKOVA ULICA 2, 1000  |57305960 |
|IZOBRAŽEVALNI IN     |LJUBLJANA         |     |
|SVETOVALNI CENTER, ZAVOD, |             |     |
|LJUBLJANA         |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|MIDVA-ZAKONSKI IN     |RAJŠPOVA ULICA 016, 2250 |80559689 |
|DRUŽINSKI CENTER     |PTUJ           |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|MLADINSKI CENTER BIT   |TRG SVOBODE 1, 8340    |34224793 |
|             |ČRNOMELJ         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|NAPREJ, ZAVOD ZA VARSTVO, |MARKOVIČEVA ULICA 30,   |68942974 |
|REHABILITACIJO IN     |2000 MARIBOR       |     |
|KVALITETO ŽIVLJENJA PO  |             |     |
|POŠKODBI GLAVE      |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|OMI, INŠTITUT ODPRTE   |TRNOVSKA ULICA 8, 1000  |78890543 |
|MISLI, ZAVOD ZA      |LJUBLJANA         |     |
|ANTROPOLOŠKO MEDICINO   |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PAPILOT, ZAVOD ZA     |ZAKOTNIKOVA 3, 1000    |90985826 |
|VZPODBUJANJE IN RAZVIJANJE|LJUBLJANA         |     |
|KVALITETE ŽIVLJENJA    |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PLEIADES, SOCIALNI RAZVOJ,|KLUNOVA ULICA 16, 1000  |93812248 |
|IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE |LJUBLJANA         |     |
|IN SUPERVIZIJA      |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PRIMORSKO SVETOVALNO   |C. ZORE PERELLO – GODINA |49438093 |
|SREDIŠČE, KOPER      |3, 6000 KOPER       |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SANA VITA ZAVOD, LJUBLJANA|MASARYKOVA CESTA 023,   |87854481 |
|             |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SERAFIN          |KUZMIČEVA UL. 2, 1000   |70864373 |
|             |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SLED – ZAVOD ZA POMOČ,  |SAVLJE 014, 1000     |93484682 |
|DRUŽBENE KOMPETENCE IN  |LJUBLJANA         |     |
|MEDIACIJO, LJUBLJANA   |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SREDIŠČE ROTUNDA,     |VOJKOVO NABREŽJE 23, 6000 |90089774 |
|PRIMORSKI DRUŽBENI CENTER |KOPER           |     |
|KOPER           |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SVETOVALNICA MEDIS,    |HEROJA STANETA 1B, 3310  |73882135 |
|MEDIACJA, IZOBRAŽEVANJE, |ŽALEC           |     |
|SVETOVANJE        |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠTUDENTSKA SVETOVALNICA  |KERSNIKOVA ULICA 004,   |18891993 |
|ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE  |1000 LJUBLJANA      |     |
|UNIVERZE V LJUBLJANI,   |             |     |
|ZAVOD ZA SVETOVALNE    |             |     |
|DEJAVNOSTI        |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|TERAPEVTSKI INŠTITUT –  |TRG SV. MAVRA 4, 6310   |49499947 |
|ODNOS           |IZOLA           |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|VARNA POT ZAVOD ZA POMOČ |LINHARTOVA CESTA 51, 1000 |94961352 |
|ŽRTVAM PROMETNIH NESREČ, |LJUBLJANA         |     |
|PREVENTIVO, VZGOJO IN   |             |     |
|IZOBRAŽEVANJE       |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZAVOD HUMANITARNIH,    |PRECETINCI 029, 9243 MALA |15910415 |
|MLADINSKIH IN DRUGIH   |NEDELJA          |     |
|INTERESNIH DEJAVNOSTI-ZID,|             |     |
|NOČNI POHODNIKI IN    |             |     |
|PARTNERJI PRECETINCI   |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZAVOD PAMET – ZAVOD ZA  |PRUŠNIKOVA ULICA 095,   |55416969 |
|MEDIACIJO, IZOBRAŽEVNJE, |1210 LJUBLJANA – ŠENTVID |     |
|SKRB ZA TALENTE,     |             |     |
|PRIJAZNOST IN PRAVICE   |             |     |
|ZAPOSLENIH        |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZAVOD RAKMO        |KUZMIČEVA UL. 2, 1000   |57202761 |
|             |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZAVOD SALESIANUM ZA    |RAKOVNIŠKA ULICA 006,   |42117917 |
|VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO,  |1000 LJUBLJANA      |     |
|SOCIALNO, KULTURNO IN   |             |     |
|VERSKO DEJAVNOST     |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZAVOD SV. IGNACIJA ZA   |UL. STARE PRAVDE 11, 1000 |68937423 |
|IZOBRAŽEVANJE IN     |LJUBLJANA         |     |
|RAZISKOVANJE – INŠTITUT ZA|             |     |
|DRUŽINO          |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA |CESTA 5. MAJA 14, 5270  |59164301 |
|             |AJDOVŠČINA        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZAVOD ZA VARSTVO IN    |KIDRIČEVA CESTA 53, 4000 |35283246 |
|REHABILITACIJO PO POŠKODBI|KRANJ           |     |
|GLAVE KORAK        |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZAVOD ZA VARSTVO IN    |KAJUHOVA 32R, 1000    |10170804 |
|REHABILITACIJO PO POŠKODBI|LJUBLJANA         |     |
|GLAVE ZARJA        |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZAVOD ZA VZGOJO,     |PREŠERNOVA ULICA 001,   |87713632 |
|IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO |2000 MARIBOR       |     |
|MARIBOR          |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZDRAVO ŽIVLJENJE – ZAVOD |CIRIL METODOVA 19, 9000  |51726106 |
|ZA SVETOVANJE, OSEBNOSTNI |MURSKA SOBOTA       |     |
|RAZVOJ, IZOBRAŽEVANJE IN |             |     |
|REKREACIJO        |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZVIS, ZAVOD ZA VZGOJO IN |REŠKA UL. 11, 1000    |90302737 |
|IZOBRAŽEVANJE STARŠEV   |LJUBLJANA         |     |
|LJUBLJANA         |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «.
V področju 2.2. PODROČJE TURIZMA se črta naslednji upravičenec:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|TURISTIČNA ZVEZA GORNJEGA |TUMOV DREVORED 004, 5220 |35379871 |
|POSOČJA          |TOLMIN          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «
in na koncu doda naslednji upravičenec:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|TURISTIČNO ZDRUŽENJE   |LJUBLJANSKA ULICA 17, 6310|62185535 |
|IZOLA G.I.Z.       |IZOLA – ISOLA       |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «.
V področju 3. UPRAVIČENCI S PODROČJA KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PREHRANE se podatki naslednjega upravičenca:
»
+-------------------------+--------------------------+----------+
|IME OZIROMA NAZIV    |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+-------------------------+--------------------------+----------+
|LOVSKA DRUŽINA KOZJE   |OTLICA 039A, 5270     |74679112 |
|STENA          |AJDOVŠČINA        |     |
+-------------------------+--------------------------+----------+
                                «
nadomestijo s podatki:
»
+------------------------+------------------------+-------------+
|IME OZIROMA NAZIV    |NASLOV SEDEŽA      |DAVČNA    |
|            |            |ŠTEVILKA   |
+------------------------+------------------------+-------------+
|LOVSKA DRUŽINA KOZJE  |OTLICA 039A, 5270    |2374365   |
|STENA          |AJDOVŠČINA       |       |
+------------------------+------------------------+-------------+
                                «
in na koncu dodajo naslednji upravičenci:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ČEBELARSKO DRUŠTVO    |LJUBLJANSKA CESTA 10, 4240|38225549 |
|RADOVLJICA        |RADOVLJICA        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA PRIZNANJE   |ULICA RISTA SAVINA 13,  |15293882 |
|PRAŽENEGA KROMPIRJA KOT  |3310 ŽALEC        |     |
|SAMOSTOJNE JEDI      |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZVERINICE DRUŠTVO     |TUGOMERJEVA ULICA 16, 1000|76105539 |
|LJUBITELJEV DIHURJEV   |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ČEBELARSKO DRUŠTVO RAVNE |DOBJA VAS 49, 2390 RAVNE |12995240 |
|NA KOROŠKEM        |NA KOROŠKEM        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI |RETLJEVA ULICA 10, 4000  |81686340 |
|KRANJ           |KRANJ           |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI |TRG ZMAGE 8, 9000 MURSKA |19446993 |
|POMURJA          |SOBOTA          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ČEBELARSKO DRUŠTVO GORIČE |GOLNIK 167, 4204 GOLNIK  |35238399 |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ALPE ADRIA GREEN,     |CESTA FRANCETA PREŠERNA  |78020239 |
|MEDNARODNO DRUŠTVO ZA   |26, 4270 JESENICE     |     |
|VARSTVO OKOLJA IN NARAVE |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KONJENIŠKO DRUŠTVO ZELENA |VRZDENEC 101, 1354 HORJUL |16507444 |
|DOLINA          |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|LAJKA – DRUŠTVO ZA    |CESTA V MESTNI LOG 33,  |33611386 |
|ZAŠČITO IN POMOČ ŽIVALIM |1000 LJUBLJANA      |     |
|V STISKI         |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ČEBELARSKO DRUŠTVO    |HMELJARSKA CESTA 3, 3312 |69540691 |
|PREBOLD          |PREBOLD          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO HRTJI SVET    |POD LIPAMI 30, 3000 CELJE |23042036 |
|SLOVENIJE         |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «.
V področju 4. UPRAVIČENCI S PODROČJA KULTURE se podatki naslednjih upravičencev:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|GLASBENO DRUŠTVO "NOVA"  |ERJAVČEVA ULICA 6, 5000  |84911441 |
|NOVA GORICA        |NOVA GORICA        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO |SAVSKA CESTA 005, 1000  |60566680 |
|MEĐIMURJE – LJUBLJANA   |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO CODEEP  |ROŽNA DOLINA, CESTA II  |70548889 |
|             |036, 1000 LJUBLJANA    |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO LIB-ART |LEVTIKOVA 7, 6330 PIRAN  |74533797 |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZDRUŽENJE SRBSKIH     |CELOVŠKA CESTA 122, 1000 |21466149 |
|KNJIŽEVNIKOV V SLOVENIJI |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZVEZA SRBSKE DIASPORE   |CELOVŠKA CESTA 122, 1000 |77299299 |
|SLOVENIJE         |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «
nadomestijo s podatki:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|GLASBENO DRUŠTVO "NOVA"  |ULICA GRADNIKOVE BRIGADE |84911441 |
|NOVA GORICA        |25, 5000 NOVA GORICA   |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO |MASARYKOVA CESTA 14, 1000 |60566680 |
|MEĐIMURJE – LJUBLJANA   |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO UMETNIŠKO    |ROŽNA DOLINA, CESTA II  |70548889 |
|DRUŠTVO MOTA – MUZEJ   |036, 1000 LJUBLJANA    |     |
|TRANZITORNIH UMETNOSTI  |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO LIB-ART |LEVSTIKOVA ULICA 7, 6330 |74533797 |
|             |PIRAN – PIRANO      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZDRUŽENJE SRBSKIH     |LINHARTOVA CESTA 13, 1000 |21466149 |
|KNJIŽEVNIKOV V SLOVENIJI |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZVEZA SRBSKE DIASPORE   |LINHARTOVA CESTA 13, 1000 |77299299 |
|SLOVENIJE         |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «
in na koncu dodajo naslednji upravičenci:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO LESKOVEC |ULICA 11. NOVEMBRA 24,  |61637475 |
|PRI KRŠKEM        |8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO TABOR  |LOKEV 139, 6219 LOKEV   |77388631 |
|LOKEV           |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO UMETNIŠKO    |KAMNIŠKA ULICA 2, 2000  |61572900 |
|DRUŠTVO CODA       |MARIBOR          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|TRAJEKT – ZAVOD ZA    |V MURGLAH 133, 1000    |15659852 |
|PROSTORSKO KULTURO,    |LJUBLJANA         |     |
|LJUBLJANA         |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA KULTURNO    |MAISTROVA ULICA 13, 2000 |47785411 |
|VZGOJO KROG MARIBOR    |MARIBOR          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO LIKOVNIH     |VILHARJEVA ULICA 38, 5270 |26481081 |
|UMETNIKOV SEVERNE     |AJDOVŠČINA        |     |
|PRIMORSKE NOVA GORICA   |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|MLADINSKO KULTURNO    |TRG GENERALA MAISTRA 1,  |67983502 |
|UMETNIŠKO DRUŠTVO PRVA  |2000 MARIBOR       |     |
|GIMNAZIJA MARIBOR     |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SLOVENSKO MUZIKOLOŠKO   |AŠKERČEVA CESTA 2, 1000  |35559535 |
|DRUŠTVO          |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SRBSKO KULTURNO DRUŠTVO  |KOROŠKA CESTA 63, 2000  |84649372 |
|ŠTAJERSKA SKUPNOST    |MARIBOR          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|LEKTORSKO DRUŠTVO     |TOMŠIČEVA ULICA 12, 1000 |72561963 |
|SLOVENIJE         |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO LJUBITELJEV    |RADVANJSKA CESTA 43, 2000 |50599658 |
|FOTOGRAFIJE MARIBOR    |MARIBOR          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI |DVORJANE 38 B, 2241    |19039395 |
|ORKESTER OBČINE DUPLEK  |SPODNJI DUPLEK      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO SAVA   |ŠKOFJELOŠKA CESTA 6, 4000 |29508991 |
|KRANJ           |KRANJ           |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZAVOD KULTURNO SREDIŠČE  |TIVOLSKA CESTA 50, 1000  |82241368 |
|EVROPSKIH VESOLJSKIH   |LJUBLJANA         |     |
|TEHNOLOGIJ        |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO     |METELKOVA ULICA 6, 1000  |89836723 |
|RESONATOR         |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO GODBA NA PIHALA  |BELA CERKEV 19, 8220   |32527837 |
|ŠMARJEŠKE TOPLICE     |ŠMARJEŠKE TOPLICE     |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO-PIHALNI |TRG TONETA ČUFARJA 4,   |54838614 |
|ORKESTER JESENICE-    |4270 JESENICE       |     |
|KRANJSKA GORA       |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO LJUBITELJEV    |ŽUPANČIČEVA ULICA 3, 6330 |84276525 |
|KULTURNE IN NARAVNE    |PIRAN – PIRANO      |     |
|DEDIŠČINE ANBOT PIRAN   |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO ŽENSKI  |DUNAJSKA CESTA 50, 1000  |32544375 |
|PEVSKI ZBOR PETROL    |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI |CESTA BORISA KIDRIČA 11A, |37766112 |
|ORKESTER SVEA ZAGORJE   |1410 ZAGORJE OB SAVI   |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|MEŠANI PEVSKI ZBOR MUSICA |JEZERSKA CESTA 41, 4000  |82482306 |
|VIVA KRANJ-PRIMSKOVO   |KRANJ           |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO KVALITETNIH    |DOLENJSKA CESTA 40, 1000 |57891257 |
|KULTURNO-UMETNIŠKIH PRAKS |LJUBLJANA         |     |
|SMEHOMAT         |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO FRAN   |DOVCE 42,1381 RAKEK    |11481889 |
|GERBIČ          |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO UMETNIŠKO    |GRAMSCIJEVA ULICA 4, 6310 |30988225 |
|DRUŠTVO SALSAVERDE    |IZOLA – ISOLA       |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KRILATO KOLO, DRUŠTVO ZA |OPEKARSKA ULICA 1, 2000  |32226012 |
|PROMOCIJO PARNE VLEKE   |MARIBOR          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZAVOD GODIBODI – ZAVOD ZA |SNEBERSKA CESTA 33, 1000 |26290359 |
|ORGANIZACIJO IN IZVEDBO  |LJUBLJANA         |     |
|KULTURNIH PRIREDITEV   |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO UMETNIŠKO    |ULICA 27. DECEMBRA 2,   |89170946 |
|DRUŠTVO SVOBODA BISTRICA |2345 BISTRICA OB DRAVI  |     |
|OB DRAVI         |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO UMETNIŠKO    |DUNAJSKA CESTA 367, 1231 |59086602 |
|DRUŠTVO SVOBODA ČRNUČE  |LJUBLJANA-ČRNUČE     |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA |CESTA PRVIH BORCEV 12,  |14638223 |
|BRESTANICA        |8280 BRESTANICA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|BIH KULTURNO UMETNIŠKO  |VALJAVČEVA ULICA 8, 4000 |76843904 |
|DRUŠTVO DEM        |KRANJ           |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO FRANC  |MENGEŠKA CESTA 9,1236   |73903779 |
|KOTAR TRZIN        |TRZIN           |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA GLEDALIŠKO   |ULICA OTONA ŽUPANČIČA 1, |79097952 |
|DEJAVNOST – GLEDALIŠKA  |8340 ČRNOMELJ       |     |
|SKUPINA ZIK ČRNOMELJ   |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO HUMANISTOV    |ULICA XXX. DIVIZIJE 13A, |93277628 |
|GORIŠKE          |5000 NOVA GORICA     |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|MLADINSKI CENTER     |ŽIČKA CESTA 4A, 3210   |10486615 |
|DRAVINJSKE DOLINE     |SLOVENSKE KONJICE     |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «.
V področju 4.1.1. PODROČJE GLASBE se črtata naslednja upravičenca:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO GLASBENIKOV    |SLOMŠKOVA ULICA 17A, 1000 |81779682 |
|SLOVENIJE         |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|NOVI ZATO. KULTURA,    |RABELČJA VAS 015C, 2250  |50697226 |
|IZOBRAŽEVANJE,      |PTUJ           |     |
|RAZISKOVANJE, PTUJ    |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «
in na koncu dodata naslednja upravičenca:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO GLASBENIH     |STARI TRG 34, 1000    |29786843 |
|UMETNIKOV SLOVENIJE    |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KOROŠKI MLADINSKI     |ČEČOVJE 5, 2390 RAVNE NA |77390067 |
|KULTURNI CENTER KOMPLEKS |KOROŠKEM         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «.
V področju 4.1.2. PODROČJE KULTURNE DEDIŠČINE se podatki naslednjega upravičenca:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SLOVENSKO MUZEJSKO    |TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE |57442061 |
|DRUŠTVO          |7, 1000 LJUBLJANA     |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «
nadomestijo s podatki:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SLOVENSKO MUZEJSKO    |LINHARTOV TRG 1, 4240   |57442061 |
|DRUŠTVO          |RADOVLJICA        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «.
V področju 4.1.3. PODROČJE INTERMEDIJSKIH UMETNOSTI se črtajo naslednji upravičenci:
»
+---------------------------+-------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA      |DAVČNA  |
|              |             |ŠTEVILKA |
+---------------------------+-------------------------+---------+
|DRUŠTVO NSK INFORMATIVNI  |METELKOVA ULICA 006, 1000|64305295 |
|CENTER           |LJUBLJANA        |     |
+---------------------------+-------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA         |KUNAVERJEVA ULICA 014,  |86890964 |
|INTERDISCIPLINARNOST,   |1000 LJUBLJANA      |     |
|SAMOPRODUKCIJO IN     |             |     |
|CIRKULACIJO SODOBNE    |             |     |
|UMETNOSTI CIRKULACIJA 2  |             |     |
+---------------------------+-------------------------+---------+
|HORIZONTI, ZAVOD ZA    |DUNAJSKA CESTA 156, 1000 |41164890 |
|UMETNOST, KULTURO, ZNANOST |LJUBLJANA        |     |
|IN IZOBRAŽEVANJE      |             |     |
+---------------------------+-------------------------+---------+
|INŠTITUT EGON MARCH ZAVOD |MUCHERJEVA ULICA 008,  |16153570 |
|ZA KREATIVNO IZRABO NOVIH |1000 LJUBLJANA      |     |
|MEDIJEV          |             |     |
+---------------------------+-------------------------+---------+
                                «.
V področju 4.1.4. PODROČJE UPROZORITVENIH UMETNOSTI se podatki naslednjega upravičenca:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZAVOD EXODUS LJUBLJANA  |METELKOVA ULICA 6, 1000  |91717086 |
|             |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «
nadomestijo s podatki:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZAVOD EXODOS LJUBLJANA  |METELKOVA ULICA 6, 1000  |91717086 |
|             |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «.
V področju 4.1.5. PODROČJE KNJIGE se črtajo naslednji upravičenci:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ČAR SLOVENIJE, DRUŠTVO ZA |ROŽNA DOLINA, CESTA V 32, |22406727 |
|PROMOCIJO KULTURE     |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO 2000       |SLOMŠKOVA ULICA 025, 1000 |24834858 |
|             |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO KNJIŽNA ZADRUGA  |TOMŠIČEVA ULICA 012, 1000 |88868010 |
|             |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO SLOVENSKIH    |REPIČEVA ULICA 003, 6000 |24958964 |
|KNJIGOTRŽCEV       |KOPER – CAPODISTRIA    |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO SLOVENSKIH    |KUNAVERJEVA ULICA 001,  |18250122 |
|LITERARNIH KRITIKOV    |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO SLOVENSKIH    |KERSNIKOVA ULICA 002, 1000|89440153 |
|ZALOŽNIKOV        |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA MEDNARODNE   |MOČNIKOVA ULICA 006, 1000 |91720125 |
|KULTURNE POVEZAVE SINJI  |LJUBLJANA         |     |
|KROG           |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA OŽIVLJANJE   |NEUBERGERJEVA ULICA 16,  |33976155 |
|ZGODBE 2 KOLUTA      |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZNAMENJE ZA    |PETROVČE 199, 3301    |71600736 |
|KULTURNO DEJAVNOST IN   |PETROVČE         |     |
|CIVILNO DRUŽBO      |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|FAMILIJA, DRUŠTVO ZA   |PRERADOVIĆEVA ULICA 006, |65156340 |
|ORGANIZACIJO UMETNOSTI  |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO     |POBREŠKA CESTA 020, 2000 |43428886 |
|MARIBORSKA LITERARNA   |MARIBOR          |     |
|DRUŽBA          |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO     |RONKOVA ULICA 004, 2380  |80382347 |
|ODSEVANJA SLOVENJ GRADEC |SLOVENJ GRADEC      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO VILENICA |KOSOVELOVA ULICA 4A, 6210 |98212010 |
|SEŽANA          |SEŽANA          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO UMETNIŠKO    |RUSJANOV TRG 6, 1000   |38125188 |
|DRUŠTVO KENTAVER     |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO UMETNIŠKO    |STRŽIŠČE 018, 5242 GRAHOVO|80958303 |
|DRUŠTVO OTOČJE      |OB BAČI          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO UMETNIŠKO    |SUHADOLČANOVA ULICA 064, |14556634 |
|DRUŠTVO SLOVENSKO KOMORNO |1231 LJUBLJANA – ČRNUČE  |     |
|GLEDALIŠČE        |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|LITERARNO-UMETNIŠKO    |STRAŽARJEVA ULICA 24, 1000|23685808 |
|DRUŠTVO ŠERPA       |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PRODUKCIJSKA HIŠA RED,  |TRIGLAVSKA CESTA 011, 4260|48192929 |
|ZAVOD ZA UŽITKE BRANJA  |BLED           |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SLOVENSKA SEKCIJA IBBY,  |KERSNIKOVA ULICA 002, 1000|54106109 |
|ZDRUŽENJE ZA       |LJUBLJANA         |     |
|UVELJAVLJANJE MLADINSKE  |             |     |
|KNJIŽEVNOSTI       |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|USTANOVA ''VELENJSKA   |KOPALIŠKA CESTA 003, 3320 |75587653 |
|KNJIŽNA FUNDACIJA''    |VELENJE          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZAVOD ZA SODOBNO KULTURO |MAURERJEVA ULICA 008, 1000|15620786 |
|IN ZNANOST        |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «.
V področju 4.1.6. PODROČJE VIZUALNIH UMETNOSTI se črtajo naslednji upravičenci:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO LIKOVNIH     |SMREKARJEVA ULICA 020,  |90408535 |
|UMETNIKOV "INSULA" IZOLA |6310 IZOLA – ISOLA    |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO LIKOVNIH     |TRG CELJSKIH KNEZOV 009, |32094159 |
|UMETNIKOV CELJE      |3000 CELJE        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA POVEZOVANJE  |TRUBARJEVA CESTA 076A,  |46334530 |
|UMETNOSTI IN ZNANOSTI   |1000 LJUBLJANA      |     |
|ARTNETLAB         |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|FORUM LJUBLJANA, ZAVOD ZA |KERSNIKOVA ULICA 004,   |54830125 |
|UMETNIŠKO IN KULTURNO   |1000 LJUBLJANA      |     |
|PRODUKCIJO        |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO UMETNIŠKO    |KRIŽEVNIŠKA ULICA 007,  |48686743 |
|DRUŠTVO TRIVIA      |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|MLADINSKI KULTURNI CENTER |LJUBLJANSKA ULICA 004,  |32972822 |
|MARIBOR          |2000 MARIBOR       |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SLOVENSKO DRUŠTVO     |MESTNI TRG 005, 1000   |41173961 |
|LIKOVNIH KRITIKOV     |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SPP ZAVOD ZA PROMOCIJO  |MOKRŠKA ULICA 049, 1000  |96570202 |
|FOTOGRAFIJE        |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZAVOD ZA RAZISKOVANJE IN |DUNAJSKA CESTA 020, 1000 |58859900 |
|RAZVOJ BIOINTELIGENTNE  |LJUBLJANA         |     |
|GRADNJE          |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «.
V področju 4.2. USTANOVE S PODROČJA KULTURE se črta naslednji upravičenec:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|FILATELISTIČNA AKADEMIJA –|PARMOVA ULICA 009, 1270  |65622081 |
|USTANOVA         |LITIJA          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «
in na koncu doda naslednji upravičenec:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|USTANOVA OIDFA KONGRES  |TRŽAŠKA CESTA 39, 1000  |64620611 |
|SLOVENIJA 2016      |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «.
V področju 5.1. POLITIČNE STRANKE se črta naslednji upravičenec:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SLOVENIJA JE NAŠA     |GORTANOV TRG 015, 6000  |27419339 |
|             |KOPER – CAPODISTRIA    |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «
in podatki naslednjih upravičencev:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KRŠČANSKO DEMOKRATSKA   |ŽONTARJEVA ULICA 19, 1000 |54420571 |
|STRANKA          |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|STRANKA MLADIH – ZELENI  |RIMSKA CESTA 8, 1000   |71133470 |
|EVROPE          |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|STRANKA ZA TRAJNOSTNI   |DRENIKOVA ULICA 036, 1000 |12429252 |
|RAZVOJ SLOVENIJE – TRS  |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «
nadomestijo s podatki:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KRŠČANSKO DEMOKRATSKA   |CESTA OB LIPI 10,     |54420571 |
|STRANKA          |ZRKOVCI, 2000 MARIBOR   |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|STRANKA MLADIH – ZELENI  |MESARSKA CESTA 28, 1000  |71133470 |
|EVROPE          |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|STRANKA ZA TRAJNOSTNI   |PARMOVA ULICA 41, 1000  |12429252 |
|RAZVOJ SLOVENIJE – TRS  |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «
ter na koncu doda naslednji upravičenec:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PIRATSKA STRANKA     |MAJARONOVA ULICA 6, 1000 |99253593 |
|SLOVENIJE         |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «.
V področju 5.2. DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU se na koncu dodata naslednja upravičenca:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO PORAVNALCEV    |DELPINOVA ULICA 024, 5000 |61189448 |
|SLOVENIJE V KAZENSKIH   |NOVA GORICA        |     |
|ZADEVAH          |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZDRUŽENJE POLICISTOV   |KIDRIČEVA ULICA 024B,   |58001107 |
|SLOVENIJE         |3000 CELJE        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «.
V področju 6.1. GASILCI se črtata naslednja upravičenca:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |PELECHOVA CESTA 015, 1235 |52390985 |
|GASILSKO DRUŠTVO LIP   |RADOMLJE         |     |
|RADOMLJE         |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |SPODNJA REČICA 100, 3270 |51936046 |
|GASILSKO DRUŠTVO PARON  |LAŠKO           |     |
|LAŠKO           |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «
in podatki naslednjih upravičencev:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|GASILSKA ZVEZA DRAVOGRAD |TRG 4. JULIJA 007, 2370  |41650107 |
|             |DRAVOGRAD         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|GASILSKA ZVEZA OBČINE   |SVETI JURIJ 011, 9262   |15502511 |
|ROGAŠOVCI         |ROGAŠOVCI         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|GASILSKA ZVEZA SLOVENSKA |KOLODVORSKA ULICA 023,  |22964266 |
|BISTRICA         |2310 SLOVENSKA BISTRICA  |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|GASILSKA ZVEZA ŠKOFLJICA |KOČEVSKA CESTA 024, 1291 |47677708 |
|             |ŠKOFLJICA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO   |KROPA 003B, 4245 KROPA  |34176799 |
|DRUŠTVO KROPA       |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO   |LIVOLD 999, 1330 KOČEVJE |45952124 |
|DRUŠTVO LIVOLD      |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO   |LUČINE 999, 4224 GORENJA |37485458 |
|DRUŠTVO LUČINE      |VAS            |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO   |MAHOVNIK 26, 1330 KOČEVJE |67235972 |
|DRUŠTVO MAHOVNIK     |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO   |MOŠNJE 003, 4240     |54110033 |
|DRUŠTVO MOŠNJE      |RADOVLJICA        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO   |ROŽIČKI VRH 044A, 9244  |42013917 |
|DRUŠTVO ROŽIČKI VRH    |SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI  |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO   |SPODNJI BRNIK 005, 4207  |25633511 |
|DRUŠTVO SP. BRNIK –    |CERKLJE NA GORENJSKEM   |     |
|VOPOVLJE         |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO   |ŽEJE 010, 1233 DOB    |83664157 |
|DRUŠTVO ŽEJE – TROJICA  |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «
nadomestijo s podatki:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|GASILSKA ZVEZA DRAVOGRAD |TRG 4. JULIJA 029, 2370  |41650107 |
|             |DRAVOGRAD         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|GASILSKA ZVEZA ROGAŠOVCI |SVETI JURIJ 011, 9262   |15502511 |
|             |ROGAŠOVCI         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|GASILSKA ZVEZA SLOVENSKA |LAPORJE 30, 2318 LAPORJE |22964266 |
|BISTRICA         |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|GASILSKA ZVEZA ŠKOFLJICA |ŠMARSKA CESTA 3, 1291   |47677708 |
|             |ŠKOFLJICA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO   |KROPA 3D, 4245 KROPA   |34176799 |
|DRUŠTVO KROPA       |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO   |LIVOLD 018D, 1330 KOČEVJE |45952124 |
|DRUŠTVO LIVOLD      |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO   |LUČINE 019, 4224 GORENJA |37485458 |
|DRUŠTVO LUČINE      |VAS            |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO   |MAHOVNIK 037, 1330    |67235972 |
|DRUŠTVO MAHOVNIK     |KOČEVJE          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO   |MOŠNJE 41, 4240      |54110033 |
|DRUŠTVO MOŠNJE      |RADOVLJICA        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO   |ROŽIČKI VRH 054, 9244   |42013917 |
|DRUŠTVO ROŽIČKI VRH –   |SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI  |     |
|STANETINCI        |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO   |SPODNJI BRNIK 005, 4207  |25633511 |
|DRUŠTVO SPODNJI BRNIK –  |CERKLJE NA GORENJSKEM   |     |
|VOPOVLJE         |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO   |ŽEJE 010, 1233 DOB    |83664157 |
|DRUŠTVO ŽEJE – SVETA   |             |     |
|TROJICA          |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «
ter na koncu doda naslednji upravičenec:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |TRIMLINI 002D, 9220    |72223553 |
|GASILSKO DRUŠTVO LEK   |LENDAVA – LENDVA     |     |
|LENDAVA          |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «.
V področju 6.2. RDEČI KRIŽ SLOVENIJE se podatki naslednjih upravičencev:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA |MESTNI TRG 035, 4220   |39268543 |
|KRIŽA ŠKOFJA LOKA     |ŠKOFJA LOKA        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|RDEČI KRIŽ SLOVENIJE   |GUBČEVA ULICA 10A, 8250  |41993594 |
|OBMOČNO ZDRUŽENJE BREŽICE |BREŽICE          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|RDEČI KRIŽ SLOVENIJE   |CESTA KRŠKIH ŽRTEV 15,  |67682642 |
|OBMOČNO ZDRUŽENJE KRŠKO  |8270 KRŠKO        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «
nadomestijo s podatki:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA |KIDRIČEVA CESTA 001, 4220 |39268543 |
|KRIŽA ŠKOFJA LOKA     |ŠKOFJA LOKA        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|RDEČI KRIŽ SLOVENIJE   |TRG IZGNANCEV 12A, 8250  |41993594 |
|OBMOČNO ZDRUŽENJE BREŽICE |BREŽICE          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA |CESTA KRŠKIH ŽRTEV 30,  |67682642 |
|KRIŽA KRŠKO        |8270 KRŠKO        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «.
V področju 6.3. DRUŠTVA IN ZVEZE se podatki naslednjega upravičenca:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ROD MLINSKIH KAMNOV    |PREŠERNOVA CESTA 043,   |27905446 |
|             |1235 RADOMLJE       |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «
nadomestijo s podatki:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO TABORNIKOV ROD  |PREŠERNOVA CESTA 043,   |27905446 |
|MLINSKIH KAMNOV      |1235 RADOMLJE       |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «
in na koncu dodajo naslednji upravičenci:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO TABORNIKOV KOKRŠKI|PLANINA 27, 4000 KRANJ  |20034148 |
|ROD KRANJ         |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO TABORNIKOV ROD  |ZIKOVA ULICA 5, 1214   |78359872 |
|BISTRIŠKIH GAMSOV     |KAMNIK          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO TABORNIKOV ROD  |LOŠCA 1, 1360 VRHNIKA   |95049444 |
|ENAJSTA ŠOLA       |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO TABORNIKOV ROD  |DUNAJSKA CESTA 367, 1000 |76983226 |
|HEROJ VITEZ        |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO TABORNIKOV ROD  |ČEČOVJE 12A, 2390 RAVNE  |13863282 |
|KOROŠKIH JEKLARJEV RAVNE |NA KOROŠKEM        |     |
|NA KOROŠKEM        |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO TABORNIKOV ROD  |KLINJA VAS 19B, 1330   |79427626 |
|SVOBODNEGA RISA      |KOČEVJE          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO TABORNIKOV ŠALEŠKA|ŠALEŠKA CESTA 3, 3320   |68081405 |
|ZVEZA TABORNIKOV –    |VELENJE          |     |
|REGIONALNA SKAVTSKA ZVEZA |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|LETALSKI KLUB KOČEVJE   |PRI UNIONU 16, 1330    |86295306 |
|             |KOČEVJE          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|OBMOČNO ZDRUŽENJE     |AŠKERČEV TRG 24, 3240   |68529341 |
|SLOVENSKIH ČASTNIKOV   |ŠMARJE PRI JELŠAH     |     |
|ŠMARJE PRI JELŠAH     |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|OBMOČNO ZDRUŽENJE     |AŠKERČEV TRG 24, 3240   |60530022 |
|VETERANOV VOJNE ZA    |ŠMARJE PRI JELŠAH     |     |
|SLOVENIJO ŠMARJE PRI   |             |     |
|JELŠAH          |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|POLICIJSKO VETERANSKO   |LJUBLJANSKA CESTA 30,   |54183278 |
|DRUŠTVO SEVER DOLENJSKA IN|8000 NOVO MESTO      |     |
|BELA KRAJINA       |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZDRUŽENJE VOJAŠKIH    |BOHINJSKA BELA 153, 4263 |63522594 |
|GORNIKOV SLOVENIJE    |BOHINJSKA BELA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «.
V področju 7. UPRAVIČENCI S PODROČJA OKOLJA IN PROSTORA se na koncu dodata naslednja upravičenca:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|CIPRA SLOVENIJA, DRUŠTVO |TRUBARJEVA CESTA 50, 1000 |32257651 |
|ZA VARSTVO ALP      |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZVEZA EKOLOŠKIH GIBANJ  |KARDELJEVA PLOŠČAD 1,   |19281676 |
|SLOVENIJE – ZEG      |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «.
V področju 7.1. USTANOVE S PODROČJA OKOLJA IN PROSTORA se podatki naslednjega upravičenca:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|USTANOVA FUNDACIJA "OKOLJE|GLAVNI TRG 001, 3000   |62777882 |
|SMO VSI"         |CELJE           |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «
nadomestijo s podatki:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|USTANOVA FUNDACIJA "OKOLJE|JAVORJE 51, 4223 POLJANE |62777882 |
|SMO VSI"         |NAD ŠKOFJO LOKO      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «.
V področju 9. UPRAVIČENCI S PODROČJA PROMETA se na koncu dodajo naslednji upravičenci:
»
+---------------------------+-------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA      |DAVČNA  |
|              |             |ŠTEVILKA |
+---------------------------+-------------------------+---------+
|ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN   |HOČEVARJEV TRG 1, 8270  |83081160 |
|AVTOMEHANIKOV KRŠKO    |KRŠKO          |     |
+---------------------------+-------------------------+---------+
|ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN   |NA JELOVO 10, 1433 RADEČE|38729415 |
|AVTOMEHANIKOV RADEČE    |             |     |
+---------------------------+-------------------------+---------+
|ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN   |ŠKALSKA CESTA 5, 3210  |36497754 |
|AVTOMEHANIKOV SLOVENSKE  |SLOVENSKE KONJICE    |     |
|KONJICE          |             |     |
+---------------------------+-------------------------+---------+
|ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN   |LOŠKA CESTA 17, 4226 ŽIRI|45463760 |
|AVTOMEHANIKOV ŽIRI     |             |     |
+---------------------------+-------------------------+---------+
                                «.
V področju 10.1. UPRAVIČENCI S PODROČJA ŠOLSTVA se črtajo naslednji upravičenci:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DOBA EPIS         |PREŠERNOVA ULICA 001,   |30873045 |
|             |2000 MARIBOR       |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO MEPI – MEDNARODNO |KOMENSKEGA ULICA 022,   |62297376 |
|PRIZNANJE ZA MLADE    |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|EURO ŠOLA LJUBLJANA    |LITOSTROJSKA CESTA 040,  |19618174 |
|             |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ROD BISTRIŠKIH GAMSOV   |ZIKOVA ULICA 005, 1241  |78359872 |
|KAMNIK          |KAMNIK          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZARIS ZAVOD ZA RAZVOJ,  |LITOSTROJSKA CESTA 040,  |76266133 |
|IZOBRAŽEVANJE IN     |1000 LJUBLJANA      |     |
|SVETOVANJE        |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZAVOD IZOBRAŽEVALNO    |LITOSTROJSKA CESTA 040,  |30322596 |
|RAZVOJNI CENTER      |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «
in podatki naslednjih upravičencev:
»
+--------------------------+-------------------------+----------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA      |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|PETROV VRTEC       |ŠENTPETER 26, 8222 OTOČEC|22367837 |
|             |OB KRKI         |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|ZASEBNA GLASBENA ŠOLA   |LJUTOMERSKA CESTA 028,  |17331005 |
|MAESTRO, ZAVOD ZA     |9250 GORNJA RADGONA   |     |
|GLASBENO KULTURO, GORNJA |             |     |
|RADGONA          |             |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
                                «
nadomestijo s podatki:
»
+--------------------------+-------------------------++---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA      ||DAVČNA  |
|             |             ||ŠTEVILKA |
+--------------------------+-------------------------++---------+
|PETROV VRTEC, ZASEBNI   |ŠENTPETER 26, 8222 OTOČEC||22367837 |
|ZAVOD           |OB KRKI         ||     |
+--------------------------+-------------------------++---------+
|ZASEBNA GLASBENA ŠOLA   |MAISTROV TRG 2, 9250   ||17331005 |
|MAESTRO, ZAVOD ZA GLASBENO|GORNJA RADGONA      ||     |
|KULTURO, GORNJA RADGONA  |             ||     |
+--------------------------+-------------------------++---------+
                                «
ter na koncu dodajo naslednji upravičenci:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE|KIDRIČEVA CESTA 15, 6250 |74455028 |
|ŽIVLJENJSKO OBDOBJE    |ILIRSKA BISTRICA     |     |
|ILIRSKA BISTRICA     |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|VESELA NOVICA – DRUŠTVO ZA|OPEKARSKA CESTA 26 A,   |72793759 |
|ŠIRJENJE KRŠČANSKIH IN  |1000 LJUBLJANA      |     |
|MORALNIH VREDNOT TER   |             |     |
|OSEBNOSTNO RAST      |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SVETILNIK – DRUŠTVO ZA  |GLAVARJEVA ULICA 49, 1000 |28137833 |
|PROMOCIJO SVOBODE     |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SONCE, ZASEBNI ZAVOD ZA  |CESTA II. GRUPE ODREDOV  |72741309 |
|VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE  |13 C, 1261 LJUBLJANA –  |     |
|             |DOBRUNJE         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SVETOVALNA USTVARJALNICA |KAJUHOVA ULICA 12, 1000  |21139385 |
|SU, ZAVOD ZA KULTURO,   |LJUBLJANA         |     |
|IZOBRAŽEVANJE, PREDŠOLSKO |             |     |
|VZGOJO, LJUBLJANA     |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|G-REGA, ZAVOD ZA     |HLADILNIŠKA POT 36, 1000 |19418736 |
|REKREACIJO, ŠPORT IN   |LJUBLJANA         |     |
|PROSTI ČAS        |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZA JUTRI, ZAVOD ZA    |JAVORNIK 18, 4000 KRANJ  |87414015 |
|IZOBRAŽEVANJE, VZGOJO IN |             |     |
|SVETOVANJE        |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZASEBNI ZAVOD GLASBENA  |BEGUNJE NA GORENJSKEM 9, |18122086 |
|ŠOLA AVSENIK       |4275 BEGUNJE NA      |     |
|             |GORENJSKEM        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PAPILOT, ZAVOD ZA     |ZASAVSKA CESTA 42, 1231  |90985826 |
|VZPODBUJANJE IN RAZVIJANJE|LJUBLJANA – ČRNUČE    |     |
|KVALITETE ŽIVLJENJA,   |             |     |
|LJUBLJANA         |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZAVOD ZA RAZISKAVE,    |OPEKARNIŠKA CESTA 15 A,  |36110418 |
|IZOBRAŽEVANJE IN     |3000 CELJE        |     |
|TRAJNOSTNI RAZVOJ, CELJE |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ERUDIO IZOBRAŽEVALNI   |LITOSTROJSKA CESTA 40,  |19618174 |
|CENTER          |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «.
V področju 10.2. UPRAVIČENCI S PODROČJA ŠPORTA se podatki naslednjih upravičencev:
»
+--------------------------+-------------------------+----------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA      |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO RAZLAG  |TOPLIŠKA CESTA 009, 8250 |35981407 |
|             |BREŽICE         |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|UNIVERZITETNI KLUB    |CELOVŠKA CESTA 85, 1000 |46558659 |
|BORILNIH VEŠČIN      |LJUBLJANA        |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
                                «
nadomestijo s podatki:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KAJAK KANU KLUB ČATEŽ   |ČATEŠKA ULICA 003, ČATEŽ |35981407 |
|             |OB SAVI, 8250 BREŽICE   |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|UNIVERZITETNI SAVATE KLUB |CELOVŠKA CESTA 85, 1000  |46558659 |
|             |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «
ter na koncu dodajo naslednji upravičenci:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ASTRONAVTSKO RAKETARSKI  |HUDOVERNIKOVA ULICA 008, |87454467 |
|KLUB VLADIMIR M. KOMAROV |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ATLETSKI KLUB CESTNO   |ČUČKOVA ULICA 007, 2250  |98989596 |
|PODJETJE PTUJ       |PTUJ           |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|BALINARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO|TOVARNIŠKA CESTA 032,   |90087356 |
|LOGATEC          |1370 LOGATEC       |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|BOKSARSKI KLUB BARJE   |BLATNA BREZOVICA 066,   |38738791 |
|             |1360 VRHNIKA       |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|CURLING ZVEZA SLOVENIJE  |POT SODARJEV 014, 1211  |53914503 |
|             |LJUBLJANA – ŠMARTNO    |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO PLEZALCEV KOPER  |SPODNJE ŠKOFIJE 069A,   |13770241 |
|             |6281 ŠKOFIJE       |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO PODVODNIH LOVCEV |VINJOLE 021, 6320     |61386774 |
|"OBALA"          |PORTOROŽ – PORTOROSE   |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO SPIDVEJ TIM SAMO |CESTA 4. JULIJA 003, 8270 |60124563 |
|KUKOVICA         |KRŠKO           |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA PODVODNE    |SLIVICE 020B, 1381 RAKEK |38824043 |
|DEJAVNOSTI RAK      |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA REKREACIJO,  |ULICA HEROJA STANETA 009, |98699423 |
|ZABAVO IN SPROSTITEV TRIS |3310 ŽALEC        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA TELESNO VZGOJO |RAKOVLJE 014, 3314    |40612171 |
|PARTIZAN BRASLOVČE    |BRASLOVČE         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA TRAJNOSTNI   |ZADLOG 042, 5274 ČRNI VRH |26983109 |
|RAZVOJ ZADLOGA, TRMA   |NAD IDRIJO        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|FUTSAL KLUB STRIPY    |FRANKOVO NASELJE 051,   |57402388 |
|             |4220 ŠKOFJA LOKA     |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|JADRALNI KLUB POCODEBON – |PLAVJE 062A, 6281 ŠKOFIJE |44071051 |
|CLUB VELICO POCODEBON   |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|JUDO KLUB DOMŽALE     |CESTA V DOLENJE 013, 1235 |75283689 |
|             |RADOMLJE         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KARATE DRUŠTVO SLOVAN   |GORTANOVA ULICA 021, 1000 |41553772 |
|LJUBLJANA         |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KARATE KLUB OLDERSI    |GABRIJE 039, 6250 ILIRSKA |59044292 |
|ILIRSKA BISTRICA     |BISTRICA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KARATE KLUB SAMURAI SEŽANA|POVIR 020G, 6210 SEŽANA  |74762788 |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KEGLJAŠKO DRUŠTVO NOVO  |GERMOVA ULICA 004, 8000  |43692605 |
|MESTO           |NOVO MESTO        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KLUB BORILNIH VEŠČIN JUDO |MLINSKA ULICA 010, 9220  |96982039 |
|LENDAVA          |LENDAVA – LENDVA     |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KLUB JAPONSKEGA MEČEVANJA |ROŠKA ULICA 032, 2000   |54133874 |
|MARIBOR          |MARIBOR          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KOLESARSKI KLUB BLED   |POT NA LISICE 004, 4260  |62540394 |
|             |BLED           |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KOROŠKI PLESNI KLUB DEVŽEJ|RONKOVA ULICA 004, 2380  |39526143 |
|SLOVENJ GRADEC      |SLOVENJ GRADEC      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KOŠARKARSKI KLUB PINGVINI |JURIČEVA ULICA 022, 1211 |57569070 |
|             |LJUBLJANA – ŠMARTNO    |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KOŠARKARSKI KLUB PRULE  |ULICA JANA HUSA 020, 1000 |66355915 |
|             |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KOŠARKARSKI KLUB TRIGLAV |ULICA TONČKA DEŽMANA 001, |81278217 |
|KRANJ           |4000 KRANJ        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|LOKOSTRELSKI KLUB JEVNICA |KRESNIŠKE POLJANE 027,  |67453147 |
|             |1281 KRESNICE       |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|MOŠKI ODBOJKARSKI KLUB  |TRG ZBORA ODPOSLANCEV   |50498258 |
|KOČEVJE          |030, 1330 KOČEVJE     |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|NAMIZNOTENIŠKI KLUB MUTA |GLAVNI TRG 017, 2366 MUTA |12900028 |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|NOGOMETNI KLUB BOHINJ   |MAJHNOVA ULICA 009, 4264 |89917405 |
|             |BOHINJSKA BISTRICA    |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|NOGOMETNI KLUB DRAGOMER  |NA GRIVI 005, 1351    |26645629 |
|             |BREZOVICA PRI LJUBLJANI  |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|NOGOMETNI KLUB ILIRSKA  |BAZOVIŠKA CESTA 026, 6250 |40714446 |
|BISTRICA         |ILIRSKA BISTRICA     |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|NOGOMETNI KLUB INTERBLOCK |TESOVNIKOVA ULICA 054,  |95605746 |
|             |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|NOGOMETNI KLUB KAMNIK   |CANKARJEVA CESTA 023,   |47327774 |
|             |1241 KAMNIK        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|NOGOMETNI KLUB KOMENDA  |GLAVARJEVA CESTA 098,   |15358933 |
|             |1218 KOMENDA       |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|NOGOMETNI KLUB LAŠKO   |HUDA JAMA 001, 3270 LAŠKO |81587562 |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|NOGOMETNI KLUB MENGO 28  |SLOVENSKA CESTA 030, 1234 |60788941 |
|             |MENGEŠ          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|NOGOMETNI KLUB POSTOJNA  |POT K PIVKI 004, 6230   |78531128 |
|             |POSTOJNA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|NOGOMETNI KLUB SVOBODA  |NASELJE NA ŠAHTU 037,   |14854333 |
|KISOVEC          |1412 KISOVEC       |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|NOGOMETNI KLUB TREBNJE  |GUBČEVA CESTA 026, 8210  |32330081 |
|             |TREBNJE          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|NOGOMETNI KLUB ŽELEZNIČAR |ENGELSOVA ULICA 006, 2000 |13574230 |
|MARIBOR          |MARIBOR          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|NOGOMETNO DRUŠTVO SLOVAN |GORTANOVA ULICA 021, 1000 |28708474 |
|             |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|NORDIJSKO DRUŠTVO RATEČE- |RATEČE 018, 4283 RATEČE  |81897618 |
|PLANICA          |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PLANINSKO DRUŠTVO BOVEC  |TRG GOLOBARSKIH ŽRTEV   |98495631 |
|             |018, 5230 BOVEC      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PLANINSKO DRUŠTVO BRDA  |TRG 25. MAJA 002, 5212  |48607100 |
|             |DOBROVO V BRDIH      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PLANINSKO DRUŠTVO ČRNUČE |DUNAJSKA CESTA 367, 1231 |67338909 |
|             |LJUBLJANA – ČRNUČE    |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PLANINSKO DRUŠTVO GORENJA |TRATA 007, 4224 GORENJA  |91658659 |
|VAS            |VAS            |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PLANINSKO DRUŠTVO LENART |NIKOVA ULICA 009, 2230  |56567162 |
|             |LENART V SLOV. GORICAH  |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PLAVALNI KLUB KAMNIK   |MAISTROVA ULICA 015, 1241 |12564699 |
|             |KAMNIK          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PLAVALNO DRUŠTVO MARIBOR |KORESOVA ULICA 007, 2000 |89105273 |
|             |MARIBOR          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PLESNI KLUB M       |KONGRESNI TRG 001, 1000  |88709850 |
|             |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|REKREATIVNO ŠPORTNO    |VOJKOVA CESTA 073, 1000  |89971850 |
|DRUŠTVO RAČKE       |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ROKOMETNI KLUB KRIM    |VOJKOVA CESTA 100, 1000  |73879410 |
|             |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ROKOMETNI KLUB KRONOS   |MANDRGE 003, 1370 LOGATEC |11211032 |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ROKOMETNI KLUB POMURJE  |MLADINSKA ULICA 003, 9000 |32093276 |
|             |MURSKA SOBOTA       |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ROKOMETNO DRUŠTVO     |GORIŠNICA 066, 2272    |12125733 |
|MOŠKANJCI-GORIŠNICA    |GORIŠNICA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ROLERSKI KLUB LJUBLJANA  |DUNAJSKA CESTA 160, 1000 |14848317 |
|             |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SABLJAŠKI KLUB ERAZEM   |KAŠELJSKA CESTA 113, 1260 |87814030 |
|             |LJUBLJANA – POLJE     |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SABLJAŠKI KLUB RUDOLF   |ŠALEŠKA CESTA 003, 3320  |20263279 |
|CVETKO VELENJE      |VELENJE          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SABLJAŠKO DRUŠTVO GLADIO |PUČE 019, 6274 ŠMARJE   |97243540 |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SHOTOKAN KARATE-DO    |CESTA ZMAGE 092, 2000   |33616205 |
|INTERNATIONAL ZVEZA    |MARIBOR          |     |
|SLOVENIJE         |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SLOVENSKA ZVEZA      |ULICA BRATOV UČAKAR 022, |75581329 |
|TRADICIONALNEGA KARATEJA |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SLOVENSKO DRUŠTVO TAI JI |PRIJATELJEVA ULICA 009,  |85074926 |
|QUAN           |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SMUČARSKI KLUB KALIČ   |ERAZMOVA 019, 6230    |39285227 |
|POSTOJNA         |POSTOJNA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SMUČARSKO DRUŠTVO     |TRŠKA CESTA 066, 3254   |44342012 |
|OBSOTELJE         |PODČETRTEK        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠAHOVSKI KLUB BREŽICE   |RIMSKA CESTA 072, 8250  |13414119 |
|             |BREŽICE          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠAHOVSKI KLUB STARI MAYR |GLAVNI TRG 016, 4000   |17387647 |
|KRANJ           |KRANJ           |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO  |DRAVINJSKA CESTA 026,   |85905909 |
|BOGDAN KRAJNC POLJČANE  |2319 POLJČANE       |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNA ZVEZA RUŠE    |TRG VSTAJE 003, 2342 RUŠE |14531259 |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO AGONIJA  |CESTA KRIMSKEGA ODREDA  |61987522 |
|             |036, 1360 VRHNIKA     |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO BOSA NOGA |STRUŽNIKOVA POT 025, 4208 |23842849 |
|             |ŠENČUR          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO BRUNŠVIK |BRUNŠVIK 049B, 2327 RAČE |62046225 |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO ČRNI   |CESTA 1. MAJA 009, 4000  |93584768 |
|PANTER          |KRANJ           |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO DRČA   |ŽAGA 129, 5224 SRPENICA  |69826749 |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO KATARINA |JADRANSKA CESTA 015A,   |67762476 |
|             |6280 ANKARAN – ANCARANO  |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO KRIŽNI VRH|KRIŽNI VRH 033, 2318   |51404982 |
|             |LAPORJE          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO MARIJA  |MARIJA GRADEC 029, 3270  |75348519 |
|GRADEC          |LAŠKO           |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO MLADI UP |GORNJI TRG 033, 1000   |27535738 |
|             |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO MURGLE  |CESTA V MESTNI LOG 047,  |36788902 |
|             |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO NIKAN   |BORŠTNIKOVA ULICA 116,  |36255599 |
|             |2000 MARIBOR       |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO NOGOMETNI |DVORAKOVA ULICA 003, 1000 |38939070 |
|KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA  |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO PAMEČE – |PAMEČE 273, 2380 SLOVENJ |17782619 |
|TROBLJE          |GRADEC          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO PRIGORICA-|PRIGORICA 014A, 1331   |79438741 |
|PRISTAVA         |DOLENJA VAS        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO SIBOR   |PRIJATELJEV TRG 013, 1310 |35998091 |
|             |RIBNICA          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO SIBOR-JU- |PODGORSKA ULICA 011B,   |77412036 |
|JITSU&TRIATLON      |1330 KOČEVJE       |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO SONČEK  |ULICA ZA SPOMENIKOM 003, |59511427 |
|SOLKAN          |5250 SOLKAN        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO SONKAL  |LEVČEVA ULICA 013A, 1234 |22611118 |
|             |MENGEŠ          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO SUPERGA  |MEŠKOVA ULICA 009, 2380  |30264421 |
|             |SLOVENJ GRADEC      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO SVETA ANA |SV. ANA V SLOV. GORICAH  |59220830 |
|             |017, 2233 SV. ANA V SLOV. |     |
|             |GORICAH          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO ŠKULJA  |VOGRSKO 112, 5293 VOLČJA |10932739 |
|             |DRAGA           |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO VITAL   |OB DOLENJSKI ŽELEZNICI  |77056027 |
|             |050, 1000 LJUBLJANA    |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO ZAPOSLENIH|CESTA 27. APRILA 031,   |15699587 |
|NA UNIVERZI V LJUBLJANI  |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO IN KULTURNO    |MARIBORSKA CESTA 013,   |52578950 |
|DRUŠTVO TENZOR PTUJ    |2250 PTUJ         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO |JENKOVA ULICA 016, 6230  |57296804 |
|NOTRANJC         |POSTOJNA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO REKREATIVNO    |STRAŽE 103, 2382 MISLINJA |29931185 |
|DRUŠTVO STRAŽE      |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|TEKAŠKI SMUČARSKI KLUB  |KOLODVORSKA CESTA 001,  |90633067 |
|TRIGLAV KRANJ       |4000 KRANJ        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|TENIS KLUB HRUŠICA    |HRUŠICA 100, 6244 PODGRAD |58778942 |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|TENIŠKI KLUB KRKA OTOČEC |GRAJSKA CESTA 002, 8222  |93469730 |
|             |OTOČEC          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|TENIŠKI KLUB RADOMLJE   |ŠLANDROVA ULICA 001, 1235 |15150364 |
|             |RADOMLJE         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|TENIŠKI KLUB ŠENTJUR   |ULICA DUŠANA KVEDRA 011, |89796560 |
|             |3230 ŠENTJUR       |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|TRIATLON KLUB MARIBOR   |ULICA BORCEV 001 B, 2000 |68187653 |
|             |MARIBOR          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|TRIATLONSKI KLUB LJUBLJANA|ZIHERLOVA ULICA 040, 1000 |49594575 |
|             |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|TWIRLING KLUB CELJSKIH  |ULICA HEROJA ROJŠKA 040, |25985329 |
|MAŽORETK         |3000 CELJE        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB  |ULICA TONČKA DEŽMANA 001, |14339188 |
|TRIGLAV KRANJ       |4000 KRANJ        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
                                «.
V področju 10.3. UPRAVIČENCI S PODROČJA MLADINSKEGA DELA se črtajo naslednji upravičenci:
»
+--------------------------+-------------------------+----------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA      |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|AMOS AKADEMSKO KATOLIŠKO |KOROŠKA CESTA 001, 2000 |62881400 |
|ZDRUŽENJE         |MARIBOR         |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|AXIOM MEDNARODNO RAZVOJNO |CESTA NA MARKOVEC 047,  |61868051 |
|ZDRUŽENJE KOPER      |6000 KOPER – CAPODISTRIA |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|CELJSKI MLADINSKI CENTER |MARIBORSKA CESTA 002,  |93902662 |
|             |3000 CELJE        |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|CENTER ZA URAVNOTEŽEN   |CESTA 4. MAJA 051, 1380 |49668226 |
|RAZVOJ VITRA       |CERKNICA         |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DIH – DRUŠTVO ZA     |SLOMŠKOVA ULICA 011, 1000|79122256 |
|INTEGRACIJO        |LJUBLJANA        |     |
|HOMOSEKSUALNOSTI     |             |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DOBRODELNO DRUŠTVO PRO  |KOROŠKA CESTA 001, 2000 |66781418 |
|BONO           |MARIBOR         |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO CENTER ZA     |KERSNIKOVA ULICA 004,  |44535147 |
|NEPROFITNI MANAGEMENT   |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO EIP SLOVENIJA ŠOLA|ROBIČEVA ULICA 009, 2341 |79332285 |
|ZA MIR          |LIMBUŠ          |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO KARBID      |POT NA ARMES 007, 8281  |80491324 |
|             |SENOVO          |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO KREATIVNIH LJUDI |ROŽNA DOLINA, CESTA IX  |14472554 |
|LOESJE          |045C, 1000 LJUBLJANA   |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO KULTLAB CELJE   |DRAPŠINOVA ULICA 005A,  |88459284 |
|             |3000 CELJE        |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO MLADI EVROPSKI  |CANKARJEVA CESTA 001,  |83094717 |
|FEDERALISTI        |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO MLADIH GEOGRAFOV |AŠKERČEVA CESTA 002, 1000|77164822 |
|SLOVENIJE         |LJUBLJANA        |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO MLADINSKI CENTER |KOROŠKA CESTA 050, 2370 |89415426 |
|DRAVOGRAD         |DRAVOGRAD        |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO MMM, STIČIŠČE   |PARTIZANSKA ULICA 040,  |78585627 |
|MLADIH          |5000 NOVA GORICA     |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO ONEJ       |TRG ZMAGE 004, 9000   |74146947 |
|             |MURSKA SOBOTA      |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO PRIJATELJEV    |KIDRIČEVO NASELJE 023,  |94420238 |
|MLADINE POSTOJNA     |6230 POSTOJNA      |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO PRIJATELJEV OTROK |STANEŽIČE 028C, 1210   |24130150 |
|MAVRICA          |LJUBLJANA-ŠENTVID    |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO SALEZIJANSKI   |TABOR 029, 1380 CERKNICA |48691917 |
|MLADINSKI CENTER CERKNICA |             |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO SALEZIJANSKI   |GLAVNI TRG 015, 8290   |12082635 |
|MLADINSKI CENTER SEVNICA |SEVNICA         |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO ŠOTOROVCI     |TUGOMERJEVA ULICA 004,  |96927143 |
|             |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO ŠTUDENTOV IN   |SLOMŠKOV TRG 015, 2000  |58601368 |
|PODIPLOMCEV SLOVENIJE   |MARIBOR         |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO ŠTUDENTSKI,    |MESTNA ULICA 002, 3270  |41448928 |
|MLADINSKI IN OTROŠKI   |LAŠKO          |     |
|CENTER LAŠKO       |             |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO TARA       |ULICA 5. PREKOMORSKE 009,|78454867 |
|             |2250 PTUJ        |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO ZA DOŽIVLJAJSKO  |KARDELJEVA PLOŠČAD 016, |94506566 |
|PEDAGOGIKO SLOVENIJE   |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO ZA IZMENJAVO   |RAZLAGOVA ULICA 014, 2000|24157678 |
|MEDNARODNIH PRAKS AIESEC |MARIBOR         |     |
|MARIBOR          |             |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO ZA IZOBRAŽEVANJE |ADAMIČEVA CESTA 007, 1293|14110342 |
|IN POVEZOVANJE OTROK   |ŠMARJE-SAP        |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO ZA MEDNARODNO   |CESTA KOZJANSKEGA ODREDA |40389928 |
|POMOČ IN PRIJATELJSTVO – |017, 3230 ŠENTJUR    |     |
|IRFF           |             |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO ZA MISELNO    |PREŠERNOVA ULICA 027,  |87688883 |
|REKREACIJO POVOD     |2250 PTUJ        |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO ZA MLADE "UTRIP" |TRUBARJEVA CESTA 013,  |34994122 |
|             |1290 GROSUPLJE      |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO ZA ODPRTO     |KREKOVA ULICA 016, 2000 |52892255 |
|KOMUNIKACIJO       |MARIBOR         |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE   |METELKOVA ULICA 006, 1000|95116451 |
|PREVENTIVNEGA IN     |LJUBLJANA        |     |
|PROSTOVOLJNEGA DELA    |             |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO ZA RAZVOJ     |ULICA DR. JAGODIČA 005, |89245059 |
|MLADINSKEGA CENTRA    |2310 SLOVENSKA BISTRICA |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO ZA RAZVOJ     |VOJKOVA CESTA 018, 1000 |70828172 |
|SOCIALNIH PROGRAMOV IN  |LJUBLJANA        |     |
|SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA  |             |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|DRUŠTVO ZA ŠPORT, TURIZEM,|VELIKA POLANA 217, 9225 |88139964 |
|RAZVOJ, KULTURO SLOVENIJE,|VELIKA POLANA      |     |
|ŠTRK SLOVENIJE      |             |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|HORIZONT CLUB, DRUŠTVO ZA |JADRANSKA CESTA 016B,  |76518540 |
|ZABAVO IN SPROSTITEV   |6280 ANKARAN – ANCARANO |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|INŠTITUT ZA AFRIŠKE    |NOVO POLJE, CESTA XVI  |91774411 |
|ŠTUDIJE          |011, 1260 LJUBLJANA-POLJE|     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|INŠTITUT ZA RAZVOJ    |LITIJSKA CESTA 169, 1000 |67618057 |
|ČLOVEŠKIH VIROV, LJUBLJANA|LJUBLJANA        |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|IZOBRAŽEVALNO ŠPORTNO   |KARDELJEVA CESTA 060,  |97512893 |
|DRUŠTVO MLADIH MARIBOR  |2000 MARIBOR       |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|KID MODRA PTICA      |PARTIZANSKA CESTA 021,  |93841817 |
|             |2000 MARIBOR       |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|KLUB IZOLSKIH ŠTUDENTOV IN|CANKARJEV DREVORED 050, |30856086 |
|DIJAKOV          |6310 IZOLA – ISOLA    |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|KLUB MLADIH KOČEVJE    |KIDRIČEVA ULICA 004, 1330|15506258 |
|             |KOČEVJE         |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|KLUB MLADIH ZA KREATIVNOST|LEVSTIKOVA ULICA 003,  |10315420 |
|             |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|KLUB NOVIH PODJETNIKOV  |TRG MLADOSTI 006, 3320  |97343951 |
|NOVUS           |VELENJE         |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|KUD ANARHIV        |METELKOVA ULICA 006, 1000|86821792 |
|             |LJUBLJANA        |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|KUD CERKNO        |BEVKOVA ULICA 009, 5282 |93385501 |
|             |CERKNO          |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|KUD DOLSKO        |DOLSKO 055, 1262 DOL PRI |60248343 |
|             |LJUBLJANI        |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO|LJUBLJANSKA CESTA 021,  |14483521 |
|KRANJ           |4000 KRANJ        |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|MEDOBČINSKO DRUŠTVO    |GLEDALIŠKA ULICA 002,  |92015743 |
|PRIJATELJEV MLADINE CELJE |3000 CELJE        |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|MEDOBČINSKO DRUŠTVO    |BAZOVIŠKA ULICA 004, 5000|53273923 |
|PRIJATELJEV MLADINE ZA  |NOVA GORICA       |     |
|GORIŠKO          |             |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|MESTNA ZVEZA PRIJATELJEV |LINHARTOVA CESTA 013,  |71656944 |
|MLADINE LJUBLJANA     |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|MKTD LEPE STRUNE     |TRŠKA CESTA 059, 3254  |60952024 |
|             |PODČETRTEK        |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|MLADINSKI CENTER     |ŽIČKA CESTA 004A, 3210  |10486615 |
|DRAVINJSKE DOLINE     |SLOVENSKE KONJICE    |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|MLADINSKI CENTER NOVA   |BAZOVIŠKA ULICA 004, 5000|36518433 |
|GORICA          |NOVA GORICA       |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|MLADINSKI CENTER ORMOŽ  |KERENČIČEV TRG 011, 2270 |80342795 |
|             |ORMOŽ          |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|MLADINSKI KLUB ŠMARJE PRI |CELJSKA CESTA 028, 3240 |51315076 |
|JELŠAH          |ŠMARJE PRI JELŠAH    |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|MLADINSKI KLUB VELIKA   |VELIKA POLANA 111, 9225 |85734519 |
|POLANA          |VELIKA POLANA      |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|MLADINSKO DRUŠTVO     |VIDEM 033, 1312 VIDEM-  |96346868 |
|DOBREPOLJE        |DOBREPOLJE        |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|SLOVENSKO POPOTNIŠKO   |MIKLOŠIČEVA CESTA 026,  |55081681 |
|DRUŠTVO ERAZEM      |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA  |STEGNE 007, 1000     |48549983 |
|PROJEKTNI MANAGEMENT   |LJUBLJANA        |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|SVAROG – KLUB NEODVISNEGA |ROZMANOVA ULICA 007, 6330|40103102 |
|FILMA           |PIRAN – PIRANO      |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|ŠKID JAZ SEM NAJBOLJŠI  |OBALA 047, 6320 PORTOROŽ |36867918 |
|             |– PORTOROSE       |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|ŠPORTNI IN MLADINSKI   |TARTINIJEV TRG 010, 6330 |37238221 |
|CENTER PIRAN       |PIRAN – PIRANO      |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO |VIDOVDANSKA CESTA 007,  |66968283 |
|VZGOJITELJEV LJUBLJANSKIH |1000 LJUBLJANA      |     |
|DOMOV           |             |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|ŠTUDENTSKI KLUB MENGEŠ  |SLOVENSKA CESTA 028, 1234|57328820 |
|             |MENGEŠ          |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|ŠTUDENTSKO HUMANITARNO  |GOSPOSVETSKA CESTA 083, |79817327 |
|DRUŠTVO ŠOUM       |2000 MARIBOR       |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|ŠTUDENTSKO IZOBRAŽEVALNO |KIDRIČEVA CESTA 055A,  |83301771 |
|DRUŠTVO AIESEC KRANJ   |4000 KRANJ        |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|TURISTIČNO DRUŠTVO NOČNI |PRECETINCI 029, 9243 MALA|10590153 |
|POHODNIKI PRECETINCI   |NEDELJA         |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|UNIVERZUM MINERVA     |GOSPOSVETSKA CESTA 084, |21832846 |
|             |2000 MARIBOR       |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|ZA IN PROTI, ZAVOD ZA   |SVETOSAVSKA ULICA 024,  |74007971 |
|KULTURO DIALOGA      |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|ZAVOD CENTER ZA      |POVŠETOVA ULICA 037, 1000|51717034 |
|INFORMIRANJE, SODELOVANJE |LJUBLJANA        |     |
|IN RAZVOJ NEVLADNIH    |             |     |
|ORGANIZACIJ – CNVOS    |             |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|ZAVOD MLADINSKI KULTURNI |LJUBLJANSKA CESTA 069,  |83956018 |
|CENTER DOMŽALE      |1230 DOMŽALE       |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|ZAVOD REGIO        |CESTA KRŠKIH ŽRTEV 037, |43279872 |
|             |8270 KRŠKO        |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|ZAVOD ULALA ARTIČE    |DEČNO SELO 030, 8253   |71941495 |
|             |ARTIČE          |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|ZAVOD ZA FAIR PLAY IN   |CERKNIŠKA ULICA 005, 1000|68743866 |
|STRPNOST V ŠPORTU     |LJUBLJANA        |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|ZAVOD ZA MLADINO ZREČE  |CESTA NA ROGLO 011J, 3214|47766948 |
|             |ZREČE          |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|ZAVOD ZNAJDI SE      |HUMEKOVA ULICA 019, 8270 |50819151 |
|             |KRŠKO          |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|ZDRUŽENJE ŠTUDENTOV IN  |SLOVENSKA ULICA 017, 2000|83239871 |
|IZOBRAŽENCEV       |MARIBOR         |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|ZVEZA KOMISP       |KERSNIKOVA ULICA 004,  |77073959 |
|             |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE |RAZLAGOVA ULICA 016, 2000|91266831 |
|MARIBOR          |MARIBOR         |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE |MIKLOŠIČEVA CESTA 016,  |95609091 |
|SLOVENIJE         |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|ZVEZA TOLMINSKIH     |GREGORČIČEVA ULICA 002, |91251419 |
|MLADINSKIH DRUŠTEV    |5220 TOLMIN       |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
                                «
in podatki naslednjih upravičencev:
»
+--------------------------+-------------------------+----------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA      |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|MLADINSKI CENTER POSTOJNA |VILHARJEVA ULICA 014,  |67202691 |
|             |6230 POSTOJNA      |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|MOVIT ZAVOD ZA RAZVOJ   |GREGORČIČEVA ULICA 003, |87660407 |
|MOBILNOSTI MLADIH,    |1000 LJUBLJANA      |     |
|LJUBLJANA         |             |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|SOCIALNA AKADEMIJA    |ZRINJSKEGA CESTA 009,  |93826206 |
|             |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|TIPOVEJ, ZAVOD ZA     |ULICA ANE ZIHERLOVE 004, |57832242 |
|USTVARJALNO DRUŽBO    |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
                                «
nadomestijo s podatki:
»
+--------------------------+-------------------------+----------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA      |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|ZVEZA DRUŠTEV MLADINSKI  |VILHARJEVA ULICA 014,  |67202691 |
|CENTER POSTOJNA      |6230 POSTOJNA      |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|MOVIT ZAVOD ZA RAZVOJ   |DUNAJSKA CESTA 22, 1000 |87660407 |
|MOBILNOSTI MLADIH,    |LJUBLJANA        |     |
|LJUBLJANA         |             |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|SOCIALNA AKADEMIJA    |ULICA JANEZA PAVLA II.  |93826206 |
|             |013, 1000 LJUBLJANA   |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|TIPOVEJ, ZAVOD ZA     |TRŽAŠKA CESTA 2, 1000  |57832242 |
|USTVARJALNO DRUŽBO    |LJUBLJANA        |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
                                «
ter na koncu dodajo naslednji upravičenci:
»
+---------------------------+------------------------+----------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA      |DAVČNA  |
|              |            |ŠTEVILKA |
+---------------------------+------------------------+----------+
|DRUŠTVO SALEZIJANSKI    |DRAGONIJEVA ULICA 06,  |88597997 |
|MLADINSKI CENTER MARIBOR  |2000 MARIBOR      |     |
+---------------------------+------------------------+----------+
|EVROPSKI KULTURNI IN    |STRELIŠKA CESTA 150,  |58964851 |
|TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR |2000 MARIBOR      |     |
+---------------------------+------------------------+----------+
|INŠTITUT ZA RAZISKAVE IN  |TRUBARJEVA CESTA 013,  |81863667 |
|RAZVOJ "UTRIP"       |1290 GROSUPLJE     |     |
+---------------------------+------------------------+----------+
|KLUB ŠTUDENTOV KRANJ    |GLAVNI TRG 020, 4000  |72728019 |
|              |KRANJ          |     |
+---------------------------+------------------------+----------+
|KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO |ULICA LOJZETA HROVATA  |96672153 |
|SUBART           |06, 4000 KRANJ     |     |
+---------------------------+------------------------+----------+
|MLADINSKI CENTER BIT    |TRG SVOBODE 1, 8340   |34224793 |
|              |ČRNOMELJ        |     |
+---------------------------+------------------------+----------+
|SREDIŠČE ROTUNDA,     |DESTRADIJEV TRG 11, 6000|90089774 |
|PRIMORSKI DRUŽBENI CENTER |KOPER          |     |
|KOPER           |            |     |
+---------------------------+------------------------+----------+
|VARNA POT, ZAVOD ZA POMOČ |LINHARTOVA CESTA 51,  |94961352 |
|ŽRTVAM PROMETNIH NESREČ,  |1000 LJUBLJANA     |     |
|PREVENTIVO, VZGOJO IN   |            |     |
|IZOBRAŽEVANJE       |            |     |
+---------------------------+------------------------+----------+
|ZAVOD NEFIKS – INŠTITUT ZA |RAKOVNIŠKA ULICA 06,  |90510615 |
|PROMOCIJO IN BELEŽENJE   |1000 LJUBLJANA     |     |
|NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA  |            |     |
|ZNANJA           |            |     |
+---------------------------+------------------------+----------+
|ZAVOD ŠKL ZA RAZVOJ IN   |BREZOVCE 09, 1000 TRZIN |85673781 |
|PROMOCIJO ŠPORTA,     |            |     |
|LJUBLJANA         |            |     |
+---------------------------+------------------------+----------+
|ZAVOD ZA MEDGENERACIJSKO  |MIRJE 015, 1000     |16948866 |
|SODELOVANJE YPSILON    |LJUBLJANA        |     |
+---------------------------+------------------------+----------+
|ZAVOD 7          |VELIKA POT 014, 5250  |25656414 |
|              |SOLKAN         |     |
+---------------------------+------------------------+----------+
                                «.
V področju 10.4. USTANOVE S PODROČJA ŠOLSTVA IN ŠPORTA se podatki naslednjega upravičenca:
»
+--------------------------+-------------------------+----------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA      |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|KD FUNDACIJA, USTANOVA  |CELOVŠKA CESTA 206, 1000 |28631471 |
|             |LJUBLJANA        |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
                                «
nadomestijo s podatki:
»
+--------------------------+-------------------------+----------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA      |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+-------------------------+----------+
|KD FUNDACIJA, USTANOVA  |DUNAJSKA CESTA 63, 1000 |28631471 |
|             |LJUBLJANA        |     |
+--------------------------+-------------------------+----------+
                                «
in na koncu dodata naslednja upravičenca:
»
+---------------------------+------------------------+----------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA      |DAVČNA  |
|              |            |ŠTEVILKA |
+---------------------------+------------------------+----------+
|USTANOVA ZA VZPODBUJANJE  |ŠLANDROV TRG 24, 3310  |55125395 |
|IZOBRAŽEVANJA V AFRIKI,  |ŽALEC          |     |
|TOKA TOKA ŽANI       |            |     |
+---------------------------+------------------------+----------+
|USTANOVA DR. PETER     |V MURGLAH 70, LJUBLJANA |48234966 |
|ANTUNOVIĆ, FUNDACIJA ZA  |            |     |
|ŠTIPENDIRANJE OSEB Z    |            |     |
|OBMOČJA KOZJANSKO TER   |            |     |
|SLEPIH IN SLABOVIDNIH OSEB |            |     |
+---------------------------+------------------------+----------+
                                «.
V področju 12. UPRAVIČENCI S PODROČJA VISOKEGA ŠOLSTVA, ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJE se podatki naslednjih upravičencev:
»
+----------------------------+-----------------------+----------+
|IME OZIROMA NAZIV      |NASLOV SEDEŽA     |DAVČNA  |
|              |            |ŠTEVILKA |
+----------------------------+-----------------------+----------+
|GEOMORFOLOŠKO DRUŠTVO    |AŠKERČEVA CESTA 002,  |67069282 |
|SLOVENIJE          |1000 LJUBLJANA     |     |
+----------------------------+-----------------------+----------+
|SLOVENSKO KOMUNKOLOŠKO   |KARDELJEVA PLOŠČAD 005,|41982177 |
|DRUŠTVO           |1000 LJUBLJANA     |     |
+----------------------------+-----------------------+----------+
|ZVEZA DRUŠTEV GRADBENIH   |LESKOŠKOVA CESTA 009E, |79748767 |
|INŽENIRJEV IN TEHNIKOV   |1000 LJUBLJANA     |     |
|SLOVENIJE          |            |     |
+----------------------------+-----------------------+----------+
                                «
nadomestijo s podatki:
»
+----------------------------+-----------------------+----------+
|IME OZIROMA NAZIV      |NASLOV SEDEŽA     |DAVČNA  |
|              |            |ŠTEVILKA |
+----------------------------+-----------------------+----------+
|GEOMORFOLOŠKO DRUŠTVO    |GOSPOSKA ULICA 13, 1000|67069282 |
|SLOVENIJE          |LJUBLJANA       |     |
+----------------------------+-----------------------+----------+
|SLOVENSKO KOMUNIKOLOŠKO   |KARDELJEVA PLOŠČAD 005,|41982177 |
|DRUŠTVO           |1000 LJUBLJANA     |     |
+----------------------------+-----------------------+----------+
|ZVEZA DRUŠTEV GRADBENIH   |KARLOVŠKA CESTA 3, 1000|79748767 |
|INŽENIRJEV IN TEHNIKOV   |LJUBLJANA       |     |
|SLOVENIJE          |            |     |
+----------------------------+-----------------------+----------+
                                «
in na koncu doda naslednji upravičenec:
»
+----------------------------+-----------------------+----------+
|IME OZIROMA NAZIV      |NASLOV SEDEŽA     |DAVČNA  |
|              |            |ŠTEVILKA |
+----------------------------+-----------------------+----------+
|DRUŠTVO ZA ZNANOST IN    |POD HRASTI 74, 1000  |23710268 |
|IZOBRAŽEVANJE DRZNI     |LJUBLJANA       |     |
+----------------------------+-----------------------+----------+
                                «.
V področju 12.1. USTANOVE S PODROČJA VISOKEGA ŠOLSTVA, ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJE se črta naslednji upravičenec:
»
+-----------------------------+----------------------+----------+
|IME OZIROMA NAZIV      |NASLOV SEDEŽA     |DAVČNA  |
|               |           |ŠTEVILKA |
+-----------------------------+----------------------+----------+
|USTANOVA ZENITH INSTITUT,  |VOJKOVA CESTA 052,  |12743682 |
|FUNDACIJA ZA RAZISKAVE NA  |1000 LJUBLJANA    |     |
|PODROČJU EKONOMIJE,     |           |     |
|ZNANOSTI, KULTURE,      |           |     |
|IZOBRAŽEVANJA TER VARSTVA  |           |     |
|OKOLJA            |           |     |
+-----------------------------+----------------------+----------+
                                «
in podatki naslednjega upravičenca:
»
+-----------------------------+----------------------+----------+
|IME OZIROMA NAZIV      |NASLOV SEDEŽA     |DAVČNA  |
|               |           |ŠTEVILKA |
+-----------------------------+----------------------+----------+
|SLOVENSKA FUNDACIJA ZA    |ŽELEZNA CESTA 016,  |39982637 |
|POSLOVNO ODLIČNOST, USTANOVA |1000 LJUBLJANA    |     |
+-----------------------------+----------------------+----------+
                                «
nadomestijo s podatki:
»
+-----------------------------+----------------------+----------+
|IME OZIROMA NAZIV      |NASLOV SEDEŽA     |DAVČNA  |
|               |           |ŠTEVILKA |
+-----------------------------+----------------------+----------+
|SLOVENSKA FUNDACIJA ZA    |DIMIČEVA ULICA 13,  |39982637 |
|POSLOVNO ODLIČNOST, USTANOVA |1000 LJUBLJANA    |     |
+-----------------------------+----------------------+----------+
                                «.
V področju 13. UPRAVIČENCI S PODROČJA ZDRAVJA se na koncu dodajo naslednji upravičenci:
»
+-----------------------------+----------------------+----------+
|IME OZIROMA NAZIV      |NASLOV SEDEŽA     |DAVČNA  |
|               |           |ŠTEVILKA |
+-----------------------------+----------------------+----------+
|DRUŠTVO DIABETIKOV GROSUPLJE |POLICA 100, 1290   |73481432 |
|               |GROSUPLJE       |     |
+-----------------------------+----------------------+----------+
|DRUŠTVO DIABETIKOV DRAVOGRAD |TRG 4. JULIJA 4, 2370 |52258840 |
|POLŽKI            |DRAVOGRAD       |     |
+-----------------------------+----------------------+----------+
|DRUŠTVO DIABETIKOV METLIKA  |CESTA BRATSTVA IN   |55484972 |
|               |ENOTNOSTI 23, 8330  |     |
|               |METLIKA        |     |
+-----------------------------+----------------------+----------+
|KORONARNO DRUŠTVO RADENCI  |ZDRAVILIŠKO NASELJE  |34592610 |
|               |12, 9252 RADENCI   |     |
+-----------------------------+----------------------+----------+
|KORONARNI KLUB MARIBOR    |PARTIZANSKA CESTA 24, |22582207 |
|               |2000 MARIBOR     |     |
+-----------------------------+----------------------+----------+
|DRUŠTVO ZA POMOČ OTROKOM S  |BOHORIČEVA ULICA 20, |27629651 |
|PRESNOVNIMI MOTNJAMI     |1000 LJUBLJANA    |     |
+-----------------------------+----------------------+----------+
                                «.
V področju 13.1. USTANOVE S PODROČJA ZDRAVJA se podatki naslednjega upravičenca:
»
+-----------------------------+----------------------+----------+
|IME OZIROMA NAZIV      |NASLOV SEDEŽA     |DAVČNA  |
|               |           |ŠTEVILKA |
+-----------------------------+----------------------+----------+
|FUNDACIJA VRABČEK UPANJA,  |ULICA VINKA VODOPIVCA |33008671 |
|USTANOVA           |028, KROMBERG, 5000  |     |
|               |NOVA GORICA      |     |
+-----------------------------+----------------------+----------+
                                «
nadomestijo s podatki:
»
+-----------------------------+----------------------+----------+
|IME OZIROMA NAZIV      |NASLOV SEDEŽA     |DAVČNA  |
|               |           |ŠTEVILKA |
+-----------------------------+----------------------+----------+
|FUNDACIJA VRABČEK UPANJA,  |ERJAVČEVA ULICA 2,  |33008671 |
|USTANOVA           |5000 NOVA GORICA   |     |
+-----------------------------+----------------------+----------+
                                «.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-36/2013
Ljubljana, dne 4. julija 2013
EVA 2013-1611-0023
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti