Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013

Kazalo

2171. Sklep o cenah obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, stran 6521.

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 102/12) je Občinski svet Občine Šentrupert na 23. redni seji dne 27. 6. 2013 sprejel
S K L E P
1. člen
Določijo se naslednje cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode:
– Oskrba s pitno vodo
1.1 Omrežnina se obračuna glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
+--------+--------+-------------------------+-------------------------+
| Premer | Faktor |Omrežnina/mesec/uporabnik|Omrežnina/mesec/uporabnik|
|vodomera|omrežnin| v EUR brez DDV     |v EUR z 9,5 % DDV    |
+--------+--------+-------------------------+-------------------------+
|DN < / =|  1  |   5,8685       |   6,4260       |
|  20  |    |             |             |
+--------+--------+-------------------------+-------------------------+
| 20 < DN|  3  |   17,6055       |   19,2780      |
| < 40 |    |             |             |
+--------+--------+-------------------------+-------------------------+
|40 < / =|  10  |   58,685       |   64,2600      |
| DN < 50|    |             |             |
+--------+--------+-------------------------+-------------------------+
1.2 Cena storitve
oskrba s pitno vodo brez DDV 0,7800 EUR/ m3
oskrba s pitno vodo z 9,5 % DDV 0,8541 EUR/ m3
– Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode in padavinske vode iz javnih površin
2.1 Omrežnina se obračuna glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
+--------+---------+-------------------------+-------------------------+
| Premer | Faktor |Omrežnina/mesec/uporabnik|Omrežnina/mesec/uporabnik|
|vodomera|omrežnine| v EUR brez DDV     |v EUR z 9,5 % DDV    |
+--------+---------+-------------------------+-------------------------+
|DN < / =|  1  |   0,2945       |   0,3225       |
|  20  |     |             |             |
+--------+---------+-------------------------+-------------------------+
| 20 < DN|  3  |   0,8835       |   0,9674       |
| < 40 |     |             |             |
+--------+---------+-------------------------+-------------------------+
|40 < / =|  10  |   2,9450       |   3,2248       |
| DN < 50|     |             |             |
+--------+---------+-------------------------+-------------------------+
2.2 Cena storitve
odvajanje odpadnih voda brez DDV 0,2622 EUR/m3
odvajanje odpadnih voda z 8,5 % z DDV 0,28711 EUR/m3
2.3 Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske vode se uporabnikom zaračuna skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati 1. 7. 2013.
Št. 011-0017/2013-4
Šentrupert, dne 27. junija 2013
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.