Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013

Kazalo

2168. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2013, stran 6520.

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 14/13 popr.), 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00, 87/01 in 28/06), 17., 25. in 127. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 8. člena Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2013 (Uradni list RS, št. 15/13) je Občinski svet Občine Medvode na 22. seji dne 18. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2013
1. člen
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Medvode.
2. člen
Za plačilo nastalih stroškov izvajanja zimske službe, na občinskih cestah, nastalih kot posledica neugodnih vremenskih razmer, v obdobju od 15. novembra 2012 do 15. aprila 2013, se zagotovi 120.000 EUR iz sredstev proračunske rezerve Občine Medvode.
3. člen
Sredstva iz 2. člena tega odloka se namenijo za plačilo naslednjega računa:
Izvajalec       Opis         Vrednost
----------------------------------------------------------------
GRADKOP        zimska služba februar 120.000,00 EUR
           2013 (delno)
Jožica Trampuš s.p.  številka računa 4–13
----------------------------------------------------------------
Skupaj potrebna               120.000,00 EUR
sredstva:
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-161/2013-1
Medvode, dne 18. junija 2013
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.